Analyse av regn/drikkevann i 4 landsdeler i Norge. Vippsnr. i teksten.

Organisasjonen Geoengineering Norway.org var i sin tid i ferd med å starte en innsamling av vannprøver fra 4 deler av landet og sende inn til analyse.

Det skulle kunne organiseres på følgende måte:

EN representant på hvert sted som kan stå for for mottak av flasker for vannprøven…sørge for å sende den videre til nærmeste labratorie eller til en lab som man får en avtale med. Fakturaen og eventuell avtale sendes org.

Fra du setter på korken på flaska du skal sende bør det ikke gå lenger tid enn 48 t før laboratoriet har flaska i hus.

Det er ønskelig at regnvannet går rett i flaska men ingen betingelse.

Skal du ha vannprøver privat så kan man forlange at kommunen dokumenterer en vannanalyse FØR vannet går til renseanlegg og ETTER. Det skal ikke kommunen ta betalt for og DET er de forpliktet til. Les kommuneloven og vannforskriften…..jeg mener at det står noe om det der.

Skal du ta vannprøver fra din spring må du koste det selv…..sjøl om du er tilknyttet kommunalt drikkevann. Du har selv ansvaret fra hovedledningen og til deg(springen)

Dersom vi skulle få til dette så kreves det å få dekket kostnadene til analysene og her kan man donere til VIPPS 733 584 eller med ønske om medlamsskap i org gjelder Marker Sparebank knr: 1050.21. 19376.

Det vil bli lagt ut dokumentasjon på regnskap minst 1 gang i uka og samtlige givere kan be om regnskap ved årets slutt.

Leder Geoengineering Norway.org

Admin Jan Erik Winås

Legg igjen en kommentar