SER MAN EN BEVEGELSE I SAKEN DER ROTCHILD SETTER ALLEREDE I 2023 I GANG DIREKTE OVERTAGELSE AV SAMTLIGE SENTRALBANKER I VERDEN?

Man ser tendenser til at noe er på gang fra den kanten. Mulig petro dollar trykkemaskinen har blitt sabotert? Etter planen deres skulle ikke dette skje før ETTER 2025?

Fremgangsmåten deres var å overta de land som hadde størst gjeld i VERDENSBANKEN ( Først ute har vært HELLAS) som for en del år siden overtok alt av statseide eiendommer. Dette vil med tiden muligens skje også med Norge. Det vil nok ta noe lenger tid siden Norge enda har store resurser innen olje/gass og havbruk. Men så lenge norske politikere er styrt av de samme kreftene vil det ta noe lengere tid. Politikerne er nå i ferd med å følge opp hva WEF legger opp til(noe de for lengst har fortalt) at det norske folk ikke skal eie noe men være glade.

Dette ble kunngjort ved at man her i Norge gjorde det slik at alle eiendommer ble innlemmet i et system ved: Gård nr og bruks nr. Mao folket gav fra seg eiendomsretten til STATAN/ Rotchild/ Korporasjonen samtidig som alle fikk et person nr. Mao ble man innlemmet i en SLAVEKONTRAKT som går ut på at korporasjonen/AS overtok eierskapet som igjen betyr at man ikke lenger er et levende menneske men et NUMMER. og derved underlagt KORPORASJONEN. Menneskets dåpsattest med navn ikke lenger gjelder….KUN PERSONNUMMERET. En underskrift gjelder ikke lenger som bevis på at man er et levende menneske. Dersom man krever å bli behandlet som et levende menneske blir man enten arrestert eller fjernet fra jordens overflate(Persona non grata).

Man kan derfor spørre seg om hvor lenge eller om i det hele tatt folket/ menneskene våkner og tar saken i egne hender…noe jeg tror ALDRI vil skje med de levende mennesker i Norge. Med hjelp av propaganda i media og styrte politikere som IKKE er demokratisk valgt av folket så vil man se at historien gjentar seg fra 1940-45 der norske politikere den gang også visste hva som ville skje. Dette er å lese om bla i boken til Aage G Sivertsen…..9 april 1940 samt andre som har skrevet om dette og som har fått inndratt bøker fra offentligheten. For øvrig kan man også antyde at andre i den senere tid har blit “fjernet” for å fortelle sannheten om hva jeg nevner i denne artikkelen.

More to come….om jeg lever!

RED

Legg igjen en kommentar