Bivirkninger og legemiddelsikkerhet oppdatering pr. 01.04 2022

Legemiddelverket overvåker bruken av legemidler og gir retningslinjer for sikker bruk.

Melde bivirkninger? Gå til

Legg igjen en kommentar