Når CO2 narrativet ser ut til å bli avslørt så blir METAN det neste!

Satellitter avslører enorme usynlige metanutslipp fra olje og gass

Silje Robertsen4. feb. 2022 16:54 – Oppdatert 5. feb. 2022 21:18

For første gang i historien har satellitter blitt brukt til å kartlegge metanutslipp.

For første gang i historien har satellitter blitt brukt til å kartlegge metanutslipp. Foto: Thomas Lauvaux

For første gang noensinne er satellitter blitt brukt til å kartlegge lekkasjene fra gass- og oljeplattformer. Funnene er nedslående, men det er likevel gode nyheter.

232

– Vi har lenge vært fullt klar over at det oppstår lekkasjer rundt slike virksomheter, men nå ser vi for første gang hvor enormt fotavtrykket fra metan faktisk er, sier CEO for selskapet Carbon Mapper Riley Duren til BBC.

Selskapet er godt i gang med å kartlegge de usynlige metanutslippene og publiserte nylig sine første nedslående funn i en studie i tidsskriftet Science. Nå tror forskerne at dersom man får tettet igjen disse lekkasjene, så vil det kunne være en avgjørende bidragsyter til å bremse klimaendringene forårsaket av menneskelig aktivitet.Skjult global trussel kan bli klimakampens mektigste spakLES SAKEN

– Jeg er sjokkert

– Jeg er sjokkert over hvor omfattende disse ultrautslippene faktisk er, og dette er bare toppen av isfjellet, sier geoforsker Paul Palmer ved University of Edinburgh til BBC.

De fleste lekkasjene oppstår ved uhell og enkelte brer seg utover et område på 300 kilometer. De fleste metanutslippene skjer under vedlikeholdsarbeid ved plattformer og oljefelt, spesielt tilknyttet ventiler og rør. I tillegg oppstår det store lekkasjer fra deponi, landbruk og tilknyttet kullproduksjon.

Supermaktene er blant verstingene. Bildet viser utslipp kartlagt i USA. Foto: Thomas Lauvaux

Supermaktene er blant verstingene. Bildet viser utslipp kartlagt i USA. Foto: Thomas Lauvaux

Et raskt og enkelt tiltak

Målet med studien er å gjøre selskaper oppmerksomme på de enorme utslippene i håp om at nødvendige tiltak skal bli iverksatt. I fjor signerte 100 land et løfte om drastiske kutt i metanutslipp innen 2030.

Forskerne mener at kutt i metanutslipp er en rask og enkel jobb som kan få stor betydning i klimakampen. Ifølge en studie fra FNs klimapanel fra i fjor står metangass bak 30 til 50 prosent av temperaturstigningene vi ser globalt.

Inntil nylig har forskere vært avhengige av rapportering fra individuelle land for å kunne kartlegge utslippene, noe som har gjort jobben uoversiktlig og vanskelig. Nå er jobben tatt til nye høyder og gjøres av satellitter.Kjernekraftkatastrofen ble holdt hemmelig for offentlighetenLES SAKEN

Stormaktene blant verstingene

All data ble innhentet i løpet av 2019 og 2020 av Tropomi-instrumentet, en av ESAs satellitter.

De tre landene med størst utslipp er Russland, USA og Turkmenistan. Forskerne påpeker at det finnes en fallgruve, siden tett og langvarig skydekke gjorde det vanskelig å kartlegge enkelte områder, som for eksempel Kina.

I løpet av de kommende fem årene skal flere satellitter ut i arbeid, som vil gjøre det mulig å identifisere nøyaktig hvilke plattformer utslippene kommer fra. Dermed vil selskap bli holdt ansvarlig og vil bli nødt til å innføre tiltak.Et grønnere Tyskland kan få konsekvenser for Norge

Legg igjen en kommentar