HAARP-NORDLYS OSV. 15.01 2022.

Hvis man tenker litt etter nå. Nordlyset har vært i all tid siden nordlys ble dannet av “naturlige” årsaker dvs at stoffene i ionosfæren ble varmet opp til man fant ut at ved å varme opp de partiklene ytterligere som NÅ noe som skjer over hele jordkloden og som man etter hvert kan se over hele den nordlige halvkule i første omgang. Stoffer som barium aluminium lithium samt flere andre grunnstoffer er i brennstoffet til raketter/fly…samt at det sendes opp ballonger og satelitter. Man kan skille de forskjellige stoffene i “nordlyset” ved forskjellige farger. For å varme opp ionosfæren så bruker de HAARP fra forskjellige steder på jorden. Norge er flinkest i klassen til testing siden de har løyet til folket og sagt at dette er forskning. Det det egentlig er …er et militært våpen(noe faktasjekkerne sikkert kommer til å bestride. La de gjøre det…jeg har dokumentasjoner på at det ER,).

Helt klart ikke rart at Putin rasler med sablene. Han vet nøyaktig om den utbyggingen av EISCAT /HAARP som Stoltenbergregjeringen fikk igjennom før han gikk av. Testingen startet for alvor 2014 og nå er de i ferd med å teste mot andre anlegg i Jan Mayen/ Finland/Sverige og Canada(Alaska). Denne Gyda er en slik test mot Norge. De startet oppvarmingen i MexikoGulfen og styrte varme luftstrømmer og vannet nordover. Kun få dager etter oppstår det tsunamier/ras/vulkanutbrudd osv i havet i utenfor Asia. Orkaner/tornadoer og branner har i en årrekke vært “tema” i USA og Australia. Grunn til at det skjer akkurat der: USA holder de kriminelle til. De jobber hardt for å ødelegge USA. Australia er ei øy samt styrt av kommunister,,,og vanskelig for allierte samt vanskelig å rømme fra…..derfor.

Hva er egentlig nordlys?

Så hva er egentlig dette mystiske lyset som forekommer på himmelen? Og hvordan oppstår dette trolske fenomenet som både nordmenn og turister valfarter fra alle kanter for å oppleve på best mulig vis?

Nordlys oppstår når partikler fra sola treffer Jordas atmosfære, nærmere bestemt i den øvre polare atmosfæren. Selv om du kanskje trodde det hele skjedde rett over hodet på deg, inntreffer fenomenet hele 80 til 500 kilometer fra jordens overfalte – fantastisk, eller hva?

Nordlyset oppstår på himmelen når energirike partiklers slynges fra Sola mot Jorda. Lyset dannes ved at partiklene, dvs. elektronene og protonene, kolliderer med gassene(PARTIKLENE I GRUNNSTOFFENE) i jordas atmosfære. Elektronene i gassene leverer energi i form av elektromagnetisk stråling, og kan ses på himmelen på nattestid i områdene rundt de magnetiske polene.

Begrepet elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som flyter med lystes hastighet fra en strålingskilde. Det hele kan oppfattes som bølger, og nettopp derfor ser vi kanskje også nordlyset som et bølgende lys i vakre farger på himmelen. Lyset kan opptre i ulike former, farger og styrker. Vi ser det gjerne i et fargespekter som strekker seg fra alt fra blått og grønt til gult, rødt og oransje.

Nordlyset forekommer i atmosfærens nordlysoval som ligger rett over Nord-Norge på nattestid. Likevel er nordlyset blitt observert og tatt bilde av i Sør-Norge. Ja, faktisk så langt sør som i Kristiansand.

NB! KJØPER IKKE DISSE DEFINISJONENE.

Forskning

Det forskes på om nordlyset og sørlyset er det samme, og om de er speilbilder av hverandre. I 2009 viste norske studier at det i motsetning til hva man hadde trodd tidligere, trolig ikke var slik. Norske studier har nemlig vist at nordlyset og sørlyset ikke er likt, men det gjenstår fortsatt mye forskning på området.

Faktisk finner vi den første faktiske beskrivelsen av nordlyset i den norsk-norrøne litteraturkriften fra år 1230. Siden den gang er nordlyset blitt beskrevet av de norske prestene i tidsperioden fra slutten av 1500-tallet til 1800-tallet, mens den første avhandlingen om nordlyset ble skrevet av den norske historikeren og naturforskeren Jens Christian Spidberg.

