Metode for å endre været

Abstrakt

En metode for kunstig å modifisere været ved å så regnskyer av en storm med passende tverrbundet vandig polymer. Polymeren spres i skyen og stormens vind agiterer blandingen og får polymeren til å absorbere regnet. Denne reaksjonen danner en gelatinøs substans som utfelles til overflaten under. Dermed reduseres skyenes evne til å regne.

Klassifikasjoner

A01G15/00 Enheter eller metoder for å påvirke værforholdene

Beskrivelse

OPPFINNELSENS OMRÅDEForeliggende oppfinnelse vedrører generelt værmodifikasjon og spesielt anvendelse av polymerer for å absorbere vandige løsninger som er i stand til å modifisere en værsituasjon.BAKGRUNN FOR OPPFINNELSENOrkaner, tropiske stormer, tyfoner og lignende værmønstre kan forårsake alvorlig skade på land, bygninger og levende skapninger. Den resulterende skaden fra selv en isolert hendelse kan være milliarder av dollar som bevist av orkanen Andrew.Skysåing er en kjent prosess for kunstig å modifisere været ved å injisere en sammensetning i en sky for dannelse av isfrysende kjerner. Sølvjodid er et velkjent stoff som brukes til skysåing. Isfrysende kjerner har effekten av å skape regn, redusere hagl og muligens forhindre regn ved oversåing.US Pat. 5 174 498 beskriver et skysåningsmateriale som er nyttig for å så superkjølte skyer for å øke nedbør. Materialet som brukes i såing er definert som en alifatisk langkjedet alkohol.US Pat. nr. 4.600.147 beskriver en skysådingsmetode for innsetting av flytende propan fra en rakett. Den flytende propanen brukes til å generere et stort antall iskrystaller i superkjølte skyer.US Pat. nr. 5 357 865 beskriver enda en metode for skysåing. Denne oppfinnelsen omfatter bruken av en pyroteknisk sammensetning slik som kaliumklorat eller kaliumperklorat som virker som kjerner for dannelse av utfellbare vanndråper.US Pat. patent nr. 4.096.005 beskriver en pyroteknisk skysåpreparat som omfatter sølvjodat og et brensel bestående av aluminium og magnesium.Således er den tidligere kjente læren rettet mot metoder for å skape regn. Det som mangler i faget er en metode for å redusere vindhastighetene til en storm.SAMMENDRAG AV OPPFINNELSENDen foreliggende søknaden beskriver en fremgangsmåte for å modifisere været ved å så stormskyer med en polymer. Stormskyene blir sådd ved å spre en superabsorberende polymer inn i skyen i tilstrekkelige mengder til å forårsake en stor absorpsjon av vann. Reaksjonen av vannet med polymeren skaper en gel-lignende substans som utfelles til overflaten. Dermed forårsaker en intern innsnevring med skyen for å redusere stormhastighetene.En superabsorberende polymer er en harpiks som er i stand til å absorbere vann opptil flere tusen ganger som sin egen vekt. Disse superabsorberende polymerene er fremstilt fra vannløselige polymerer, men har tverrbindende strukturer som gjør polymerene vannuløselige. Ved å ta vannløselige etylenisk umettede monomerer som lett gjennomgår vinylpolymerisasjon, slik som akrylamid, med bruk av tverrbindingsmidler, kan det produseres en polymer som har jevn liten størrelse, har høy gelkapasitet, er svært uløselig, men svært uløselig. vannsvellbar dvs. en superabsorberende polymer. (Gelkapasitet refererer til egenskapen til den vannsvelle polymeren til å motstå viskositetsendringer som følge av mekanisk bearbeiding eller fresing.)Superabsorberende polymerer kan dehydreres til et pulver. Når pulveret tilsettes til en vandig løsning og omrøres, er polymeren i stand til å absorbere mange ganger sin vekt av vannmolekylene og det dannes en gellignende substans. Superabsorberende polymerer er spesielt egnet for bruk der hurtig sorpsjon av vandig væske er ønsket eller for bruk der svelleegenskapene i vann benyttes.Følgelig er det et formål med den foreliggende oppfinnelse å presentere en fremgangsmåte for kunstig å modifisere vær hvor en polymer brukes til å forårsake vindavledning ved å heve vektkondensasjon med skyene.Det er et annet formål med den foreliggende oppfinnelse å presentere en fremgangsmåte for såing av en regnsky med en tverrbundet polymer slik at stormens vind gir omrøring for reaksjonen mellom polymeren og vannet.Det er et