Tore…..11 juli 2019

Det er et mysterium at så mange er helt uinteresserte i sin egen og alles fremtid. Innfallsvinklene til engasjement er mange. Situasjonen Norge er i for tiden har aldri vært mer truende mot befolkningen eller landet som nasjon, som begge trues av utslettelse i ytterste konsekvens. Hvorfor nekter folk å tro på det som foregår bak deres rygg men likevel åpenlyst i fullt dagslys. Veldig mange følger ikke med på hva våre “folkevalgte” faktisk bedriver sin tid med og på hva våre penger blir brukt til av de involverte. Våre penger og landets ressurser ødsles skamløst bort for egen ideologi og vinning. Det er lett å skjære bredt av andres lær. Jeg tror mye av problemet for mange er at for å “se”, så må man erkjenne for seg selv at man faktisk er blitt lurt ført bak lyset og det er vanskelig. Særlig vanskelig fordi lurendreieriets enorme omfang med omfattende alvorlige konsekvenser med uante konsekvenser. Løgn og svik tyveri fra felleskassa korrupsjon maktovergrep makt misbruk personforfølgelser tvangsinnleggelser av uønskede personer. Sånn kan man sitte å lage lister over saker og ting disse menneskene står for og står bak. Pressen har kapitulert så der kommer bare utvalgte “nyheter” med. Men takket være internett og en enorm innsats av mennesker som har dedikert seg selv til å grave frem sannheten og opplyse oss alle. Ære være disse, uten deres innsats ville vi alle gått uvitende rundt. Det er nå så mye veldokumenterte saker på nettet. Det er 100% ekte saker og de er veldokumenterte så bevisene er der men folk må gidde å lese dem eller se på noen youtube filmer/foredrag. Jeg sa det er mange innfallsvinkler og det er det og mange snakker om de mange små ting stort sett om EU/EØS som flår oss. Klimakrise grunnet Co2 med global oppvarming på timeplanen i skolen hjernevasker barna og lærer dem ikke å tenke selv men motsatt de lærer å ikke tenke selv. Føringer om metodisk opplæring av barn etter Agenda 2030 ble igangsatt rett etter avtalen ble inngått og Norge ligger gått an på det punktet som det står i regjeringens status og fremdrifts rapport til FN. Der står også at Norges befolkning er i god balanse med regjeringens utøving av sitt arbeid. Norge er i rute på det meste bortsett fra finansieringen av fremdriften men det er en prioritert oppgave og det jobbes intenst med å finne på nye skatter og inntekts metoder. Ja er det noe vi merker så er det hvert fall akkurat det. I den sammenhengen nevnes igjen den norske befolkningens gode vilje og forståelse for økede skatter og avgifter. Helt utrolig hvordan ting beskrives. Andre saker er bompenger DAB inn FM ut. Strøm vann tlf internett med smart ditt og datt 5G nettet og menneskerettigheter og rettsikkerhet .så er det selvfølgelig klima krise miljø krise ekstrem vær flom ras tørke jordskjelv. Under de siste temaene er det enda mer som burde interessere oss alle sammen og da er vi her i gruppa geoengineering eller vær modifikasjon hvor chemtrails er det ene elementet vi ser lettest spor av. aluminium/bariums/strontium/litium flyve aske fra kullkraftverk. Alt dette er påvist i vann jord snø og luft i ekstreme verdier noen av prøvene viste 70.000 ganger høyere nivå en det som anses for å være øvre sikkerhetsgrense. Myndigheter over hele verden avviser funnene med at disse stoffene finnes naturlig i naturen og luft og vann og det er derfor ingen grunn for dem å igangsette kostbare undersøkelser om dette. Og Joda flere av stoffene som blir brukt finnes i våre omgivelser helt naturlig så det kan vi alle være enige om. Men disse finnes ikke i den form de er påvist nemlig som nano partikler og det også er vitenskapelig bevist at noen av disse stoffene som må være så små for at de skal la seg blande inn i skyene og trenger seg inn i vannmolekylene for så å ende opp på jorda i vannet i lufta og på den måten skaper sykdom og lidelser med dødelig utfall .for mennesker dyr planter ja alt og alle til slutt. Noen av disse nano partikkel egenskaper er at det ene kjemikalet blir en døråpner for ett annet med fatale følger for alle mennesker på flere måter. Hvorfor bryr ikke folk seg om dette. ingenting pågår er msn men det er jo så åpenlyst og unaturlig og