ACACIA – forbedre kunnskapen om luftfart og klima

Project manager

Marianne Tronstad LundRESEARCH DIRECTOR

Project participants

Bjørn Hallvard SamsetSENIOR RESEARCHERJan FuglestvedtRESEARCH DIRECTOR/SPECIAL ADVISORTags

Gjennom det EU-finansierte prosjektet ACACIA (Advancing the Science for Aviation and Climate) skal vi redusere usikkerheten om klimaeffektene av utslipp fra fly, og bidra med kunnskap for utvikling av helhetlig politikk og reguleringer for en mer klimavennlig luftfart.

Med mange hundre flyselskaper som transporterer varer og passasjerer verden rundt hver dag er luftfarten er viktig del av vårt globaliserte samfunn. På grunn av sektorens avhengighet av fossile drivstoffer, er den også en stor kilde til utslipp av CO2. I dag står luftfarten i sin helhet for ca. 2,5 prosent av de årlige globale CO2-utslippene. Men aktiviteten øker raskt og sektoren forventes å bruke en betydelig del av det gjenstående karbonbudsjettet som er kompatibelt med 2-gradersmålet i perioden frem til 2050, også selv om industrien oppnår sitt mål om karbonnøytral vekst. Det haster derfor med flere tiltak for utslippsreduksjon dersom sektoren skal omstille seg i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Men CO2-utslippene står bare for en del av sektorens klimapåvirkning. I tillegg til CO2 slipper flyene ut en rekke andre utslipp som NOx, vanndamp og partikler. Disse påvirker klimaet direkte og indirekte gjennom komplekse prosesser i atmosfæren (såkalte non-CO2-effekter), der det mest synlige eksempelet er dannelse av kondensstriper. Mange av disse utslippene har en oppvarmende effekt, men noen av dem virker avkjølende. Felles for dem alle er at de virker på en mye kortere tidsskala enn CO2. Med dagens kunnskap er det anslått at den totale klimaeffekten fra luftfart, dvs. inkludert non-CO2, er omtrent dobbelt så stor som effekten av sektorens CO2-utslipp alene.

Utslippsbaner i tråd med å begrense global oppvarming til 1.5 °C krever netto-null CO2-utslipp innen midten av århundret. For luftfarten kan reduksjoner i non-CO2-effekter gi ekstra bidrag mot å nå de globale klimamålene, i tillegg til reduksjon i drivstofforbruk og CO2-utslipp. Men disse non-CO2-effektene er også mye mer usikre. For å kunne gi robuste anbefalinger om hvilken rolle de kan spille, må disse usikkerhetene reduseres.

Dette er målet for ACACIA. Prosjektet samler eksperter på fly og klima fra ulike disipliner som sammen skal jobbe med å forbedre det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget og gi veiledning til beslutningstakere som har ansvaret for å iverksette de mest effektive klimatiltakene. Prosjektet fokuserer særlig på effekten av partikler på skyer, den mest usikre effekten, samt hvordan non-CO2-effekter kan inkluderes i internasjonale klimaavtaler.

Varighet og finansiering:

ACACIA er et fireårig prosjekt (2020-2023) finansiert av EU (under InCo-flaggskipet) og ledes av Det tyske senteret for luft- og romfart (Deutsches Zentrum fuer Luft – und Raumfahrt (DLR)).

Prosjektpartnere:

Det tyske senteret for luft- og romfart (DLR, Tyskland), CICERO (Norge), Manchester Metropolitan University (Storbritannia), University of Reading (Storbritannia), Universitetet i Wien (Østerrike), ETH Zurich (Sveits), Universitetet i Leipzig (Tyskland), Det tekniske universitetet i Delft (Nederland), Forschungszentrum Jülich (FZJ, Tyskland), French National Centre for Scientific Research (CNRS, Frankrike), Zurich University of Applied Sciences (ZHAW, Sveits).

Legg igjen en kommentar