Næringsministeren deltar på EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte…og enda mer underleggelse EU!

Pressemelding | Dato: 06.02.2023

Næringsminister Jan Christian Vestre deltar 6.-7. februar på EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte i Stockholm. Med krigen i Ukraina, energikrise, økt inflasjon og tilspisset global konkurranse som bakteppe, skal EUs ministre diskutere hvordan man kan møte dagens utfordringer og sikre Europas mål om konkurransedyktig grønn og digital omstilling.

– Tema for dette møtet er viktig og betimelig. Utfordringene Europa står i krever raske avgjørelser og handling, samtidig må avgjørelsene vi tar ikke miste av syne de langsiktige målene om å få ned klimautslippene, grønn industriutvikling og flere lønnsomme, grønne arbeidsplasser. Et velfungerende indre marked er kjernen i EU-samarbeidet og er fortsatt viktig for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Jeg ser frem til å diskutere med mine europeiske kolleger om hvordan vi kan videreutvikle det indre marked for å svare enda bedre på dagens utfordringer, sier næringsminister Jan Christian Vestre

Tid: 6.-7. februar 2023

Sted: Scandinavian XPO, Stockholm

Se program for møtet her.

Enda mer EU: https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-6-82/

Presse som er interessert i dekke møtet kan ta kontakt på media@nfd.dep.no eller 90251303.

Legg igjen en kommentar