contrail teorien er jo bare så latterlig som det kan få blitt. Men nei, tror ikke “våre” politikere eller andre i posisjoner kan være med på å godta at vi blir sprayet som insekter i et globalt forsøks prosjekt. neeei det nekter jeg å tro på for da hadde jeg hørt om det, “det” må være en konspirasjonsteori. Dette er noe jeg har hørt mange ganger når jeg prøver å få folk til å våkne og oppdatere seg eller skaffe seg kunnskap. Og så kommer som regel dette spørsmålet etter fulgt av en konklusjon; Tror du virkelig på at en så omfattende aksjon med global deltagelse koordinert gjennom en plan, en plan som er å overta hele verden og hvor alle midler er tillat for å oppnå penger og makt. Da er svaret mitt Ja og den planen heter agenda 21 og Agenda 2030 og etterfulgt av at jeg innstendig ber vedkommende om å være så snill å skaffe seg litt kunnskap om Agenda 2030 slik at vi kan diskutere temaet noe som ikke går om personen er blankt på info. Som regel så anbefaler jeg de fleste å la seg førstegangs informere av en film om Agenda 21 og 2030 da det å tro at man blir klok og kunnskapsrik av å bare lese igjennom hvilket forøvrig er en formidabel oppgave. Det er et bokstavelig talt ett tungt dokument men det er enda tyngre juridisk og man må lese avsnitt gang på gang noen ganger for å forstå hva setningens oppbygging og formulering betyr og hvilke følger og konsekvenser av denne kan forventes. Veldig ofte er enkelte vedtak formulert så at når det leses hver for seg ikke høres eller sees som noe negativt. Men når man trekker linjer mellom de ulike vedtak og ser de i sammenheng satt i ett system for å oppnå ett ønsket resultat. Det er da man ser og skjønner hvordan Agenda 2030 kan nå sitt mål å “de” da også vil ha hvert fall på papiret juridisk sett har lov til å bruke sin “lovlige” makt for å holde orden for å ha kontroll over alt og alle. Jeg vil avslutte med ett tips for å så ett frø hos folk og et eksempel på en formulering i agenda 2030 som sjokkerte meg da betydningen gikk opp for meg. Først frøet som kanskje kan vekke noen. Be de tenke på noe som de er opptatt av og be de google sitt tema verses Agenda 2030. Sannsynligheten for at de ikke for napp hos google er veldig liten .siden agenda 2030 berører det meste her på jorda. jeg brukte selv den metoden for 3 eller 4 år siden og her skriver jeg nå. Så formuleringen jeg vil belyse. Den dukket opp da jeg ville vite hvilket forhold N.W.O. vil ha til de land som IKKE deltar i Agenda 2030 og da heller ikke er underlagt eller implementert i N.W.O. Hva og hvordan ville N.W.O. forholde seg til disse landene. og da kommer jeg til formuleringen, på engelsk. Those who not participate or not obey will be spoken upon on to and invited to join. This can be individuals, communities or states and land. . Der var punktumet. og hva betyr så disse ordene. Jeg skal gi ett hint som er en annen føring eller regel som vi alle har hørt og også Erna har brukt denne i sine taler. Det er Leave no one behind. så til oversettelsen som jeg slet litt med å få til å å rime i forhold til det å ha den fulle kontroll overalt og alle. først fikk jeg oversettelser som inneholdt flytting nytt bosted osv. i den leia. Og det er det helt siste ordet som skapte problemer i oversettelsens mening og ga ulogiske setninger på norsk. selve setningen høres og ser ok ut men den stemmer ikke med ideologien bak N.W.O. Settled betyr flere ting og når setningen formuleres som i Agenda 2030. er det for at oversettelsen skal bli spisende og og akseptert. på norsk ble det ; De som nekter, må kanskje flyttes og bosettes. Ja vel flyttes og bosettes. ok den skaper intet større oppstyr. Ved søk dukker en annen oversettelse som ikke er like hyggelig og ikke betyr noe om bosetting eller å bosette seg. men det som skjuler seg i ordspillet er at de lands ledere som ikke føyer seg vil bli avgjort eller avsluttet eller endt eller stoppet eller legemligjort og fullendt. Og med hjemmel i vedtak og regler og føringer i Agenda 2030 kan ordene bli utført i praksis, og det kan gjelde enkeltindivider eller grupper og også hele regjeringer stater og land. Det knyter seg i meg når rekkevidden av disse vedtatte ord åpenbarer seg.

