Norske deltagere i OL i Kina har luftveisproblemer?

82.1 okSctob4e7r 2f0re2d0  · 8 okt 2020 Ut ifra egne erfaringer og hva jeg har lest om chemtrails(spraying av giftstoffer fra fly) har jeg blitt mer og mer overbevist om at alt liv blir påvirket av disse giftstoffene(Aluminium, BArium, Lithium osv) Når det gjelder oss mennesker (også spes hunder) har det de 2 siste årene økt med plager i luftveiene. Nå i den senere tiden har det også påvirket generell fysisk form. Man blir trøtt og slapp, orker mindre o psyken påvirkes også. I mitt tilfelle har jeg en periode nå latt være å drikke brønnvannet (som hadde metallsmak) og som jeg for 2 år siden hadde til analyse der resultatet for Al hadde en målt verdi 50x mer enn hva kroppen normalt kan tåle. Jeg skal ta nye vannprøver til analyse ved neste regnfall. Det myndighetene burde gjøre er å samle inn vannprøver fra hele landet for å få en oversikt over HVA/ og OM økende sykdommer som har med luftveier og også hjerne(Alzheimer) kan være reel. MIN mening er at dette er viktigere enn å pålegge folk psykiske plager samt nedstengning av landet(som de skritt for skritt er i ferd med). MAO så påstår jeg at får folk influensalignende symptomer så kommer dette fra luften vi puster inn og det igjen skyldes spraying av giftstoffer fra fly.

I Kina har de foretatt en enorm spraying de siste 10 årene. At idrettsutøvere (vinter) som konkkurerer på 1700 m høyde vil selvfølgelig merke dette på formen…at de fex blir fort slitne. Dette var noe av det første jeg tok opp i gruppa i 2019 2020.

Nå ser det ut for at den påstanden er riktig. Dette viser at det finnes partikler i luften som setter seg i luftveiene og som da tidligere har befunnet seg i i slike områder vil være veldig sårbare. Jeg vil påstå at det vil komme flere ettervirkninger når OL er ferdig.

Legg igjen en kommentar