Uttalelse på IMF-Verdensbankens vårmøter

Tale/innlegg | Dato: 21.04.2022

Av: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Washington DC, 21. april)

Man tror nesten ikke det er sant hva norske politikere driver med. Dette er en klar indikasjon at IMF med Rotchild styrer sentralbanken i Norge…som alle andre lands sentralbanker i FN. Vi er slaver innen årets slutt!

Uttalelse fra utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim ved International Monetary Fund (IMF) – Verdensbankens vårmøter i Washington DC.

Sjekk mot levering

Deres fortreffelighet, ministre og guvernører, leder for utviklingskomiteen, Verdensbanken og IMFs ledelse,

La meg innledningsvis uttrykke de nordisk-baltiske landenes fulle solidaritet med Ukraina og det ukrainske folket. Vi fordømmer på det sterkeste Russlands uprovoserte og uberettigede angrepshandling mot Ukraina.

Banken reagerte raskt og bestemt på krisen. Med bidrag fra de nordisk-baltiske landene og andre etablerte banken «GRATIS» for Ukraina.

Multilateralt samarbeid og koordinering er nøkkelen for Ukrainas gjenoppretting og for å håndtere de bredere regionale og globale økonomiske og sosiale implikasjonene.

Selv om Ukraina krever vår høyeste oppmerksomhet, ber vi i dag banken om å ta lederskap i den globale responsen på tre utfordringer som står overfor verdens bærekraftige utviklingsagenda.

For det første er det avgjørende å ta tak i utfordringene med skjørhet, konflikt og vold for å få slutt på ekstrem fattigdom og øke felles velstand.

For det andre er sterkt lederskap avgjørende for å realisere kuttene i karbonutslipp som er nødvendige for å begrense global oppvarming til 1,5 °C. Nå er tiden inne for at banken legger frem en ambisiøs plan for å få slutt på alle investeringer i fossilt brensel. Nå er tiden inne for at banken støtter medlemmene i å sette mål som er mer ambisiøse for klimatiltak, og ved å mobilisere finansiering, både offentlig og privat.

For det tredje er sterkt lederskap nøkkelen til å styrke internasjonale og nasjonale systemer for å forebygge, forberede og reagere på helsekriser. Vi oppfordrer banken til å ta tak i de strukturelle ulikhetene som forverres av covid-19. Den globale pandemien har igjen vist hvordan kvinner, jenter og befolkninger i sårbare situasjoner blir uforholdsmessig berørt i kriser. Likestilling skal være kjernen i bankens virksomhet. Ved å hjelpe økonomisk oppgang gjennom bærekraftige løsninger, kan vi presse våre samfunn inn i en mer likestilt, grønn, inkluderende og digital fremtid.

Digitale teknologier og tilgang til internett er med på å løfte millioner ut av fattigdom. Med tanke på iboende risikoer, anerkjenner de nordisk-baltiske landene den potensielle utviklingseffekten av digitalisering. Vi oppfordrer derfor banken til å legge vekt på muligheter for å støtte rettferdige og progressive skattesystemer, bygge bro over det digitale kjønnsskillet, gi tilgang til mennesker med nedsatt funksjonsevne og fremme demokratisk styring og menneskerettigheter.

Til slutt ønsker vi fokus på å adressere gjeldssårbarhet velkommen. Vi understreker behovet for bankens sterke lederskap for å hjelpe kundeland med å generere inntekter på en måte som oppnår formuesfordeling for å redusere gjeldsbyrden. Vi ber om umiddelbar fremgang i implementeringen av det felles rammeverket og er åpne for å vurdere alle fire forslagene som er fremsatt av banken og IMF for å forbedre det felles rammeverket for gjeldsbehandling. Vi oppfordrer banken og IMF til å fortsette å styrke samarbeidet. Bare gjennom sterkt multilateralt samarbeid kan vi realisere vår felles bærekraftige utviklingsagenda – skape håp og muligheter for millioner av mennesker.

Takk skal du ha.

Legg igjen en kommentar