0402 2022 EN TRAGISK DATO FOR BEFOLKNINGEN I NORGE?

MAN BEHØVER IKKE HA VESENTLIG HØY IQ FOR Å SKJØNNE AT VALGET AV STOLTENBERG HAR VÆRT PLANLAGT SÅ LANGT TILBAKE TIL HANS FØRSTE TID SOM STATSMINISTER.

MAN KAN STILLE SEG FØLGENDE SPØRSMÅL:

  • VAR JENS (STEKLOV) KVALIFISERT TIL GENERALSEKRETÆR I NATO?.
  • HVEM SØRGET FOR AT HAN FIKK JOBBEN I NATO?
  • HVA LIGGER BAK AT HAN BLE ANSATT I NATO?
  • MED EN FORTID SOM MILITÆRNEKTER KAN MAN SNU TIL Å BLI EN KRIGSHISSER?
  • HAR ERNA(SIMONE) BIDRATT TIL Å SKRIVE EN ANSETTELSESINSTRUKS / KRAV BASERT PÅ JENS (STEKLOV) SINE KVALIFIKASJONER?
  • HVIS MAN SER DETTE I ET EUROPEISK POLITISK PERSPEKTIV KAN DET VÆRE EN GJENNOMGÅENDE RØD TRÅD I DENNE ANSETTELSEN?
  • STOLTENBERG ( STEKLOV )STILLER IKKE OPP PÅ PRESSEKONFERANSEN I OSLO.
  • VEDUM ER I SLEKT MED STØRE.
  • STØRE ER PARTIKOLLEGA MED STØRE.
  • DET HETER IKKE LENGER NORGES BANK MEN SENTRALBANKEN…NOE ROTCHILD SOM EIER STORT SETT ALLE VERDENS BANKER FORLANGTE AT NORGES BANK SKULLE BYTTES UT. DET SKJEDDE PÅ SIV JENSEN OG ERNA (SIMONE) SIN VAKT!

NB: FLERE SOM HAR SPØRSMÅL /INFO OM DENNE SAKEN TAR JEG DET IMOT MED TAKK. DET VIL LEGGES TIL STOFF ETTERHVERT UNDER DETTE INNLEGGET

ADMIN.

Legg igjen en kommentar