Meldte tilfeller i Norge per 17​. mai 2022​​​

Over 11,3 millioner doser er satt.

Tabell 1: Meldinger fordelt på alder og mRNA vaksine​​

Bivirkning og vaksine​12-17​18-19​20-29​30-39​​40-49​50-59​60-69​70-79​80-89​​Ukjent​Totalt
​​Perikarditt, Spikevax​-​1​27​16​17​13​6​5​-​-​85
​​Myokarditt, Spikevax
​-​3​12​3​4​3​1​-​-​1​27
​Myoperikarditt, Spikevax​1​618​2​2​2​1​-​-​-​​32
​Perikarditt, Comirnaty​4​7​29​42​32​32​36​15​8​3​208
​​Myokarditt, Comirnaty
​1​3​7​4​11​6​6​4​2​-​44
​Myoperikarditt, Comirnaty​12​8​4​5​5​7​4​1​2​39​
​Perikarditt, Vaxzevria​-​-​-​-​1​3​-​-​-​1​5
​Myokarditt, Vaxzevria
​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​0
​Myoperikarditt, Vaxzevria​-​--​-​-​-​-​-​-​-​0​
​Perikarditt, Comirnaty+Spikevax​-​-​1​-​1​1​-​-​-​1​4
​Myokarditt, Comirnaty+Spikevax
​-​-​1​1​-​1​-​-​-​-​3
M​yoperikarditt, Comirnaty+Spikevax​--​​1-​-​-​-​-​-​-​1​
​Perikarditt, Vaxzevria+Comirnaty​-​-​-​-​-​1​-​-​-​-​1
​Myokarditt, Vaxzevria+Comirnaty
​-​-​-​-​1​-​-​-​-​-​1
​Myoperikarditt, Vaxzevria+Comirnaty​-​-​-​-​-​1-​-​-​-​​1

Kommentar til tabell 1:

  • Tabellen viser meldte tilfeller av peri-, myo- og myoperikarditt etter bruk av Spikevax, Comirnaty og Vaxzevria i Norge. 
  • I noen av tilfellene har pasienten fått ulike koronavaksiner. I disse tilfellene er bivirkningsmeldingen knyttet til den eller de vaksinene melderen mistenker har gitt bivirkningen. Vi mottatt 11 meldinger der hjertebetennelsen er knyttet til flere koronavaksiner;
    • ​8 meldinger etter to ulike mRNA-vaksiner
    • ​3 meldinger etter Vaxzevria (AstraZeneca) + Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
  • Det er mottatt én melding om dødsfall som følge av myokarditt hos en person i 70-årene som var blitt vaksinert med Comirnaty. Årsakssammenheng med vaksinering er usikker.​

Tabell 2: Meldinger fordelt på kjønn

​Bivirkning​Kvinner​Menn​Totalt
​Perikarditt​125​178​303
​Myokarditt​29​46​75
​Myoperikarditt​12​61​73

Kommentar til tabell 2:

  • Som tabellene viser er meldte tilfeller av perikarditt jevnt fordelt i aldersgruppene, mens for myokarditt er det en overvekt av yngre personer. For begge tilstander er det en overvekt av menn. Dette er også erfaringen fra andre land.

Tabell 1 og 2 oppdateres neste gang 16. juni.

Råd til pasienter:

Råd til helsepersonell:

Om perikarditt og myokarditt

Perikarditt er betennelse i hjerteposen. Vanligste årsak er virusinfeksjon. Det anslås at perikarditt er årsak til om lag 5 % av alle akutthenvisninger for brystsmerter. Perikarditt er vanligere hos menn enn hos kvinner. Perikarditt har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler.

Myokarditt er betennelse i hjertemuskelen. Vanligste årsak er virusinfeksjon. De fleste tilfellene har et godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Det anbefales gjerne å unngå hard fysisk aktivitet en tid etter et tilfelle med myokarditt. I sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. Perikarditt og myokarditt har mange av de samme symptomene: Brystsmerter, tungpustethet og hurtig eller uregelmessig puls. 

Myoperikarditt ​er en kombinasjon av myokarditt og perikarditt.

Nytten er større enn risikoen

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) understreker at nytten av å ta vaksinene er større enn risikoen for å få disse hjertesykdommene. Nytte og risiko av vaksiner vurderes alltid opp mot faren for alvorlig sykdom og død. Det er opp til de ulike lands myndigheter å avgjøre om, eller hvordan de skal bruke vaksinen.

Legemiddelverket meldte tidlig norske tilfeller med peri- og myokarditt til EMA som et mulig bivirkningssignal, og har løpende informert om dette i nyheter på legemiddelverket.no.​​​

Legg igjen en kommentar