Kvikksølvforekomster i chemtrails og stoffets påvirkning på mennesker!

JEG HAR VIST EGNE/ KOPIERTE VIDEOOPPTAK AV SPRAYING SOM VISER AT DET ETTERLATES SORTE “STRIPER”. DETTE ER COAL ASH SOM JEG HAR BESKREVET TIDLIGERE. DISSE PARTIKLENE I COAL ASH INNEHOLDER BLA KVIKKSØLV. ETTERAT UTSLIPPENE ER FORETATT VIL DET OPPSTÅ “TÅKE”. DENNE TÅKA VIL ETTER TID FALLE NED TIL JORDEN OG MENNESKER VIL PUSTE INN DISSE PARTIKLENE SOM BLA BESTÅR AV KVIKKSØLV.

Videoer tatt opp ved Stryken 2020

FLERE STEDER I USA HAR MAN VED BLODPRØVER FUNNET KVIKKSØLV I BLODET OG OVER EN 10 ÅRS PERIODE HADDE ØKNINGEN I ANTALL TESTEDE FOR KVIKKSØLV ØKT MED NESTEN 30%. TESTEN BLE FORETATT PÅ 90 TALLET.

MAN KAN JO DA STILLE SPØRSMÅL OM HVOR MYE DET ER I DAG DERSOM MAN FORETOK SLIKE TESTER…NOE SOM BURDE VÆRT GJORT OGSÅ HER I NORGE I DISSE CORONATIDER.

LEGGER VED EN OVERIKT OVER SYMPTOMER.

NB! DET VIL KOMME MER STOFF OM DETTE ETTERHVERT…OG JEG VIL ANBEFALE ALLE NORDMENN Å TA BLODPRØVE FOR Å TESTE KVIKKSØLVFOREKOMSTEN I KROPPEN. DETT ER VELDIG ALVORLIG!

– Øresus
– Fet hud
– Svette
– Vandrende sinn (fokusering blir vanskelig)
– Tretthet
– Hodepine
– Prikking i hender og føtter
– Muskelrykninger
– Svimmelhet
– Muskelstramhet, spesielt i nakke og rygg
– Leddsmerter
– Sprekkede ledd
– Angst
– Depresjon
– Mørke ringer under øynene
– og mye mer

Legg igjen en kommentar