I dag er Norge aktivt med i internasjonal nordlysforskning, hvor Andøya Space Center spiller en viktig rolle i forskningen.

Nordlyskalender: Når er det best å se nordlys?

Norge, og spesielt Nord-Norge, er en kjent destinasjon for å oppleve nordlyset. Både nordmenn og utenlandske turister reiser nordover i håp om å få oppleve det magiske lyset på nattehimmelen. Noen kommer i ens ærend for å oppleve nordlyset, mens andre kombinerer nordlysjakten med andre opplevelser.

Uansett hvordan man vil oppleve nordlyset, bør en huske at dette er en naturfenomen. Det er derfor ingen garanti for at man vil se det, men sjansene er imidlertid svært gode i Nord-Norge.

Men når er det størst sjanser for å få oppleve nordlyset?

Hvilken årstid er den beste for å se nordlyset?

Hvis du vil reise til Nord-Norge for å se nordlyset, bør du satse på å reise på høst- eller vinterstid. Nordlyset er nemlig et fenomen som tilhører disse årstidene.

Fra den 21. september, også kalt høstjevndøgn, til den 21. mars, er det alltid mørk etter kl. 1800 på kvelden. I denne perioden har du svært gode sjanser til å se nordlyset, så lenge det er klart vær på kveldstid eller på nattestid. I følge værstatistikker, er det best muligheter for klart vær mot slutten av denne perioden.  Men det er også muligheter for å se nordlyset tidligere eller senere, i de såkalte skulderperiodene. Du kan nemlig også være heldig å se nordlyset så tidlig som i slutten av august eller så sent som i midten av april, men nettene er da kortere og sjansene mindre. Fra medio april til medio august er det imidlertid for lyst for å se nordlyset i Nord-Norge.

Når på døgnet kan man vanligvis se nordlyset?

Faktisk kan man se nordlyset når som helst på døgnet, men størst sjanser er det mellom kl. 18.00 og 01.00. Du kan se nordlyset før kl. 18.00 eller etter kl. 01.00, men sjansene er betydelig mindre, spesielt før kl. 18.00. Faktisk er det størst sjanse mellom kl. 22.00 og 23.00 på vinterstid ifølge statistikker.

Det er gjort en hel del studier vedrørende nordlyset, og det sies at hvis nordlyset viser seg kl. 19.00, er det store sjanser for at du vil se det igjen flere ganger i løpet av kvelden og natten. Det er faktisk nordlys i Nord-Norge omtrent hver kveld, men det er ikke alltid like sterkt. Hvis det er for svakt, vil det være vanskelig å se det for oss på bakkenivå.

Hvor er det best å se nordlyset?

Nord-Norge ligger midt i nordlysbeltet som strekker seg fra Lofoten på kysten av Nord-Norge og opp til Nordkapp. Nord-Norge er derfor et must for alle som vil oppleve nordlyset. Men du har kanskje hørt at du også kan se nordlyset på Svalbard? Det stemmer! Svalbard ligger litt lenger unna beltet, men til gjengjeld kan du på Svalbard også få oppleve nordlyset på dagtid på vinteren. Fantastisk, eller hva?

Tips på veien!

 • Husk at du best kan se nordlyset i klarvær.
 • Kle deg godt, været i Nord-Norge er ikke til å spøke med, det kan bli svært kaldt.
 • Hvis du befinner deg i en by, bør du forsøke å finne et mørkt sted eller et høyt punkt for bedre å kunne se nordlyset.
 • Bli med på nordlysjakt eller en nordlysopplevelse med en guide som vet hvor det er størst sjanser for å se nordlyset den kvelden.
 • Selv om nordlyset kun kan ses i klarvær, kan skyene fort sprekke opp og gi deg mulighet til å se det vakre og magiske lyset, så vær tålmodig.
 • Vær lenge i Nord-Norge da øker du sjansene for å se nordlyset,
 • Bli med på ulike aktiviteter og før du vet ordet av det, danser nordlyset over hodet på deg.

Vel….dette er nå mine taker om ståa. Folk får tro hva de vil om det.

