Ser på muligheten for vindmøller i Aremark og globalistene som styrer kommunen skjønner enda ikke bæret!

Bikjula
Vindmøller
Aremark
VINDMØLLER: Det tittes på mulighetene for å etablere vindmølle- og solcellepark i blant annet Bikjula i Aremark. Foto: Hans Kristian Stensrud

Åpne deleknapper for artikkelen

 17.10.22 05:00

 Hans Kristian Stensrud

For drøye ti år siden var vindmøller det store debattemaet i Aremark, en debatt som nærmest delte bygda i to. Nå kan vindkraft havne på bordet til politikerne igjen.

 For abonnenter

– Foreløpig er dette bare på forespørselsnivå. Zephyr var i kommunestyret 29. september og informerte om deres tanker, forteller ordfører i Aremark, Håkon Tolsby.

Disse tankene har Halden Arbeiderblad tatt en prat med Olav Rommetveit om.

Han er administrerende direktør i Zephyr, som er selskapet som ser på mulighetene for utbyggingen.

Bedre kapasitet

– Vi så på mulighetene for å opparbeide et solcelleanlegg i Aremark, men så viste det seg at det ikke er nettkapasitet til så veldig mye i Aremark. Nettet er nesten fullt, så dersom det skal bli noe kraftutbygging i Aremark, så må vi bygge en ny kraftledning, forteller Rommetveit.

Denne kraftledningen har et spenningsnivå som er på 132 kilovolt, dette er en relativt kraftig strømledning.

– For å kunne forsvare en sånn type investering, så må det en vindpark på plass som kan gi mer produksjon. Et sånt areal er foreslått i den regionale planen for vindkraft i gamle Østfold.

Området Rommetveit snakker om ligger tett inntil svenskegrensen, i områdene Bikjula og Kollerødfjellet.

Til sammen utgjør området 5,57 kvadratkilometer, og i regionsplanen står det at dette kan romme et stort vindkraftanlegg med rundt 20 turbiner.

Områder som anses som mulig egnede for vindkraftanlegg i Aremark

Kilde: Aremark kommune

Grafikk: Hans Kristian Stensrud

Dialog og samarbeid

– Nå snakker vi med grunneierne, og prøver å komme til enighet med dem. Arealene konkretiseres mer, for grunneierne har sine synspunkter hvor det er fornuftig og ikke fornuftig å bygge. Så ser vi på det rent tekniske. Hvor mange turbiner? Hvor mange megawatt og hvor mye produksjon kan vi få på dette arealet.

Etter at arealene er konkretisert, så ønsker Zephyr å samarbeide tett med Aremark kommune.

– Vi ønsker en dialog og et tett samarbeid med kommunen om dette, for det er kommunen som sitter og bestemmer i vindkraftsaker om prosjektet blir noe av eller ikke. Så vi ønsker et tett samarbeid med kommunen om et eventuelt vindkraftprosjekt i kommunen.

Zephyr

Zephyr er et vindkraftselskap som dekker hele verdikjeden. Fra den første dialogen med grunneiere og lokalsamfunn til prosjektutvikling, finansiering, bygging og kommersiell drift av vindkraftverk.

Zephyr tror på fornybare energiløsninger som spiller godt sammen – derfor er også solkraft et nytt satsingsområde for selskapet.

Hovedkontoret deres ligger i Sarpsborg, men de har også kontorer ellers i Norge, Sverige og på Island.

Selskapet er offentlig eid av Østfold Energi, Vardar og Glitre Energi.

Årlig har disse selskapene en portefølje med årlig produksjon av fornybar energi på over 5 TWh.

Kilde: Zephyr

Zephyr drifter det omstridte vindkraftverket på Haramsøya i Ålesund kommune i Møre og Romsdal, men de venter ikke like mye reaksjoner i Aremark, verken som det var på Haramsøya, eller så mye som det var i Aremark da debatten kokte i bygda for ti år siden.

– Tror dere debatten vil bli like opphetet i dette arbeidet, som det ble for ti år siden?

– Det er mange forhold som er annerledes nå, enn for ti år siden da dette var oppe sist. Et av disse forholdene er at det er et annet areal, som vi har fått tilbakemeldinger på at sannsynligvis er mindre konfliktfylt.

Et annet forhold som har endret seg med årene er inntektene fra slik energiproduksjon.

– Nå ligger det mer inntekter for kommunen i skatt- og avgiftsordningene, i tillegg ønsker vi å diskutere og tilby en løsning i kommunen, hvor vi tilbyr rimelig strøm til fastpris, for innbyggerne og næringsliv i kommunen.

Har veto

– Et siste moment som har endret seg siden sist, er at kommunen nå har veto i vindkraftsaker, sier Rommetveit.

Det at kommunen har veto i vindkraftsaker vil si at kommunen kan starte utredningen av et prosjekt, og finne ut hva som er de eventuelle fordelene med prosjektet. På et senere tidspunkt kan de bestemme seg for om dette prosjektet er noe som skal realiseres eller ikke.

– Vi ønsker nå å komme til enighet med grunneierne, og så skal vi prioritere dette prosjektet. Vi kommer til å jobbe aktivt med dette i ukene og månedene framover, så får vi se hvordan den kommunale behandlingen blir.

Dersom alt går etter planene til Zephyr, så vil en ny kraftledning kunne føre til utbygging av et hybridanlegg med både vindkraft og solcellepanel.

Full prosess med høring

Når forslaget blir lagt fram for politikerne, så vil det startes en politisk sak. Da blir det full runde med blant annet høring, hvor innbyggerne og eksperter får muligheten til å komme med innspill før behandlingen av den politiske saken.

– Det mest interessante her er modellen de ser for seg, hvor all næring og alle innbyggerne vil få tilbud om å kjøpe strøm til kostpris. Ser man på tallene, så går kostprisen på vindkraft nedover og nedover. Dette er en modell hvor mest mulig skal komme lokalsamfunnet til gode, og det er interessant, forteller Tolsby.

Han sier at det først og fremst er området Bikjula som man nå ser på, men at også området i Kollerødfjellet kan bli aktuelle.

– Så er det viktig å huske, at dersom kommunen sier ja til oppstart, så betyr ikke det at vi sier ja til vindkraft. Dette behandles på et senere tidspunkt, men vi starter en utredning som legges ut på høring, før det kommer tilbake og behandles på et senere tidspunkt.

Dersom Zephyr velger å sende en forespørsel om å bygge ut vind- og solcellepark i Kollerødfjellet, så vil ordfører Håkon Tolsby bli inhabil når saken skal behandles politisk, da han er en av grunneierne helt nord i området markert Kollerødfjellet.

Håkon Tolsby
INTERESSANT: – Det mest interessante her er modellen de ser for seg, hvor all næring og alle innbyggerne vil få tilbud om å kjøpe strøm til kostpris, sier ordfører Håkon Tolsby. Foto: Anders Svendsen

Les mer om:

Legg igjen en kommentar