Alvorlig fuglevirus sprer seg i Sør-Norge – over 60 fugler funnet døde på en uke

Newcastlesyken er påvist på fugler i nok et fylke. – Det er vanskelig å ha kontroll på mengden smitte, sier Mattilsynet. Dette MÅ stoppes og det straks. Først får Mattilsynet dokumentere at det ER virus. DET MÅ bla de som driver produksjon forlange. JA OG DET ER ALVORLIG!!

DØD SVANE: Nina Løvli Bjørnstad fra Skien gikk tur da hun kom over en død svane i forrige uke.FOTO: NINA LØVLI BJØRNSTAD

Solfrid Leirgul ØverbøJournalist

Vi rapporterer fra Skien

Publisert i dag kl. 16:40

Del på Facebook Del på Twitter Del på epost

På en uke er det funnet over 50 døde fugler i kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Det er også funnet ti døde svaner i Larvik.

Mattilsynet er bekymret etter at det dødelige fugleviruset er påvist også i Telemark.

– Det er veldig alvorlig og fører til at fugler dør, sier avdelingssjef Asle Fremgård i Mattilsynet, avdeling Telemark.

Det er allerede innført en rekke tiltak i Rogaland, Innlandet og Østlandet for å forebygge smittespredning av både fugleinfluensa og Newcastlesyke.

Sistnevnte sykdom angriper først og fremst luftveiene, men også mage-, tarm- og nervesystemet hos fjørfe. Det er lav risiko for at mennesker blir smittet.

Dette er Newcastlesyke

Newcastle disease (ND) er svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fjørfe.

Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage-, tarm- og nervesystemet.

  • Typiske symptomer er plutselig opphørt matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær.
  • Dersom nervesystemet er angrepet, vil en se skjelvinger i hodet, lammelser i vingene og vridd hodestilling. Kraftig grønngul diaré observeres når mage/tarm er angrepet.
  • Syke dyr dør som regel i løpet av 72 timer. I enkelte flokker kan dødeligheten være opp til 90 prosent.
  • Det er svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker ved håndtering av syke fugler. Viruset gir milde symptomer hos mennesker, som øyebetennelse eller milde influensalignende symptomer.
  • ND er en sykdom på nasjonal liste 1. Det innebærer at hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.
  • Sykdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning. Mattilsynet har laget en egen bekjempelsesplan for sykdommen.

Kilde: Mattilsynet

Smitte ute av kontroll

Mattilsynet i Telemark fikk de positive prøveresultatene tirsdag. Seks døde fugler er analysert av Veterinærinstituttet.

Smitten kommer med trekkfugl og er ute av kontroll, opplyser Mattilsynet.

– Det er vanskelig å ha kontroll på mengden smitte ute i naturen, sier Fremgård.

Asle Fremgård er avdelingssjef for Mattilsynet, avdeling Telemark.FOTO: VEGARD LILLEÅS / NRK

Virusutbruddet er registrert flere steder på Østlandet, først og fremst på duer.

Det er blant annet påvist i Oslo, Follo, Moss, Sandefjord, Indre Østfold og Fredrikstad.

– Foreløpig er det begrenset smitte, men vi frykter at smittemengden ute blant villfugl øker.

Ifølge Mattilsynet er den største faren at viruset kommer inn i kommersielle fjørfehold.

– Det kan ha store konsekvenser, sier avdelingssjefen.

Hvis det oppdages et smittetilfelle i et hønsefjøs eller lignende vil det føre til at hele besetningen må avlives. Bonden vil lide store økonomiske tap.

Skien kommune har funnet flere døde duer på taket av bygninger i sentrum. Et fellestrekk er at duene har gjemt seg i hulrom.FOTO: EIGIL MOVIK

For forbrukere kan det igjen føre til dyrere egg og kylling i butikken, forklarer Fremgård.

– Hvis viruset etablerer seg og blir en varig trussel vil det føre til økte produksjonskostnader.

Tiltak mot smittespredning

Viltforvalter Eigil Movil ved Grenland landbrukskontor har hentet inn flere døde fugler.

– Dette er ikke noe jeg har opplevd så lenge jeg har jobbet med viltforvaltning, sa han til NRK tidligere denne uka.

Det er allerede satt i gang tiltak og restriksjoner i 34 kommuner på Østlandet. Hovedmålet med tiltakene er å forebygge at viruset sprer seg fra ville til tamme fugler.

Nå sender Mattilsynet ut informasjon til alle som driver kommersielt med fjørfe.

Mattilsynet vil sende ut informasjon til alle som driver med fjørfe, enten kommersielt eller på hobbybasis.FOTO: ØYSTEIN OTTERDAL / NRK

Alle som har høns eller fugl som hobby bes om å gå inn på Mattilsynets nettsider og registrere seg, slik at de kan få råd og hjelp.

– Det som er viktig nå er at de beskytter sine egne fugler mot å komme i kontakt med ville fugler, eller avføringen til ville fugler, sier Fremgård.

I praksis vil det si at fugler og høns må holdes under tak med finmasket netting rundt, slik at ville fugler ikke kan komme inn.

For å unngå samlinger av ville fugler er det viktig at folk ikke mater dem, opplyser Mattilsynet.

Les også:Mistanke om fugleinfluensa etter funn av fleire døde fuglar: – Ubehageleg

Spredning av fugleinfluensa

I forrige uke påviste Veterinærinstituttet en alvorlig form for fugleinfluensa på tre svaner ved Frognerkilen i Oslo og Holmen i Asker.

Veterinærinstituttet opplyste til NTB at den påviste sykdommen er den mest alvorlige typen av fugleinfluensa.

I oktober i fjor ble det påvist fugleinfluensa og Newcastlesyke på fjørfe i Rogaland.

I 2021 ble fugleinfluensa påvist for første gang i et kommersielt fjørfehold i Norge. 7500 verpehøns ble avlivet.

Les også:Fugleinfluensa og newcastlesjuke påvist i Rogaland: – Aldri skjedd før

Legg igjen en kommentar