Eksponerte barn: Rune Fardal er siktet av politiet

OMSTRIDT: Nå er Fardal siktet for å ha krenket barns privatliv. Fardal er tidligere straffedømt i andre saker. Her er han under en rettssak i Bergen sommeren 2022. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

DETTE ER STATSMAKTEN OG DERES LAKEIERS MÅTE Å KNEKKE FOLK PÅ! SAKER BASERT PÅ LØGN OG BEDRAG

Politiet har siktet aktivist Rune Fardal (64) for å ha publisert videoer som inneholder «sensitive, personlige opplysninger om mindreårige barn». Fardal bestrider anklagene.

Publisert:

For mindre enn 3 timer siden

VG og Faktisk.no avdekket i høst hvordan Norges største barnevernaktivist, Rune Fardal, med egen digital TV-kanal, har eksponert mange sårbare barn.

Som følge av avsløringen er Fardal nå under etterforskning av politiet, og er siktet.

– Vi mener det er omstendigheter som gjør at det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold – og har derfor besluttet etterforsking, sier Øyvind Røyneberg, politiadvokat og påtaleansvarlig for saken i Vest politidistrikt.

VG og Faktisk.no har avdekket at opplysninger Fardal har delt på sin TV-kanal på sosiale medier har handlet om barns barnevernshistorikk, diagnoser og utagering. Flere ganger har Fardal delt informasjon om påstått vold og overgrep.

Advokater har sagt at denne praksisen fremstår ulovlig. Fardal selv mener at han avdekker myndighetenes brudd på menneskerettighetene.

Rune Fardal på en markering mot barnevernet på Torgallmenningen i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Har strafferamme på ett år

Politiet har siktet Fardal for overtredelse av straffelovens paragraf 267, for gjennom «offentlig meddelelse å ha krenket privatlivets fred, eller medvirket til dette».

– Bestemmelsen har strafferamme på bot eller fengsel inntil ett år, opplyser Røyneberg i politiet.

Politiet skriver i siktelsen at Fardal har publisert flere videoer som inneholdt «personlige og sensitive opplysninger» om mindreårige barn, og har med dette «krenket barnas rett til privatliv».

Det er to spesifikke saker som ligger til grunn for siktelsen, der foreldre intervjues av Fardal om barna sine og barnevernsaken.

– Politiet går nå igjennom materialet som er delt på kanalene. Neste steg er avhør, forklarer Røyneberg.

En forelder er tidligere blitt dømt for å ha delt sensitive opplysninger om barna sine gjennom Fardals kanal.

Men Fardal selv, som har publisert opplysningene, har gått fri. Etter det VG kjenner til, er det nå første gang Fardal selv er siktet som følge av eksponering.

Fardal er imidlertid tidligere domfelt for dokumentfalsk, ærekrenkelser, falsk anmeldelse, økonomiske lovbrudd og to ganger for bedrageri.

Fardal: – Siktet for å ha avslørt menneskerettsbrudd

Selv har Fardal gitt uttrykk for at ytringsfriheten er under angrep. Fardal sa i september at hans fokus ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernsaker en stemme.

Til VG sier Fardal at han ikke har noen kommentar til siktelsen. I en video på Facebook bestrider Fardal anklagene:

– Vest politidistrikt føler nok at de må gjøre noe når VG presser på.

Fardal mener at VG og Faktisk.nos artikler er en «drittpakke» mot ham, og er falske påstander.

De to familiene som var med i de aktuelle videoene, føler seg ikke krenket og bestrider politiets påstand, hevder Fardal. VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra disse foreldrene.

https://www.vg.no/spesial/2022/barnevernmotstanderne/embed/tips-box/?initialWidth=1920&childId=spesial-2022-barnevernmotstanderne-embed-tips-box&parentTitle=Eksponerte%20barn%3A%20Rune%20Fardal%20er%20siktet%20av%20politiet%20-%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Fi%2F4omgwa%2Feksponerte-barn-rune-fardal-er-siktet-av-politiet%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos1%26utm_medium%3Ddre-63db9a44afd3c8c314afee6e

– VG er blitt maktens redskap

Fardal opplever selv at han er siktet «for å ha gjort det media gjør hver eneste dag», og for å «ha avslørt menneskerettsbrudd».

Fardal omtaler seg selv som redaktør for sin TV-kanal, Familiekanalen. Han mener at han gjør det samme som «mainstream media» gjør når barnevernsaker omtales.

– I dag er det faktisk Familiekanalen og alternativ media som utgjør den fjerde statsmakt. VG derimot er blitt maktens redskap mot folket, sier Fardal på Facebook.

Rune Fardal under en konferanse for menneskerettigheter. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Datatilsynet har funnet det nødvendig å åpne sak for å undersøke Fardal. De mener at de to grunnleggende rettighetene, personvern og ytringsfrihet, kan komme i konflikt. Barn har et særskilt behov for vern, påpeker tilsynet også.

– Her er det snakk om private, sensitive og familiære opplysninger, som ikke har noe på internett å gjøre, har Ylva Marrable, jurist og seksjonssjef i Datatilsynet, sagt.

Fardal mener derimot at det offentlige skyver barnas personvern foran seg – i et forsøk på å demme opp for kritikken mot barnevernet.

Legg igjen en kommentar