HAARP: Værkontroll

Er HAARP-prosjektet et værkontrollvåpen?

“Det er ikke bare konspirasjonsteoretikere som er bekymret for HAARP. Den europeiske union kalte prosjektet en global bekymring og vedtok en resolusjon som ber om mer informasjon om helse- og miljørisikoen. Til tross for disse bekymringene insisterer tjenestemenn ved HAARP på at prosjektet ikke er noe mer uhyggelig enn et radiovitenskapelig forskningsanlegg.”
  — Fra dokumentar om HAARP værkontrollfunksjoner av Canadas CBC

HAARP: Hva er det?

Værkontroll: HAARPHAARP-array: Gakona, Alaska

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) var et lite kjent, men likevel kritisk viktig amerikansk militærforsvarsprosjekt som skapte en del kontroverser om dets påståtte værkontrollevner og mye mer.

Prosjektet ble stengt av militæret i 2013 etter å ha tiltrukket seg store mengder negativ publisitet, selv om HAARP-lignende forskning utvilsomt fortsetter i andre hemmelige prosjekter. Dette essayet avslører stort bedrag kunngjort av de involverte for å få publikum til å tro at HAARP ganske enkelt var et forskningsanlegg med liten praktisk militær verdi.

Selv om de nektes av HAARP-prosjektets tjenestemenn, hevder noen respekterte forskere at de elektromagnetiske krigføringsevnene til prosjektet var designet for å videresende det amerikanske militærets uttalte mål om å oppnå ” fullspektret dominans ” innen år 2020 og ” eie været i 2025 ” ( se USAF dokumentsammendrag her ). Andre går så langt som å hevde at HAARP-teknologier har blitt og fortsetter å bli brukt til værkontroll, for å forårsake jordskjelv, orkaner, tsunamier, for å forstyrre globale kommunikasjonssystemer og mer.

Disse forskerne peker på viktige aspekter ved programmet som fortsatt holdes hemmelig av påståtte grunner til «nasjonal sikkerhet». Det amerikanske patentet til en nøkkelutvikler av HAARP og andre dokumentariske bevis støtter disse påstandene. Og det er ingen tvil om at det finnes elektromagnetiske våpen som kan brukes i krigføring. HAARP-prosjektets prislapp på 300 millioner dollar tyder også på at det skjedde mer enn man ser.

I følge det originale HAARP-nettstedet , “er HAARP et vitenskapelig forsøk rettet mot å studere egenskapene og oppførselen til ionosfæren, med spesiell vekt på å kunne forstå og bruke den til å forbedre kommunikasjons- og overvåkingssystemer for både sivile og forsvarsformål.” Ionosfæren er det delikate øvre laget av atmosfæren vår som varierer fra omtrent 50 km til 1000 km over jordoverflaten.

HAARP-prosjektets nettsted anerkjente at det ble utført eksperimenter som brukte elektromagnetiske frekvenser til å avfyre ​​pulserende, rettede energistråler for å “midlertidig eksitere et begrenset område av ionosfæren.” Noen forskere sier at målrettet forstyrrelse av dette følsomme laget kan ha store og til og med katastrofale konsekvenser.

Bekymrede HAARP-forskere som Dr. Michel Chossudovsky fra University of Ottawa og Alaskas Dr. Nick Begich (sønn av en amerikansk kongressmedlem) presenterer bevis som tyder på at disse forstyrrelsene til og med kan brukes til å utløse jordskjelv, påvirke orkaner og for værkontroll.

Hvem skapte HAARP?

Dr. Bernard Eastlund er vitenskapsmannen hvis navn er mest assosiert med opprettelsen og utviklingen av HAARP-prosjektet. Hans avslørende nettsted gir pålitelig informasjon om hans engasjement i prosjektet. Et patent fra 1987 utstedt til Dr. Eastlund har tittelen “Metode og apparat for å endre et område i jordens atmosfære, ionosfære og/eller magnetosfære.”

