Regjeringen: Ny, men hemmelig fase

Mandag kunngjorde regjeringen at Forsvaret går inn i en ny beredskapsfase, men de kan ikke fortelle hvilken fase eller hvilket nivå det er.

SE NÅ: Støre om krigen i Ukraina

Volume 90%

about:blank

about:blankSIKKERHETSSITUASJONEN: Statsminister Støre holder pressekonferanse om krigen i Ukraina med Forsvarsm…Frode AndresenKaja Storrøsten

Publisert mandag 31. oktober 2022 – 14:33
Sist oppdatert mandag 31. oktober 2022 – 14:56

https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https://www.facebook.com/dagbladet/&tabs&small_header=true&width=360&height=70&adapt_container_width=true&hide_cover=false&lazy=true&show_facepile=false&appId=116676921744431

Få oversikt

Mandag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Forsvaret hever beredskapen fra 1. november, og således går inn i en ny fase.

Men da NRK spurte om hvilket beredskapsnivå man befinner seg på i dag, og hvilket beredskapsnivå man går over til i morgen, kunne de ikke svare.

– Det beredskapssystemet og planverket som vi har er som sådan hemmelig. Derfor går vi ikke inn på detaljer omkring de ulike fasene og nivåene, men nå gjør vi en faseforflytning som gjør det mulig for forsvarssjefen å tydeligere kraftsamle de ressursene som er viktige for at vi skal styrke vår beredskap, forklarte forsvarsminister Gram.

Deretter spurte Morgenbladet om Norge noen gang har høynet beredskapen på denne måten, og i så fall når.

– Det planverket som vi har nå, ble utformet for noen år siden – etter det som skjedde i Ukraina i 2014. Siden den gang har vi ikke tatt i bruk dette planverket på den måten som vi gjør i dag, og med alle tiltakene knyttet til beredskapssystemet for forsvarssektoren. Dersom vi går lenger tilbake, til kald krig, er det vanskelig å sammenlikne beredskapsnivået som vi har i dag med det som vi hadde den gangen, sier Gram.

Støre: – Grunn til å være urolig

Volume 90%

about:blank

about:blankStatsminister Jonas Gahr Støre sier til Dagbladet at det er grunn til å være urolig etter regjeringens pressekonferanse.

Sikkerhetspolitisk utsatt situasjon

Så kom Dagens Næringsliv og spurte om hvor Norge nå befinner seg på en sikkerhetspolitisk kriseskala fra dyp frihet til krig.

– Vi er i en sikkerhetspolitisk utsatt situasjon, slo statsminister Støre fast.

Videre spurte Dagens Næringsliv om det er mulig å si hvor mange nivåer som befinner seg på denne beredskapsskalaen, og om det er riktig at Norge fra 1. november vil befinne seg på det nest nederste nivået.

– Vi ønsker ikke å gå nærmere inn på antall nivåer og hvordan dette nøyaktig er utformet. Det er behov for å skjerpe beredskapen, og derfor går vi nå inn i en ny fase, svarte forsvarsminister Gram.

– Har denne typen faseskifte blitt gjort noen gang siden 2014? spurte Dagens Næringsliv.

– Jeg kan ikke uttale meg om det som skjedde før 21. oktober 2021. Men det som er viktig å si, er at selv uten et slikt faseskifte, har det blitt innført en rekke militære beredskapstiltak innenfor det planverket. Men det er en distinkt overgang det vi gjør nå, det kan jeg si, svarer statsminister Støre og fortsetter:

– Feilslått strategi

Volume 90%

about:blank

about:blankSTRATEGI: Tidligere generalløytnant Arne Bård Dalhaug er kritisk til Vladimir Putins strategi om å skape press på Ukraina fra Vesten. Reporter/video: Bjørge Dahle Johansen / Dagbladet TV

«Constructive ambiguity»

– Jeg tror at det er riktig slik som forsvarsministeren sier, nemlig av vi skal vise respekt for et planverk som krever diskresjon. Dette kunne ha vært en beslutning som forsvarssjefen kommuniserte til sine medarbeidere i Forsvaret, men jeg og regjeringen anså det slik at det er så mange som jobber i Forsvaret, og at det er helt riktig å formidle til folk i Norge hva dette betyr.

– Det er et trinn opp og medfører en god del konsekvenser, men det følger et planverk som har gitt oss trygghet knyttet til hvordan vi gjør det.

Avslutningsvis blir Støre bedt om å fortelle hva som kommer etter en såkalt «sikkerhetspolitisk utsatt situasjon».

– Det mener jeg at er det som man på engelsk kaller «constructive ambiguity» – det skal være litt uklart. Den sikkerhetspolitiske utsatte situasjonen gir oss en handlefrihet til å vurdere hva som er riktig for oss nå, svarte statsministeren.

Krim: Angriper svartehavsflåten

Volume 90%

about:blank

about:blankDRONEANGREP: Videoer publisert på Telegram skal vise droneangrep utenfor Krim, 29. oktober. Video: Telegram. Reporter: Vegard Krüger.

Ny fase

Da Dagbladet møtte forsvarsminister Gram etter pressekonferansen, fikk han på nytt spørsmål om hvilket beredskapsnivå man nå befinner seg på, og hvilket nivå man går til.

– Planverket som sådan er ikke offentlig, og derfor har vi ikke sagt noe spesifikt om det. Nå går vi inn i en ny fase, men det er viktig å få sagt at helt siden desember har vi iverksatt beredskapstiltak innenfor beredskapssystemet for forsvarssektoren, sier Gram til Dagbladet og fortsetter:

– Litt av poenget med å gå over i en ny fase i planverket er å gi forsvarssjefen enda bedre verktøy og virkemidler for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer fo rå sikre at vi har best mulig beredskap her og nå. Det betyr at noe må prioriteres ned, og andre ting må prioriteres opp utover det vi allerede har gjort gjennom budsjettprosessene våre.Milliardene renner inn

Krigen i Ukraina

Mer om

Legg igjen en kommentar