ytterligere formål med den foreliggende oppfinnelse å presentere en fremgangsmåte for å modifisere stormer slik at det faste sluttproduktet er biologisk nedbrytbart og ikke-farlig.Andre formål og fordeler med denne oppfinnelsen vil fremgå av den følgende beskrivelsen hvor det er angitt, som eksempel, visse utførelsesformer av denne oppfinnelsen.DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSENDet skal forstås at selv om en viss form av oppfinnelsen er illustrert, skal den ikke begrenses til den spesifikke formen eller arrangementet av deler her beskrevet og vist. Det vil være åpenbart for fagfolk på området at forskjellige endringer kan gjøres uten å avvike fra omfanget av oppfinnelsen, og oppfinnelsen skal ikke anses begrenset til det som er vist og beskrevet i spesifikasjonen og tegningene.Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for kunstig å modifisere vær ved å størkne deler av en sky i en storm slik som en orkan, ved å innføre polymerer i skyen. Denne metoden bruker “superabsorberende” vannbaserte polymerer, fortrinnsvis tverrbundne modifiserte polyakrylamider som kan brukes i alle applikasjoner der vandig størkning er tillatt. Et eksempel på en superabsorberende vannbasert polymer er produsert av JRM Chemical Inc. under varemerket H-serien.I den foreliggende oppfinnelsen blir en fast form av den superabsorberende polymeren, slik som et pulver, introdusert i regnskyene til en storm på en passende måte, for eksempel kan et fly krysse stormen og frigjøre polymerfrøene eller de kan frigjøres fra en seeding fakkel levert fra overflaten eller fra et fly. Mengden polymer som trengs er forhåndsbestemt basert på stormens størrelse og alvorlighetsgrad sammen med absorpsjonskapasiteten til polymeren som brukes. Vinden av stormen gir agitasjon som får polymeren til å binde seg med vannet og danner en gel-lignende substans. Som et resultat av denne metoden kan vindbaserte vannstormer bli kunstig modifisert.Bruken av en biologisk nedbrytbar polymer gir mulighet for sikker bruk av havet der den høye saltinnholdet i vannet vil fremskynde nedbrytningen av materialet. Ulike biologisk nedbrytbare superabsorberende polymerer inkluderer karboksy-metylcellulose, alginsyre, tverrbundet stivelse, tverrbundne polyaminosyrer og tverrbundne modifiserte polyakrylamider.I tørr tilstand kan den foretrukne polymer betraktes som en partikkel med en diameter mindre enn 4000 mikron men større enn 50 mikron. I en oppsvulmet tilstand kan partikkelen ha en diameter større enn tre hundre ganger dens vekt. I en fullstendig vannsvellet tilstand inneholder partiklene opptil ca. 99,98 vektprosent vann og litt som ca. 0,1 vektprosent polymer. Dermed kan slike partikler holde fra ti til tusenvis av ganger sin egen vekt. Ved å så en forkant av en voldsom storm, for eksempel en orkan, forårsaker vinden en blanding av materialet der fuktighet absorberes av materialet og forårsaker en skjæreffekt. Skjæreffekten får polymerene til å absorbere, miste og reabsorbere vann utallige ganger. Under denne utvekslingen,Skjærkreftene påvirkes av arten av interaksjonene mellom partiklene under slike kollisjoner. Når attraktive krefter dominerer, vil partiklene aggregere og dispersjonen kan destabiliseres.Eksempel: En orkan blir sådd med omtrent 30 000 lbs av en superabsorberende vannbasert polymer ved bruk av et transportfly som flyr gjennom forkanten av stormen. I løpet av tjue sekunder vil polymeren oppnå over 70 prosent av sin absorpsjonskapasitet eller nesten tre hundre ganger vekten. Stormens vinder vil fortsette å spre materialene og forårsake en form for intern flokkulering som forstyrrer stormens matende natur. Når den presenteres nær land, vil ikke stormen ha tilstrekkelig tid til å gjenopprette sin tidligere styrke.Det skal forstås at selv om jeg har illustrert og beskrevet visse former for oppfinnelsen, er den ikke begrenset til de spesifikke formene som er beskrevet her. Det vil være åpenbart for fagfolk på området at forskjellige endringer kan gjøres uten å avvike fra omfanget av oppfinnelsen, og oppfinnelsen skal ikke anses begrenset til det som er vist på tegningene og beskrevet i beskrivelsen.