I dette patentet, som setter scenen for HAARP, kommer Dr. Eastlund med en rekke fascinerende uttalelser som klart motsier påstanden om at det kun brukes til forskning og ikke til militære formål eller slike formål som værkontroll. Her er noen av nøkkeluttalelsene tatt ordrett fra patentet:

 • Temperaturen på ionosfæren har blitt hevet med hundrevis av grader i disse eksperimentene.
 • En anordning og fremgangsmåte er tilveiebrakt for å forårsake interferens med eller til og med total forstyrrelse av kommunikasjon over en veldig stor del av jorden. Denne oppfinnelsen kan brukes til å forstyrre ikke bare landbasert kommunikasjon, både sivil og militær, men også luftbåren kommunikasjon og sjøkommunikasjon. Dette vil få betydelige militære implikasjoner.
 • Det er mulig … å utnytte en eller flere slike bjelker til å utføre et kommunikasjonsnettverk selv om resten av verdens kommunikasjoner er forstyrret.
 • [Det] kan med fordel brukes til positiv kommunikasjon og avlyttingsformål.
 • Altfor store mengder kraft kan produseres og overføres meget effektivt.
 • Denne oppfinnelsen har et fenomenalt utvalg av … potensielle fremtidige utviklinger. Store områder av atmosfæren kan løftes til en uventet høy høyde slik at missiler møter uventede og uplanlagte dragkrefter med resulterende ødeleggelse eller avbøyning. Værmodifikasjon er mulig ved for eksempel å endre øvre atmosfæres vindmønstre eller endre solabsorpsjonsmønstre ved å konstruere en eller flere plumer av atmosfæriske partikler som vil fungere som en linse eller fokuseringsanordning. Konsentrasjoner av ozon, nitrogen osv. i atmosfæren kan økes kunstig.
 • Elektromagnetisk pulsforsvar er også mulig. Jordens magnetfelt kan reduseres eller forstyrres i passende høyder for å modifisere eller eliminere magnetfeltet.

For de med en hvilken som helst bakgrunn innen vitenskap, kan du finne det ganske avslørende å utforske dette patentet mer detaljert. Og husk at siden tiden for dette patentet, hvor Alaska er nevnt flere ganger som det ideelle stedet, erkjenner myndighetene fullt ut at de har bygget et enormt utvalg av antenner i Alaska med evnen til å forstyrre ionosfæren nøyaktig som beskrevet i Eastlunds patent.

HAARP-dokumentarer

HAARP våpen

To viktige mediedokumentarer, den ene av Canadas allmennkringkastingsnettverk CBC og den andre av History Channel, avslører HAARP-prosjektets indre virkemåte på en mektig måte. Den svært godt undersøkte CBC-dokumentaren inkluderer dette nøkkelsitatet:

“Det er ikke bare konspirasjonsteoretikere som er bekymret for HAARP. I januar 1999 kalte EU prosjektet en global bekymring og vedtok en resolusjon som ba om mer informasjon om helse- og miljørisikoen. Til tross for disse bekymringene, har tjenestemenn ved HAARP insisterer på at prosjektet ikke er noe mer uhyggelig enn et radiovitenskapelig forskningsanlegg.”

EU-dokumentet som bringer HAARP og lignende elektromagnetiske våpen i tvil kan verifiseres her . Selve ordlyden i punkt 24 i dette talende dokumentet sier at EU “betrakter HAARP i kraft av sin vidtrekkende innvirkning på miljøet for å være en global bekymring og ber om at dens juridiske, økologiske og etiske implikasjoner undersøkes av en internasjonal uavhengig organ før ytterligere forskning og testing.” Dette avslørende dokumentet sier videre at EU beklager den amerikanske regjeringens gjentatte nektelse av å gi bevis om prosjektet.

Denne engasjerende 15-minutters CBC-dokumentaren er tilgjengelig for gratis visning . En enda mer detaljert og avslørende 45-minutters History Channel-dokumentar om HAARP og andre hemmelige våpen som brukes til elektromagnetisk krigføring er tilgjengelig her . Her er to sitater fra History Channel-dokumentaren:

“Elektromagnetiske våpen … pakker en usynlig bølge hundrevis av ganger kraftigere enn den elektriske strømmen i et lyn. En kan sprenge fiendtlige missiler ut av himmelen, en annen kan brukes til å blinde soldater på slagmarken, enda en til å kontrollere en uregjerlige folkemengder ved å brenne overflaten av huden deres. Hvis det detoneres over en stor by, kan et elektromagnetisk våpen ødelegge all elektronikk på sekunder. De bruker alle rettet energi for å lage en kraftig elektromagnetisk puls.”

