Sykdom i luftveiene ga stor økning i sykefraværet

Publisert 02.06.2022

Sykefraværet i Trøndelag gikk kraftig opp 1. kvartal i 2022. Økningen skyldes i hovedsak sykdom i luftveiene. Her økte antall sykefraværstilfeller med 460 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 5,7 prosent til 6,2 prosent fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Det er en økning på 9 prosent. I tillegg kommer det egenmeldte sykefraværet på 1,5 prosent, som hadde en økning på 21,1 prosent fra samme kvartal i fjor. 

–  I likhet med forrige kvartal skyldes økningen i hovedsak omikronbølgen og mange flere tilfeller med diagnose sykdommer i luftveiene. De tre første månedene i år var det 26 325 tilfeller med sykdom i luftveiene, noe som er langt høyere enn normalt. Økningen er langt på vei som forventet ettersom samfunnet har åpnet opp og mange av smitteverntiltakene ble fjernet blant annet som følge av høy vaksinasjonsgrad, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.   

Sykefraværet i Trøndelag er på samme nivå som snittet for landet, og det er kun Rogaland og Oslo som har lavere sykefravær. 

Økning i tapte dagsverk nesten 100.000  

I første kvartal i år er det registrert 66 018 sykefraværstilfeller og 775 308 tapte dagsverk i Trøndelag. Sammenliknet med samme periode i fjor er det en økning på 98 108 tapte dagsverk. 18 prosent av tilfellene skyldes sykdommer i luftveiene, mens 40 prosent av de tapte dagsverkene skyldes luftveissykdommer.  

Høyest sykefravær i helse- og sosialtjenester – økte mest innen bergverksdrift og utvinning 

Med unntak av overnattings- og serveringsvirksomhet, øker sykefraværet i alle næringsgrupper. Aller mest øker sykefraværet innenfor bergverksdrift og utvinning (+36,1 %) og omsetning og drift av fast eiendom (+34,1%).  

Det høyeste sykefraværet har næringen helse- og sosialtjenester (9%), fulgt av transport og lagring (7,3%) og forretningsmessig tjenesteyting (7,1%). 

Yrker innenfor salg- og service har det høyeste sykefraværet (8,2%). Her er sykefraværet spesielt høyt for barnehage og skoleassistenter (10,4%). Også blant renholdere og hjelpearbeidere er sykefraværet høyt med 8,1 prosent.  

Antall gradert sykmeldt går ned 

Nær 87 prosent av sykefraværet er avsluttet innen det har gått to måneder, mens 4,8 prosent varer et halvt år eller mer. I Trøndelag er hvert fjerde sykefravær gradert (25,4%).  

–  Andel graderte tilfeller har gått ned det siste året både i Trøndelag og i landet totalt sett. Årsaken til nedgangen skyldes trolig de mange sykefraværstilfellene med sykdommer i luftveiene, som stort sett er fravær med kortere varighet.

Sykefraværet økte i 25 av fylket 38 kommuner 

Det er store forskjeller i sykefraværet blant kommunene i fylket. Osen har det høyeste fraværet (8,5%), fulgt av Grong (7,7%) og Namsos (7,4%). Det laveste sykefraværet finner vi i Leka (4%), fulgt av Røyrvik (4,9%) og Holtålen (5,2%). I Trondheim var fraværet 5,7 prosent, og i Steinkjer 6,8 prosent. I 25 av fylkets 38 kommuner økte sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor.   

Legg igjen en kommentar