Rainer Prang

  · 

DET ER DISSE POLITIKERNE SOM HAR SKYLDEN FOR STRØMKRISEN VI ER I NÅ

Fra Gro Harlem Brundtlands tid og fremover har Norge vært styrt av regjeringer, som har bidratt til at vi i dag – tirsdag 13. desember 2022 – setter prisrekord på strøm her i landet. Dette har de gjort med viten og vilje.

Gro Harlem Brundtland var EU-tilhenger, og sammen med norsk presse jobbet hun og andre i retning av at Norge skulle underlegges EU, som vi med fasit i hånda kan si har blitt til et gigantisk monster, som driver med mye mer enn opprinnelig tenkt, og som overstyrer det enkelte lands økonomisk politikk, arbeidsliv, distriktspolitikk, innvandring og miljøpolitikk.

Nordmenn sa både nei til EU i 1972 og i 1994, men på grunn av de avbildede politikerne og disses regjeringer har vi akseptert rubbel og bit av EUs direktiver og spilleregler, for å få lov til å handle med EU.

Vi er blitt slaver av EUs mislykkede energipolitikk blant annet, og har svelget unna EUs energipakker, Acer og kabler bygd til utlandet, som forsyner land med mislykket energipolitikk med vår rene, billige vannkraft som det faktisk ikke koster mer enn 10-15 øre per kilowattime å produsere.

I dag leser vi at prisene på strøm her i Sør-Norge kommer opp mot 9 kroner, og det er en prisøkning også i resten av landet.

FRYKTER GRETA THUNBERGS KLIMAHELVETE

Jonas Gahr Støre og mange andre politikere her i Norge og i Europa skylder på Russland og Putin, og forklarer økte strømpriser og problemer med energiforsyninger med Ukraina-krigen.

Dette er blank løgn, og kunne for eksempel for Tysklands del ha vært unngått, om Angela Merkel ikke hadde vært så inderlig opptatt av å handle mer med Putin også etter invasjonen på Krim i 2014.

For Norges del skjøt strømprisene skikkelig fart allerede i fjor på sensommer/ høst, tre kvart år før Putin invaderte Ukraina, men etter Tysklandskabelen og enda verre etter at kabelen til Storbritannia åpnet.

Det er ingen selvransakelse og nytenkning å se her hjemme rundt spørsmålet energi og Norges kobling til Europa, snarere tvert om;

Støre har sagt at han ikke vil være statsminister i et Norge, som rasjonerer egen strøm til Europa, og det på tross av at den vannkraftstrømmen vi leverer er en ekstremt liten dråpe i det store, Europeiske energisluket, mens de prisene vi importerer via kablene til og fra Europa er formidable.

Når du som må legge ned din bedrift på grunn av høy strømpris, du som er en av de mange tusen arbeidsledige fordi din arbeidsplass har gått konkurs som følge av høye strømpriser eller du som sitter hjemme og ikke vet din arme råd på hvordan du skal kunne betale dine strømregninger, så skal du tenke på disse fjesene på bildet her.

Du skal også tenke spesielt på at Erna Solberg, som er så uendelig populær i Norge i dag mens Jonas Gahr Støre er det stikk motsatte, sørget for å binde oss enda sterkere til EUs kraftmarked og EU generelt i sine åtte år som statsminister.

Solberg var så stolt da hun sammen med sin mentor Angela Merkel åpnet en fet kabel til Tyskland i 2021 før hun gikk av som statsminister i tillegg til en annen fet kabel Solberg rakk å åpne samme år til Storbritannia.

Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har med hud og hår svelget argumentasjonen for det klimahelvetet den selvoppnevnte klimaeksperten Greta Thunberg forespeiler oss, og de innretter sin energipolitikk deretter ved å legge planer for utfasing av olje og gass, droppe atomkraftverk og gå all in for det som har vist seg å være totalt ustabilt og mislykket, nemlig sol- og vindkraft.

REKORDEKSPORT PÅ GRUNN AV LAV, NORSK PRIS

I forrige uke sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut en pressemelding om prisøkning og rekordhøy krafteksport, som gjaldt uke 48 i år.

Kraftprisen den uka, både her til lands og i Europa økte, og fordi Norges prisnivå var lavere enn landene rundt oss ble det eksportert mer kraft enn normalt.