“Dirigert energi er en så kraftig teknologi at den kan brukes til å varme opp ionosfæren for å gjøre været til et krigsvåpen. Tenk deg å bruke en flom for å ødelegge en by eller tornadoer for å ødelegge en hær som nærmer seg i ørkenen. Hvis en elektromagnetisk puls gikk av over en by ville i utgangspunktet alle de elektroniske tingene i hjemmet ditt blunke og gå ut, og de ville bli permanent ødelagt. Militæret har brukt enormt mye tid på værmodifikasjoner som et konsept for kampmiljøer.”

En annen video langs lignende linjer, den utmerkede History Channel-dokumentaren med tittelen “The Invisible Machine: Electromagnetic Warfare,” er tilgjengelig her . For de som fortsatt tviler på at slike ødeleggende hemmelige våpen har blitt utviklet, her er et spennende sitat fra en artikkel i New Zealands ledende avis, New Zealand Herald :

“Topphemmelige krigstidseksperimenter [WWII] ble utført utenfor kysten av Auckland for å perfeksjonere en flodbølgebombe, avslører deklassifiserte filer. USAs forsvarssjefer sa at hvis prosjektet hadde blitt fullført før slutten av krigen, kunne det ha spilt en like effektiv rolle som atombomben. Detaljer om tsunamibomben, kjent som Project Seal , finnes i 53 år gamle dokumenter utgitt av Utenriks- og handelsdepartementet.”

Hvis militæret i all hemmelighet utviklet et våpen som kunne forårsake en tsunami for godt over et halvt århundre siden, hva slags avanserte dødelige våpen kan være tilgjengelig nå? Og hvorfor er det slik at allmennheten fortsatt ikke vet om hemmelige våpen utviklet for over 70 år siden? Det er klart at militæret har evnen til å forårsake en tsunami og sannsynligvis også forårsake jordskjelv og orkaner.

For å forstå hvorfor media ikke dekker disse svært kritiske problemene, se dette avslørende essayet . Det er på tide å ta grep for å spre ordet om dette viktige emnet. Og for nok en utmerket dokumentar om HAARP, som inkluderer et omfattende intervju med Dr. Bernard Eastlund, se ” Holes in Heaven .”

Hemmelighold rundt prosjektet

Etter å ha tolket for toppgeneraler i mitt arbeid som språktolk i det amerikanske utenriksdepartementet, lærte jeg at militærplanleggere alltid er interessert i å utvikle de mest ødeleggende våpnene som mulig. Likevel holdes disse våpnene hemmelige så lenge som mulig, angivelig av hensyn til nasjonal sikkerhet. De mange lagene med intens hemmelighold både i militæret og regjeringen resulterer i at svært få mennesker er klar over de grufulle evnene til død og ødeleggelse

Det massive Manhattan-prosjektet (utvikling av den første atombomben) er et slikt eksempel. Byggingen av en hel by for å støtte prosjektet i Oak Ridge, Tennessee, ble med hell holdt hemmelig selv for statens guvernør. Stealth-bomberen ble holdt topphemmelig i mange år, og publikum har fortsatt ingen mulighet til å vite om dens fulle kapasitet.

Det er gjennom bruken av de høyt organiserte militær- og etterretningstjenestene at makteliten i vår verden, i samarbeid med sentrale allierte i regjeringen og selskapenes eierskap av media, er i stand til å gjennomføre store tildekkinger og hemmelige operasjoner som de involverte. med HAARP.

Noen forskere har reist spørsmål om mulig involvering av HAARP i store katastrofer som jordskjelvene i Haiti og Japan, den indonesiske tsunamien og orkanen Katrina . Kan dette ha vært HAARP-eksperimenter som har gått galt? Kan de til og med ha vært forårsaket av useriøse elementer som fikk kontroll over denne ødeleggende teknologien?

Katastrofer som dette skjer naturlig med jevne mellomrom, men hvis du begynner å undersøke, er det noe merkelig rundt noen av disse katastrofene. Bevisene er usikre, men med de kjente og ukjente store ødeleggende egenskapene til dette våpenet, gjenstår det alvorlige spørsmål.

