ROTCHILD I GANG I UK….

Op-Ed: Bank of England lanserer Digital Pound CBDC Project

17. februar 2023 Sirius-rapporten Kryptovaluta 1

16. februar 2023 
Forfattet av Michael Figueroa Via Bullion Exchanges

Bank of England og HM Treasury har nylig annonsert lanseringen av det digitale pund-prosjektet, en Central Bank Digital Currency (CBDC), via et offisielt høringsdokument. Sentralbanken er ansvarlig for å opprettholde integriteten og stabiliteten til den digitale valutaen og sikre at verdien forblir stabil.

Det digitale pundet – formål og design

Bank of England hevder at CBDC vil gi et sikkert og effektivt betalingsmiddel i en stadig mer digital verden samtidig som sentralbankens rolle som utsteder av landets valuta bevares.

Det digitale pundet er rettet mot husholdninger og bedrifter for å bruke for deres daglige betalingsbehov, som et digitalt motstykke til tradisjonelle økonomisystemer. Sentralbanken hevder at det digitale pundet er designet for å sitte ved siden av kontanter, ikke for å erstatte det. NB! Når tiden er inne…ERSTATTE…DET er MÅLET!

Introduksjonsfase – Begrensninger på beløp som holdes av enkeltpersoner

Den innledende fasen av CBDC-prosjektet kan inkludere begrensninger på beløpet som hver enkelt har, med høringsdokumentet som foreslår en grense på mellom £10.000 og £20.000. Dette er rettet mot å finne en balanse mellom å håndtere risiko og støtte den utbredte bruken av det digitale pundet.

Innføringen av det digitale pundet har blitt utpekt som en ressurs som vil være vert for mange fordeler for den britiske økonomien, inkludert innovasjon i privat sektor og diversifisering av betalinger.

Bank of England fremhever potensialet for at det digitale pundet kan øke konkurransen og øke effektiviteten i det finansielle systemet, noe som fører til lavere kostnader og økt tilgjengelighet for forbrukerne. Videre har CBDC-prosjektet potensial til å øke landets økonomiske motstandskraft ved å redusere avhengigheten av andre lands valutaer (Petrodollar) og finansielle systemer. PETRODOLLAREN SKAL NED. DET HAR DE ALLEREDE BESTEM! DET er bare snakk om når tid det skjer…kansksje allerede i år 2023

Vil CBDC erstatte pund sterling?

Bank of England har uttalt at beslutningen om å erstatte pund sterling med det digitale pundet ennå ikke er tatt, og vil avhenge av resultatene fra CBDC-prosjektet og utviklingen av betalingslandskapet.

I tillegg bemerker høringsnotatet at beslutningen om å innføre det digitale pundet vil bli tatt basert på de operasjonelle og teknologiske funnene fra CBDC-prosjektet, og vil bare gjøres etter nøye observasjon av betalingslandskapet i Storbritannia og i utlandet.

Krenkelse av personlige friheter

Innføringen av en CBDC, som det digitale pundet, har potensial til å reise bekymringer om personvern og personlig frihet. Dersom en sentral myndighet, som Bank of England, har kontroll over digitale transaksjoner og pengeflyt, kan det føre til økt statlig overvåking og potensial for sensur.

For eksempel kan CBDC-er spore hver transaksjon som gjøres, inkludert personlige transaksjoner, og denne informasjonen kan brukes til forskjellige formål, inkludert skattehåndhevelse og kriminelle etterforskninger. I tillegg har sentrale myndigheter muligheten til å fryse kontoer eller begrense tilgangen til midler, noe som reiser spørsmål om retten til privatliv og økonomisk frihet.

Derfor er det avgjørende for sentralbanken og regjeringen å sikre at de nødvendige sikkerhetstiltakene er på plass for å beskytte individers personvern og personlige friheter hvis CBDC-er implementeres. I tillegg er det viktig at det etableres et gjennomsiktig og klart juridisk rammeverk for å sikre at det digitale pundet opererer innenfor grensene for personvern og frihetsbeskyttelse.

Konklusjon

Innføringen av CBDC er et komplekst og mangefasettert problem med mange potensielle konsekvenser, inkludert bekymringer om personvern og personlige friheter. En sentral myndighets evne til å spore digitale transaksjoner og kontrollere pengestrømmen kan øke frykten for økt statlig overvåking og potensialet for sensur. De potensielle risikoene for personlige friheter og personvern bør vurderes nøye og håndteres gjennom utvikling av robuste sikkerhetstiltak og juridiske rammer som prioriterer disse verdiene.

Ettersom CBDC-er fortsetter å bli utforsket og utviklet, er det viktig for beslutningstakere og interessenter å engasjere seg i åpen og gjennomsiktig dialog om de potensielle risikoene ved denne teknologien, og å arbeide for å implementere ansvarlige og etiske retningslinjer som beskytter individuelle friheter samtidig som de fremmer allmennhetens beste med sunne pengeprinsipper .

Legg igjen en kommentar