– Ifølge våre foreløpige tall har Norge aldri hatt så høy nettoeksport over en uke. Årsaken til eksporten var høye kraftpriser i landene rundt oss, blant annet på grunn av mindre vindkraft og økte brensels- og CO2-priser, sier direktør i NVE Inga Nordberg i pressemeldingen.

Altså: Vi er så bundet til landene rundt oss via kabel- og forsyningsavtaler, at når vi har lave priser og godt med vann i magasinene, så forter kraftselskapene seg med å feie strømmen ut dit det er dyrere for å sope inn mye mer penger.

For du merket vel ikke på din strømregning, at “vi hadde så lave priser her i landet”, gjorde du vel?

Nei, det stemmer det – du merket ikke at “vi hadde så lave priser her i landet”, for strømprisen gikk opp i alle deler av Norge.

Økningen var størst i Midt-Norge, der strømprisene gikk opp med 240 prosent, sammenlignet med uka før. I Nord-Norge ble kraftprisen doblet.

Midt-Norge hadde en ukespris på 269 øre/kWh, mens den var 129 øre/kWh i nord. Prisene var likevel høyest i de sørlige delene av landet, hvor ukesprisen endte på 305 øre/kWh.

POLITIKERE FULLE AV BEDRAG

Rundt oss i Europa ser vi nå at irene fyrer med torv mot EUs vilje, britene planlegger gigantisk stort kullgruveprosjekt og flere atomreaktorer, Frankrike fornyer sine atomkraftverk og det samme andre steder i Europa, fordi sol- og vindkraft ikke er stabilt nok.

I Sverige oppfordres Sosialdemokratene av pressen til å støtte den nye, borgerlige regjeringens planer om flere atomkraftverk og det er en erkjennelse av at dette er helt nødvendig, for ikke å beslaglegge enorme områder til vindkraftparker og å kunne sikre stabiliteten, som per nå er helt fraværende i energisektoren også i Sverige.

I Sverige fyres det i disse dager flere hundre tusen liter olje i døgnet mens et par av de eldre atomkraftverkene er nede for vedlikehold, og det var strøm fra Norge som reddet svenskene tidligere denne uka, da kulda slo inn over Sverige for fullt.

Her i Norge derimot sitter regjeringen Støre med de samme planene mellom fingrene, som det Erna Solberg og hennes klimaelite har utarbeidet.

Vi snakker altså om mye mer vindkraft og en elektrifisering av sokkelen som det mest absurde ved alt dette, samt at det ikke sies et kløyva ord om atomkraft og i bakgrunnen murrer “utfasing av olje- og gassspøkelset” nå når SV er sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om statsbudsjettet for 2023.

STORTINGET FØRER NORGE UT I RUIN

Nye tall fra kredittvurderingsselskapet Experian viser at 2.951 aksjeselskap har gått konkurs de siste tolv månedene. Det er en økning på over 10 prosent.

I november gikk 283 aksjeselskap konkurs. Sammenlignet med november 2021 er dette en prosentvis oppgang på 18,4.

Og dette er bare aksjeselskapene. I tillegg kommer alle andre foretak smått og stort, hjørnesteins- og familiebedrifter landet rundt, som har måttet legge ned på grunn av strømprisene, økte drivstoffutgifter, økt rente og generell stagnasjon.

Mer enn 15.000 mennesker er arbeidsledige som følge av konkurser hittil i år, og du har nå – noen ganske få dager før jula kommer lov til å spørre:

Har vi nordmenn gjort oss fortjent til så udugelige og EU-underdanige politikere?

Svaret på det er helt ufravikelig JA!

Grunnen til det er at vi har latt oss lure av valgflesk og en falsk presse, og vi er lullet inn i den tro at det faktisk spiller noen rolle om det er Erna eller Jonas, som skal styre landet vårt.

I praksis er dette same shit bare med blått eller rødt innpakningspapir, og nå må folk våkne.

Vi kan ikke ha disse folkene vandrende rundt på Stortinget lenger, som med sin politikk fører privatpersoner, næringsliv og landet vårt ut i ruin i solidaritet med resten av Europa, der man altså i EU-landene heller ikke er i stand til å skaffe seg vettuge politikere.

Legg igjen en kommentar