HAARP og manipulasjon av følelser

Evnen til å påvirke og til og med kontrollere menneskelige følelser har blitt studert av militæret og etterretningstjenestene i verden i mange tiår. En kortfattet, informasjonsfylt beskrivelse av slike programmer med lenker til deklassifiserte CIA-dokumenter for verifisering er tilgjengelig her . En grundig undersøkt bok med tittelen Mind Controllers beskriver en effektiv metode for eksternt å påvirke menneskelige følelser. Her er et nøkkelsitat fra denne avslørende boken:

“Med bruk av kraftige datamaskiner har segmenter av menneskelige følelser som inkluderer sinne, angst, tristhet, frykt, forlegenhet, sjalusi, harme, skam og terror blitt identifisert og isolert innenfor EEG-signalene som “følelsessignaturklynger.” Deres relevante frekvenser og amplituder er målt. Deretter syntetiseres selve frekvens/amplitude-klyngen og lagres på en annen datamaskin. Hver av disse negative følelsene er riktig og separat merket. De plasseres deretter på Silent Sound-bærefrekvensene og kan utløses stille forekomsten av den samme grunnleggende følelsen i et annet menneske.”

Et utmerket 10-siders sammendrag av boken er tilgjengelig her . For delen som fokuserer på ikke-dødelige våpen, som inkluderer sitatet ovenfor, se denne siden . Ved å bruke HAARPs kraftige kringkastingsevner, er det innenfor mulighetsområdet at kraftige antenner som den til HAARP og store anlegg andre steder kan triangulere på en nøyaktig plassering hvor som helst i verden og sende svært intensiverte frekvenser som matcher følelsessignaturen til en ønsket følelse for å produsere sinne eller en hvilken som helst annen ønsket følelse i en gruppe mennesker, ettersom menneskesinnet naturlig trekker inn sterke frekvenser rundt seg.

Alt dette kan høres ganske utrolig ut for de som ikke er kjent med de hemmelige måtene på militær-etterretningskomplekset . Likevel er det sterke bevis som støtter denne muligheten. Her er sammendraget av amerikansk patent nummer 5 159 703, godkjent i 1992, for over 25 år siden:

“Et stille kommunikasjonssystem der ikke-naturlige bærere, i det svært lave eller svært høye lydfrekvensområdet eller i det tilstøtende ultralydfrekvensspekteret, blir amplitude- eller frekvensmodulert med ønsket intelligens og forplantes akustisk eller vibrasjonsmessig, for indusering inn i hjernen, typisk gjennom bruk av høyttalere, øretelefoner eller piezoelektriske transdusere. De modulerte bærebølgene kan overføres direkte i sanntid eller kan enkelt tas opp og lagres på mekaniske, magnetiske eller optiske medier for forsinket eller gjentatt overføring til lytteren.”

Du kan se hele patentet på nettstedet til US Patent and Trade Office på denne lenken . Nedenfor er de listede formålene med oppfinnelsen i det patentet:

 1. å gi en teknikk for å produsere en subliminal presentasjon som er uhørbar for lytteren(e), men likevel oppfattes og demoduleres (dekodes) av øret for bruk av underbevisstheten.
 2. å tilveiebringe en teknikk for å overføre uhørbar subliminal informasjon til lytteren(e) ved et konstant, høyt nivå av signalstyrke og på et klart frekvensbånd.
 3. å tilveiebringe en teknikk for å produsere uhørbare subliminale presentasjoner som musikk eller annen “forgrunns”-programmering kan legges til, om ønskelig.

Med andre ord, de subliminale meldingene kan settes inn i TV- og radiobølger uten at lytteren eller seeren er klar over det. Slike meldinger kan også enkelt sendes fra satellitter, triangulert på ønsket sted. Ved å bruke de utrolige kringkastingsmulighetene til HAARP, kan disse subliminale meldingene til og med bli kringkastet over et større område for å skape den ønskede effekten på en hel befolkning. Høres skummelt ikke sant ut? Så hvorfor diskuteres ikke dette bredere?