27. juli 2019  · 

Dette er du medskyldig i Erna gjennom Agenda 21/ 2030 . Måtte dere skyldige brenne i helvete.

Takk for at du er våken og tror. Les innlegg også i andre grupper. Temaer som innvirker på vårt klima er så absolutt menneske skapt. Det mørke krefter i sving med kontroll over nye våpensystemer som de aller fleste tror bare finnes i science fiction filmer. Desverre er det så langt fra sannheten som det går an. I det største systemet som snart er ferdig utbygd testes brutalt nå om dagen og forårsaker jordskjelv branner flom storm tørke hete eller frost pluss mye mye mere. Når siste ledd i utbyggen av dette “systemet” som er 5G nettet med alt det smarte, da er det fullt opperativt og vil kunne kontrolleres fullstendig alle ovenforstående temaer. Alle kan vel forestille seg hva et resultat av en mengde ‘naturkatastrofer’ satt opp i ett planlagt verdensomspennende omfang vil kunne forårsake. Tanken er skremmende det kan ikke betviles. Millioner vil dø om ikke noe gjøres. Dra tanken ett hakk til med dette. Naturkatastrofer er vanskelige å finne årsaken til. Og kunne dokumentere denne er umulig, og dette fakta medfører at det er lett å skjule årsaken. Det som er mulig å dokumentere er om årsaken er konstruert eller ikke, med dette menes altså. Det er mulig å dokumentere om årsaken er konstruert eller oppstår av helt andre saker. Mange mennesker verden rundt jobber med dette intenst. Ved eliminasjon er det opplagt lettest å kunne dokumentere om det er konstruert, altså om naturkatastrofer er forårsaket av det menneskeskapte ‘systemet’. Men det må jo da være vilje til å prøve finne dette ut. Den viljen finnes ikke hos våre styresmakter gjennom vår regjering. Det som det derimot finnes vilje til, det er å motsette seg det og benekte at en sådan trussel er tenkelig. Dette til tross for at systemet kan dokumenteres!! Så tar vi ett skritt til og da trekker inn konsekvensen av disse mengdene med naturkatastrofer, som er spådd/meldt og måtte påregnes eller hvertfall ikke utelukkes. Millioner vil dø og det vil bli utbrudd av all verdens elendighet i form av hunger og sykdom. Dette vil være resultatet også om katastrofene har årsaker som ikke kan tilsiktes at menneskenes teknologi er årsaken. Så tilbake til 5G. Når dette er blir ferdig utbygd vil systemet kunne bli brukt direkte på individuelle objekter som enkeltpersoner eller grupper eller bydeler og hele byer eller bare noen få bygninger eller hus. Akkurat nå har jeg forstått att det brenner i Alaskas vildmark og det har vært stein og jordras i frankrike og at mjøsa var syk og ikke anbefalt å bade i. Kan det være mulig at det er en sammenheng av disse tre hendelser. Det vet man ikke før det undersøkes.

Arktis i brann: Områder store som land slukes av flammene

ABCNYHETER.NO

Arktis i brann: Områder store som land slukes av flammene

Enorme skogområder i Sub-Arktis står i brann, og brannmannskapene er hjelpeløse. I Sibir dekk

Legg igjen en kommentar