OVERVÅKNING = KONTROLL!!

21. oktober kl. 08:03  · 

Overvåkingsstaten er et faktum. Denne artikkelen fra tek.no er en av få motstemmer til utviklingen som etter manges mening allerede har gått altfor langt.

En overvåkingsstat gir en rekke effekter som jeg tror mange av oss ikke ønsker. Jeg mener det er på tide å si “stopp” og ta en ny, grundig runde også om dette temaet.

Utdrag fra artikkel; (se lenke i kommentarfeltet)

“Den nye loven vil snappe opp all data som krysser landets grenser. Målet er å bedre beskytte Norge mot trusler som kommer utenfra.

Eksempler på data som vil lagres er telefonnummer du ringer, med tidspunkt og lokasjon, hvem du mailer, «snapper» med eller hvilke nettsider du besøker, med IP-adresse, tid og dato. Dataen lagres i 18 måneder.

Loven, og domstolen, skal i teorien beskytte nordmenn som bor i Norge fra å bli etterforsket ut ifra data som samles inn i programmet.

Problemet, påpekt av blant annet Datatilsynet, er at alle nordmenn vil få masse data om nettaktiviteten sin lagret likevel, når vi bruker nettjenester som henter eller lagrer data om oss på ulike servere i utlandet, og når vi besøker utenlandske nettsider.

Datatilsynet har uttrykt skepsis til den nye loven.

I et høringssvar skriver de blant annet at forslaget ikke er i tråd med EMDs praksis og innebærer innhenting og lagring som ikke er underlagt uavhengig forhåndskontroll. Forslaget svekker domstolskontrollen ved at Etterretningstjenesten kan undersøke opplysningene på forhånd. I tillegg er forslaget uklart formulert når det gjelder hva som kan innhentes, hvor lenge det kan lagres og hvordan sletting skal foregå dersom domstolen sier nei til fortsatt innhenting.

Datatilsynet er også bekymret for at loven vil gi en nedkjølingseffekt for folks bruk av digitale tjenester.

Allerede i Datatilsynets personvernundersøkelse fra 2020 svarte 16 prosent at de har unnlatt å delta i kommentarfeltet i en nettavis eller i en Facebook-debatt fordi de er usikre på om myndighetene har tilgang til informasjonen de legger igjen. 13 prosent svarte at de har unnlatt å foreta et søk på nett på grunn av usikkerhet knyttet til om myndighetene har tilgang til informasjonen.”

Legg igjen en kommentar