Krav (7)Skjul avhengig

Det som hevdes er:1. Fremgangsmåte for kunstig å modifisere været ved å så en regnsky omfattende:dannelse av et vandig størkningsmateriale som er i stand til å beholde over tre hundre ganger sin egen vekt i vann, hvori det vandige størkningsmaterialet er en tverrbundet, vandig basert polymer; å spre materialet inn i en passende skyformasjon, hvori vinden generert av stormen får størknet til å blande seg med regn for å danne en gellignende substans;nevnte gellignende substans har tilstrekkelig vekt til å utfelles til overflaten under og reduserer dermed skyens hastighet.2. Fremgangsmåte ifølge krav 

1 , karakterisert ved at dispersjonen av vandig størkner er fra et fly som krysser skyen.3. Fremgangsmåte ifølge krav 

1 , karakterisert ved at dispersjonen av vandig størkner er fra overflaten under.4. Tverrbundet vandig polymer ifølge krav 

1 , karakterisert ved at polymeren er tverrbundet modifisert polyakrylamid.5. Den tverrbundne polymeren av 

1 hvori materialet er mellom 50 og 4000 mikron.6. Fremgangsmåte ifølge krav 

1 , karakterisert ved at mengden av det vandige størkningsmiddel som er nødvendig er forhåndsberegnet basert på stormens størrelse og absorpsjonsegenskapene til det vandige størkningsmiddel.7. Fremgangsmåter ifølge krav 

1 , karakterisert ved at det vandige størkningsmiddel er biologisk nedbrytbart og ikke-farlig.

US6315213B1

forente stater

Last ned PDF LignendeOppfinnerPeter CordaniNåværende mottaker PHIL O’CONNELL JR Gel Tech Solutions Inc


Verdensomspennende applikasjoner

2000  OSS


Søknad US09/598 660 hendelser2000-06-21Søknad innlevert av Peter Cordani2000-06-21Prioritet til US09/598 6602001-11-13

Søknad innvilget2001-11-13Publikasjon av US6315213B12020-06-21

Forventet utløpStatus

Utløpt – levetidVis alle hendelser


InfoPatentsiteringer (10)Sitert av (18)Juridiske hendelserLignende dokumenterPrioriterte og relaterte applikasjonerEksterne linkerUSPTOUSPTO PatentCenterUSPTO-oppdragEspacenetGlobalt dossierDiskutere

Patentsiteringer (10)

PublikasjonsnummerPrioriteringsdatoPubliseringsdatoOppdragstakerTittel

US2903188A *1956-04-021959-09-08Leonard H HutchinsonKontroll av tropisk syklonformasjon

US3608810A *1968-12-051971-09-28World Weather IncMetoder for behandling av atmosfæriske forhold

US3659785A *1970-12-081972-05-02Us Air ForceVærmodifisering ved bruk av mikroinnkapslet materiale

US3690552A *1971-03-091972-09-12Den amerikanske hærenTåkespredning

US3896993A *1972-09-151975-07-29Frankrike EtatProsess for lokal modifisering av strukturen til tåke og skyer for å utløse deres nedbør og for å hindre utviklingen av haglproduserende skyer

US4096005A1977-06-131978-06-20Nuclei Engineering, Inc.Pyroteknisk skyfrøsammensetning

US4600147A1983-07-181986-07-15Norihiko FukutaFlytende propangenerator for skysåingsapparater

US5174498A1990-01-151992-12-29Yeda Research and Development Co. Ltd.Skysåing

US5357865A1991-02-221994-10-25VannforskningskommisjonenMetode for skysåing

US5441200A *1993-08-201995-08-15Rovella, Ii; Ernest J.Avbrudd i tropisk syklon

Familie til familie sitater* Sitert av sensor, † Sitert av tredjepart

Sitert av (18)

PublikasjonsnummerPrioriteringsdatoPubliseringsdatoOppdragstakerTittel

US20050056705A1 *2003-09-152005-03-17Bhumibol Adulyadej Hans Majestet KongeVærmodifikasjoner med kongelig regnteknologi

US20060185365A1 *2005-02-182006-08-24Koichi KitamuraApparat for å senke vanntemperaturen på havoverflaten

US20070114298A1 *2005-11-082007-05-24Godo ConsultingMetode og system for orkanreduksjon

GB2436197A *2006-03-142007-09-19Gen Søk om spesialmateriellNøytralisering av sterk vind

US20070257126A1 *2006-05-032007-11-08Vondracek David JRedusering av tropisk syklonintensitet og skade

WO2008094226A2 *2006-10-132008-08-07Universitetet i AkronUndertrykkelse av orkan ved oversonisk bom

US20090014549A1 *2007-07-092009-01-15Alfred RosenProsesser og midler for å redusere intensiteten til tropiske sykloner

