Thorbjørn Morstad 16.02 2023

HAARP-våpenet (+ EMF) og det Bio-Syntetiske Grapheneoksidet i Naturen (spray fra fly), drenerer oksygenet fra b.l.a våre planter. Vi ser og opplever at våre stue-planter plutselig mister blader og dør sakte 🙁 Vi har sett over flere sommere, at våre kjære insekter også dør av EMF og HAARP-stråling 🙁 Denne forferdelige sannheten er IKKE langvarig og følges opp med Å HOLDE LINJEN!!! HOLDE FOKUS!!!

Psykopatenes nano-gass og spraying øker også Folkets Aldringsprosess 🙁Høres sinnsykt ut, men dette faktumet kommer tydelig frem i nano-teknologiens forskningslitteratur. Vi kan ikke se molekyler, men vi KAN se Nano-Fiber, som nå bør begripes notorisk i flertall, da vi får se både falsk snø og Limete Regn ets ets… Drenering av Fuktighet, vet vi allerede skjer med de vaxa’s celler inkludert deres vann i kroppen. IGJEN!!… atmosfærisk inngrep på det molekylære partikel-nivået 🙁

For ca 3 år siden skrev jeg om “Å blande din egen hud-krem” men ble da (som vanlig) ignorert og hånet 🤣 Grunnen til at de vaxa’s blod blir tykkere og senere uvanlig mørkere rød, er fordi Graphenet over tid, kveler blod-cellene (med Hydrogelen som membran) og senker cellenes naturlige vanninntak 🙁 Spraye serum fra ren Sink-oksid til vann&luft molekyler, vanne oss selv (med renset vann), som vi vanner plantene og dyrene våre..HJELPER STORT 🙂 Ettersom vi lærer og vet..MER OG MER, kan vi handle der etter og skape skillevegger mot Galskapen. LØSNINGENE..kommer IKKE rekende på ei fjøl 💜

Legg igjen en kommentar