Her holder Forsvaret storøvelse på Fløibanen

En kjemisk trusselsituasjon i Bergen står for øvelse torsdag morgen.

– Det var stas å ta del i øvelsen. Jeg følte at jeg var i trygge hender, sier Ida Marie Bentsen, vognfører av Fløibanen.

Publisert Publisert

i dag 09:12

    • Kopier lenke

– Hvem her er det som har ringt til politiet? Alle må ut, roper en politibetjent inne på nedre stasjon av Fløibanen og starter en evakuering.

En ansatt på stasjonen blir tatt hånd om av politiet. Hun hoster og må sette seg ned på en benk. Uniformert forsvarspersonell i vernedrakter, politi og brannvesen beveger seg rundt i området.

Alt er derimot del av en varslet beredskapsøvelse.

Forsvarspersonell i vernedrakter undersøker en mistenkelig gjenstand som en del av øvelsen på Fløibanen.

– Øvelsen ledes av CBRNE-seksjonen i Sjøforsvaret og går på å identifisere og uskadeliggjøre en kjemisk trussel på Fløibanen, på både nedre og øvre stasjon, opplyser orlogskaptein Michel C. Hayes i Sjøforsvaret til BT.

CBRNE er samlebetegnelsen på hendelser som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial.

Fotografer fra Forsvaret dokumenterer øvelsen.

– God trening på et reelt sted

Instansene har trent siden mandag. Torsdag morgen flyttet treningen altså til sentrum av Bergen. Derfor holdes Fløibanen stengt torsdag fra klokken 08.30 til 12.30.

– Det er en god trening på et reelt sted, sier Hayes.

Øvingsleder Stig Grønvold fra Sjøforsvaret forteller at selve øvelsen er scenariostyrt, som vil si at det legges opp ulike caser og scenarioer som skal løses fortløpende.

Blant disse finner en scenarioer knyttet til transport, lagring og iverksetting.

– Hele øvelsen har en fiktiv bakgrunnshistorie og er bygd opp med en rød tråd fra start til slutt. Alt er planlagt i forkant, sier Grønvold.

Bakgrunnen for øvelsen er en samtrening for å øve opp spesialister.

Viktig med tanke på krigen

Bakgrunnen for øvelsen er en samtrening for å øve opp spesialister. Derfor er dette en sertifiseringsøvelse i forkant av en større øvelse som skal foregå i Canada senere i år.

Ifølge Grønvold har ikke Norge særlig mange spesialister i CBRNE-faget. Han anslår at det finnes rundt 20 spesialister i dag.

– Hensikten er å tilegne seg kunnskap innen både planlegging og erfaring i et CBRNE-forurenset miljø, der de militære jobber sammen med de sivile, sier øvingslederen.

Brannvesenet i Bergen bistår øvelsen.

Grønvold understreker at det i lys av dagens situasjon, med den pågående krigen i Ukraina, er veldig viktig å øve på slike ting.

– Dette er en viktig kompetanse å ha om en skulle få en hendelse som rammer våre styrker, både nasjonalt og internasjonalt. Det er med på å skape trygghet, ved at vi kan håndtere sånne ting på et nasjonalt nivå.

– Fløibanen synes det er alle tiders

Militært personell fra alle forsvarsgrener, sivilforsvaret og de lokale nødetatene bidrar. I tillegg er medlemmer av bombegruppen til politiet og ansatte i brannvesenet i Oslo med.

– Fløibanen synes det er alle tiders å få øve på det, så får de et innblikk i hvordan det blir i en reell situasjon, sier han.

Øyvind Kronglevoll, leder for driftsavdelingen ved Fløibanen, sier det er lærerikt med øvelser.

Øyvind Kronglevoll er leder for driftsavdelingen ved Fløibanen. Han sier det er en god mulighet for dem å kunne lære.

– Det er viktig å se hvordan nødetatene og Forsvaret reagerer når det oppstår en situasjon som dette, sier Kronglevoll.

De har hatt øvelser med brannvesenet før, men ikke i så stort omfang som i dag.

– Jo mer reelt, jo bedre

Johnny Aslaksen, distrikssjef i Hordaland sivilforsvarsdistrikt, og en kollega er på stedet for å observere dagens øvelse. De deltar ikke selv i dag, men har et tett og langvarig samarbeid med Forsvaret og nødetatene, forteller Aslaksen.

– Dette er en erfaringsarena, men også en lærings- og øvelsesarena. Gjensidig kunnskap er en av nøklene for å løse eventuelle situasjoner riktig, sier han.

Innsatsleder i politiet, Kent Ove Haaland, sier de jevnlig har øvelser med nødetatene og at dette fungerer best med virkelige scenarioer.

– Jo mer reelt vi trener, jo bedre er det.

publisert

publisert: 2. juni 2022 09:12

oppdatert: 2. juni 2022 11:01

  • Kopier lenke

Legg igjen en kommentar