US20090175685A1 *2008-01-032009-07-09Searete Llc, A Limited Liability Corporation i delstaten DelawareVann endring struktur bevegelse metode og system

US20090173801A1 *2008-01-032009-07-09Searete Llc, A Limited Liability Corporation i delstaten DelawareVannendringsstruktur og system med ventiler under overflaten eller bølgereflektorer

US20090173386A1 *2008-01-032009-07-09Searete Llc, A Limited Liability Corporation i delstaten DelawareVann endring struktur applikasjoner og metoder

US20090272817A1 *2000-11-282009-11-05Blum Ronald DMetode og apparat for å redusere intensiteten av orkaner på havet ved dypvannsoppstrømning

US20100051714A1 *2007-07-092010-03-04Alfred RosenProsesser og apparater for å redusere intensiteten til tropiske sykloner

US20100300560A1 *2008-01-032010-12-02Searete Llc, A Limited Liability Corporation i delstaten DelawareVannendringsstruktur og system med varmeoverføringsledning

EP2277371A12009-07-202011-01-26Ekodenge Cevre Danismanlik Ve Muhendislik Hizmetleri Limited SirketiNedbørshåndteringsmetode etter ørkenjord

US20110168797A1 *2009-07-202011-07-14Neymeyer Calvin EMetode for å svekke en orkan

US9750202B22007-07-092017-09-05Robert M. RosenProsesser og apparater for å redusere intensiteten til tropiske sykloner

US11026375B12019-11-222021-06-08Frederick William MacDougallSystemer og metoder for initiering av regnskyer

WO2022091107A1 *2020-10-302022-05-05Sunit TyagiSystem og metode for å redusere temperaturen på vann i korallrev og tilstøtende hav

Familie til familie sitater* Sitert av eksaminator, † Sitert av tredjepart, ‡ Familie til familie sitering

Lignende dokumenter

UtgivelsePubliseringsdatoTittel

Ismail et al.2013Stivelsesbaserte hydrogeler: nåværende status og bruksområder

Mikkelsen1994Bruk av hydrofile polymerer for å kontrollere frigjøring av næringsstoffer

Olad et al.2018Vannretensjon og langsom frigjøring av en salep-basert hydrogel nanokompositt forsterket med montmorillonitt leire

RU2134702C11999-08-20Vandig dispergerbar pulveraktig polymersammensetning og fremgangsmåte for fremstilling av væsker med forbedret viskositet

Wu et al.2008Fremstilling og karakterisering av celluloseacetat-belagt gjødsel med kontrollert frigjøring og vannretensjon

CN102321485A2012-01-18Modifisert fosforsteinpulver superabsorberende kompositt og fremstillingsmetode derav

Tang et al.2018Urea gjødsel med kontrollert frigjøring basert på gelatinmikrosfærer

Hekmat et al.2009Syntese og analyse av hevelse og kontrollert frigjøring av anioniske sIPN akrylamidbaserte hydrogeler

Saraydin et al.2000Forholdet mellom svellingsprosessen og frigjøringen av vannløselige agrokjemikalier fra strålings-tverrbundet akrylamid/itakonsyre-kopolymerer

Zhang et al.2020Miljøvennlige gjennomtrengende nettverkshydrogeler integrert med naturlig jordkolloid som en grønn og bærekraftig modifiseringsmiddel for langsom frigjøring av landbrukskjemikalier

Tyliszczak et al.2013Nye hydrogeler som inneholder nanosølv for biomedisinske applikasjoner – syntese og karakterisering

CN107709671B2020-10-27Jorderosjonsinhibitor med utmerket fryse-tine-stabilitet

DE60102290T22009-10-01LYDHOLDIG SAMMENSETNING OG BLANDING SOM KAN DANNE EN FUKTIGHETSbestandig GEL OG BRUK

RU2715380C12020-02-27Metode for å produsere et fuktighetsabsorberende kompositt polymermateriale med mikrobiologiske tilsetningsstoffer

EP3118260B12018-12-12Polymelkesyresammensetning

Asamatdinov2018Nye vannholdende jordtilsetninger

EP0495108A41993-01-27Vannsvellende polymer-mineralkompositt og metode for å oppnå det

WO2000016816A12000-03-30Vannabsorberende sammensetninger og prosesser for deres fremstilling