En informativ artikkel om bruken av den stille lydteknologien og dens implikasjoner er tilgjengelig her . Minst et dusin andre patenter har blitt godkjent relatert til bruk av teknologi designet for å forårsake subliminale endringer i ønskede mål. En liste og korte beskrivelser av mange av disse patentene med lenker for verifisering er tilgjengelig på denne nettsiden . Her er et eksempelsitat fra patent nr. 6 506 148 :

“Det er derfor mulig å manipulere nervesystemet til et motiv ved å pulsere bilder som vises på en nærliggende dataskjerm eller TV. For sistnevnte kan bildepulsingen være innebygd i programmaterialet, eller den kan overlegges ved å modulere en video strøm.”

Det er klart at teknologier har blitt utviklet og raffinert med det spesifikke formålet å sende subliminale meldinger uten at målet er kjent. Evnen til å eksternt påvirke følelser gjennom bruk av visse bølgelengder har blitt demonstrert. Implikasjonene er enorme. Likevel er det ekstremt lite regulering av hvordan denne teknologien skal brukes.

Ved å utdanne deg selv om denne viktige saken og spre ordet til dine venner og kolleger, kan du gjøre en forskjell i å bygge det nødvendige momentumet for å bringe disse sakene frem i lyset og for å sikre at de ikke blir brukt på maktløsende måter.

Jesse Ventura, den tidligere Navy Seal som ble proff bryter bare for deretter å bli guvernør i Minnesota, har en TV-spesial på HAARP som er litt oppsiktsvekkende, men som likevel inneholder nyttig informasjon. Du kan se dette avslørende programmet online på denne lenken .

For mange andre ideer og forslag til hvordan du kan videreutdanne deg selv og hva du kan gjøre for å informere andre om dette hemmelige programmet og gjøre en forskjell i vår verden, se boksen nedenfor. Og for å bringe denne saken hjem, la oss også se på hvor hver enkelt av oss holder hemmeligheter på måter som kan ende opp med å skade de rundt oss. Takk for at du bryr deg.

Med de beste ønsker for en forvandlet verden,
Fred Burks for PEERS og WantToKnow.info
Tidligere tolk og varsler i Det hvite hus

HAARP-stenging: HAARP ble offisielt lukket av militæret i 2013. Stengingen ga en unnskyldning for å stoppe direktesendingen av HAARPs signaler på et offentlig nettsted, som ga sterke bevis på koblinger mellom HAARP-aktiviteter og store værkatastrofer (se denne nettsiden for mer ). Driften av anlegget ble overført til University of Alaska i 2015. Utvilsomt fortsetter HAARP-lignende værkontroll og militær forskning andre steder. Med alt det intense hemmeligholdet rundt prosjektet av hensyn til «nasjonal sikkerhet», er det vanskelig å vite hva som egentlig skjer, men det er klart at offentligheten i stor grad holdes i mørket.

Bokmerk og del

Hva du kan gjøre:

 • Les andre kraftige, pålitelige store medieartikler om ikke-dødelige strålevåpen.
 • Informer media og politiske representanter om denne kritiske informasjonen om HAARP og værkontroll. For å kontakte dine nærmeste, besøk denne siden . Oppfordrer dem til å bringe denne informasjonen frem i lyset og tillate offentlig dialog om HAARP, værkontroll og elektromagnetiske våpen.
 • For å lese utmerkede, godt undersøkte artikler av toppforskere innen HAARP, elektromagnetisk krigføring og hemmelige våpen, klikk her , her , og her .
 • Lær om den spennende historien og utviklingen av kontroversielle programmer for atferdsendring i dette utmerkede to-siders sammendraget . Fotnoter og lenker til pålitelige kilder er gitt for verifikasjonsformål.
 • Utforsk inspirerende ideer om hvordan vi kan bygge en lysere fremtid i dette korte essayet .
 • Spre denne nyheten om HAARP, værkontroll og mer til dine venner og kolleger. Del denne artikkelen på viktige nyhetsnettsteder ved å bruke «Del»-ikonet på denne siden, slik at vi kan fylle rollen som de store mediene dessverre svikter. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Finne balanse: WantToKnow.info Inspirasjonssenter

WantToKnow.info mener det er viktig å balansere forstyrrende dekkinformasjon med inspirerende skrifter som kaller oss til å være alt vi kan være og å jobbe sammen for positiv endring. For en overflod av oppløftende materiale, vennligst besøk vårt inspirasjonssenter .

