Må redde Oslofjorden. Her vil man oppleve enda en månelanding som vil tappe det norske fondet! Spot on!

Dronefoto, luftfoto, Moss, Verket, Mossesundet, kamyrkokeren.
Via Mossesundet: Kambo renseanlegg skal legges ned og alt avløpsvann i regionen skal gå via overføringsrør i sundet og sørover til Fuglevik. Foto: Terje Holm

Åpne deleknapper for artikkelen

 19.01.23 10:56

 redaksjonen

 For abonnenter

Det haster med å få i gang en effektiv nitrogenrensing av Oslofjorden. Movar har ikke mer enn tiden og veien for å få det nye renseanlegget for mosseregionen klart til 2027. Hvis ikke det skjer, kan kommunene få sviende bøter i millionklassen. Vi som bor her får en regning på ca 4.200 ekstra per husstand – hvis det da ikke blir enda mer.

Mosseregionen vann, avløp og renovasjon er et interkommunalt selskap som eies av de fire kommunene, Moss, Råde, Våler og Vestby. Planen nå er å nedlegge Kambo renseanlegg og overføre alt avløpsvann til anlegget på Fuglevik. Overføringsledningen mellom de to renseanleggene skal gå via sjø. Det legges opp til at man her skal kunne rense tre ganger så mye avløpsvann som i dag. Dette vil dessuten bli bedre renset.

Prislappen for denne nitrogenrensningen har nærmest eksplodert. Anlegget på Fuglevik vil koste over 2 milliarder. Dessverre var det ikke mulig for Movar å få koblet seg på et felles renseanlegg i nedre Glomma regionen. Fredrikstad og Sarpsborg greide nemlig ikke å bli enige seg imellom om bygging av et nytt anlegg.

Det er en fattig trøst at regningen per husstand i Fredrikstad er anslått til å bli ca 1100 kroner høyere enn i mossedistriktet. Ordførerne i Moss og andre kommuner i midtre og ytre del av Oslofjorden har bedt staten komme på banen når det gjelder den skyhøye regningen til innbyggerne , men så langt er de ikke blitt bønnhørt. I disse tider er det heller ikke sikkert at de blir det.

Det er tre grunner til at denne rensingen blir så dyr. For det første er anlegget teknologisk avansert og dyrt i innkjøp. I tillegg er renseprosessene for nitrogen svært arealkrevende. Samtidig er det blitt mye dyrere å bygge, rentekostnadene har gått til værs og krigen fører til en generell usikker markedssituasjon.

I tillegg til at anlegget på Fuglevik blir kostbart, så er også lokaliseringen ved Værne Kloster landskapsvernområde omstridt. Men da første byggetrinn ble gjennomført, ble området regulert til dette formålet. Det virker betryggende at Movar likevel har valgt å gjennomføre en ny regulering. Det betyr at innspill fra naboer, velforeninger og andre kommer klart til uttrykk før utvidelsen. Det må ligge i kortene at utbyggingen vektlegger grøntanlegg og arkitektoniske grep som skjermer anlegget for omgivelsene. Dette må også gjelde lukt- og støyreduserende tiltak. Det blir dyrt å redde Oslofjorden, men det er ingen vei utenom disse viktige tiltakene.

Les mer om:

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Legg igjen en kommentar