Vannelektrolysator.

Målebeskrivelse:

GUL: Syre…Fluorider(tannrenser)…organiske stoffer.

GRØNN: Arsen…kvikksølv….Bly….Kobber….Sodium(Natrium).

BLÅ: Bakterier….Virus….Kreftfremkallende stoffer….Gjødsel….Plantevernmidler.

RØD: Jern….Rust….Bakterier.

HVIT: Syre….Zink….Kvikksølv.

SORT: Møkk….Tungmetaller( er en gruppe grunnstoffer med egenvekt >5g/cm3 og omfatter bly, kadmium, kvikksølv, nikkel, krom og sink)

Legg igjen en kommentar