JP4582402B22010-11-17Metode for å produsere flytende absorberende harpiks

JPH05320270A1993-12-03Produksjon av vannabsorberende polymer

AU624413B21992-06-11Metode for å tilberede granulær kulturjord

CN111108129A2020-05-05Biologisk nedbrytbar hydrogel

Prioritet og relaterte applikasjoner

Prioriterte søknader (1)

applikasjonPrioriteringsdatoInnleveringsdatoTittel

US09/598,6602000-06-212000-06-21Metode for å endre været

Apper som krever prioritet (1)

applikasjonInnleveringsdatoTittel

US09/598,6602000-06-21Metode for å endre været

Juridiske hendelser

DatoKodeTittelBeskrivelse

2001-10-25STCFInformasjon om status: patentbevilgning

Tekst i fritt format : PATENTERT CASE

2004-10-08SOMOppdrag

Eiernavn : MCNABOE, JOHN, FLORIDA

Tekst i fritt format : OPPGAVE VED DOM; OPPDRAGRE:CORDANI, PETER J.;REEL/RAMME:015286/0377

Ikrafttredelsesdato : 20040330

2005-06-02REMIPåminnelse om vedlikeholdsgebyr sendt

2005-07-01SOMOppdrag

Eiernavn : PHIL O’CONNELL, JR., FLORIDA

Tekst i fritt format : SIKKERHETSOPDRAG;OPPDRAG:CORDANI, PETER;REEL/RAMME:016761/0361

Ikrafttredelsesdato : 20050701

2005-09-01SOMOppdrag

Eiernavn : CORDANI, PETER, FLORIDA

Tekst i fritt format : OPPDRAG AV OPPDRAGENDE INTERESSER;OPPDRAGRE:CORDANI, PETER;REEL/RAMME:016937/0906

Ikrafttredelsesdato : 20050802

Eiernavn : CORDANI, ANNE, FLORIDA

Tekst i fritt format : OPPDRAG AV OPPDRAGENDE INTERESSER;OPPDRAGRE:CORDANI, PETER;REEL/RAMME:016937/0906

Ikrafttredelsesdato : 20050802

2005-11-02FPAYAvgiftsbetaling

År for betaling av gebyr : 4

2005-11-02SULPTillegg for sen betaling

2006-11-03SOMOppdrag

Eiernavn : GEL TECH SOLUTIONS, INC., FLORIDA

Tekst i fritt format : OPPDRAG AV OPPDRAGENDE INTERESSE;OPPDRAGRE:CORDANI, PETER;CORDANI, ANNE;REEL/RAMME:018480/0260

Ikrafttredelsesdato : 20061011

2006-11-27SOMOppdrag

Eiernavn : CORDANI, PETER, FLORIDA

Tekst i fritt format : SIKKERHETSOPPLEVELSER; ASSIGNOR:O’CONNELL, PHIL;REEL/FRAME:018563/0656

Ikrafttredelsesdato : 20061127

Eiernavn : CORDANI, PETER, FLORIDA

Tekst i fritt format : TILFREDSHANDLING AV ENDELIG DOM; OVERDRAGENDE:MCNABOE, JOHN;REEL/FRAME:018563/0723

Ikrafttredelsesdato : 20050714

2006-12-26SOMOppdrag

Eiernavn : CORDANI, PETER, FLORIDA

Tekst i fritt format : SIKKERHETSOPPLYSNINGER; OVERDRAGENDE: O’CONNELL, JR., PHIL; REEL/FRAME: 018688/0628

Ikrafttredelsesdato : 20061205

2009-04-30FPAYAvgiftsbetaling

År for betaling av gebyr : 8

2013-06-21REMIPåminnelse om vedlikeholdsgebyr sendt

2013-10-14FPAYAvgiftsbetaling

Betalingsår : 12

2013-10-14SULPTillegg for sen betaling

Betalingsår : 11

Begreper

maskinekstrahert

nedlastingFiltertabell 

NavnBildeSeksjonerTelleSøketreff

 polymerpåstander, abstrakt, beskrivelse580,000

 kjernedannelsepåstander, abstrakt, beskrivelse280,000

 forsvinnendepåstander, abstrakt40,000

 vannpåstander, beskrivelse320,000

 materialepåstander, beskrivelse200,000

 substanspåstander, beskrivelse140,000

 absorpsjonsreaksjonpåstander, beskrivelse80,000

 biologisk nedbrytningsreaksjonpåstander, beskrivelse60,000

 biosyntetisk prosesspåstander, beskrivelse60,000

 spredningpåstander, beskrivelse60,000

 formasjonsreaksjonpåstander, beskrivelse60,000

 polyakrylamidpåstander, beskrivelse60,000

 blandingabstrakt, beskrivelse100,000

 kjemisk reaksjonabstrakt, beskrivelse60,000

 forhasteabstrakt, beskrivelse40,000

 gelatinøs substansabstrakt20,000

Legg igjen en kommentar