Biodiesel til bruk i flybrennstoffet.

Av organisk avfall

Biodiesel kan også lages fra trevirke og hogstavfall (GROT) med Fischer–Tropsch-prosessen. Hovedkomponentene i grot er cellulose og lignin. De stoffene inneholder ingen langkjedete hydrokarboner, så groten må brytes helt ned og bygges opp igjen til biodiesel. Teknisk er ikke dette vanskelig, men spørsmålet er hvor mye slik biodiesel vil koste å fremstille. Om diesel skal inneholde 20 prosent biodiesel, er det nødvendig å fremstille ca 600 millioner liter biodiesel i året, forutsatt at volumet solgt diesel blir det samme i årene fremover.

Det dannes omtrent like mye CO2 fra biodiesel som fra diesel brukt i en bil, så tilførselen til atmosfæren blir det samme. Karbonatomene som er i biodieselen kommer fra atmosfæren i dag, mens karbonatomene i diesel kommer fra atmosfæren for millioner av år siden.

NB! DETTE STOFFET BLIR OPPDATERT.

Legg igjen en kommentar