Se vårt eksepsjonelle arkiv med avslørende nyhetsartikler.

Støtt dette viktige arbeidet: Doner herUtforsk de sinns- og hjerteutvidende nettstedene administrert av den ideelle organisasjonen PEERS-nettverket:www.peerservice.org – PEERS-nettsteder: Spre inspirasjon, utdanning og empowerment
www.momentoflove.org – Hver person i verden har et hjerte
www.personalgrowthcourses.net – Dynamiske nettkurs utvider horisonten din kraftig
www.WantToKnow.info – Pålitelig , verifiserbar informasjon om store cover-ups
www.weboflove.org – Strengthening the Web of Love som forbinder oss alle sammen

Abonner her på WantToKnow.info e-postlisten (to meldinger i uken)

Tsunami traff Tonga etter vulkanutbrudd

Flere øyer i Stillehavet har utstedt tsunamivarsel som følge av et utbrudd i en undersjøisk vulkan. En 1,2 meter høy tsunamibølge har truffet øystaten Tonga.

Av EIRIK HUSØY vg

VILDE ELGAAEN

 og LARS HÆGELANDPublisert:Oppdatert for mindre enn 40 minutter sidenhttps://acdn.adnxs-simple.com/ast/safeframe/static/0.44.0/html/safeframe-v2.html

Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke spektakulære utbrudd i vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai.

En tsunamibølge på 1,2 meter har truffet øystaten Tonga i Stillehavet etter et utbrudd i en undersjøisk vulkan, skriver NTB. Ifølge Australias meteorologiske institutt er bølgen observert ved Nuku’alofa, som er hovedstaden på Tonga og landets største by. I hovedstaden skal det ha regnet aske, ifølge vitner.

SE VIDEO: Dette utbruddet utløste tsunamienUtløste tsunami – Her bryter vulkanen ut0 seconds of 52 secondsVolume 90% 

VG har sett en rekke videoer som er lagt ut i sosiale medier, og som hevdes å vise tsunamiens herjinger på Tonga. Innholdet i videoene er ikke verifisert, men er lagt ut av twitterbrukere på Tonga og gjengitt i ulike medier.

Videoene viser store bølger som skyller innover kystområder på Tonga. De viser også folk som evakuerer boligområder, og folk som i hui og hast flykter fra hjemmene sine. Store vannmasser flommer gjennom boligområder og inn i bygninger.

Mange søker høyden der det er mulig.

Satelittbilder viser den voldsomme mengden røyk og støv som ble blåst ut av den undersjøiske vulkanen lørdag. Foto: AP

Tonga, Fiji, New Zealand og det amerikanske territoriet Amerikansk Samoa er blant områdene som utstedte tsunamivarsel. Det skal ikke være tsunamifare for Australia.

Tsunamibølger har truffet både Tonga og Amerikansk Samoa, og det er fortsatt fare for tsunami flere steder, ifølge Reuters.https://acdn.adnxs-simple.com/ast/safeframe/static/0.44.0/html/safeframe-v2.html

Myndighetene på Fiji utstedte tsunamivarsel og ba folk unngå kysten som følge av sterke strømmer og farlige bølger.

New Zealand sier det er fare både nord og øst i landet. Det er ventet sterke og uvanlige strømmer, samt uforutsigbar økning og reduksjon i vannstand ved kysten.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt over 100.000 innbyggere. Vulkanen ligger rundt 6,5 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa.

Lørdagens vulkanutbrudd skapte rystelser som slo ut med en styrke på 4, ifølge USGS.

Bilder fra Tonga Geological Services viser voldsomme mengder røyk og damp etter et vulkanutbrudd. Vulkanen ligger under vann. Dette bildet ble tatt fredag og er ett av flere vulkanutbrudd på Tonga de siste dagene. Foto: Tonga Geological Services / Facebook
Bildet er tatt fredag 14. januar i 18-tiden lokal tid. Røykskyen er rundt 5 kilometer bred og opp mot 20 kilometer høy, ifølge Tonga Geological Service. Foto: Tonga Geological Service / Facebook

Publisert:Publisert: 15.01.22 kl. 08:47Oppdatert: 15.01.22 kl. 11:49

 • Kopier lenke
 • Del på Facebook
 • Del med e-post

RED

Legg igjen en kommentar