Er UPU vårt beste forsvar mot offentlige overgrep?

Av Infowarriors of Norway 01. november 2021

Hvis du ønsker å være med på å kvitte oss med den nye verdensorden, bør du lese dette! Du har kanskje ikke hørt om UPU før. UPU er forkortelse for Universal Postal Union og er det beste våpen vi levende mennesker har i kampen mot tyrannisk næringslivspolitiske undertrykkelse av våre ekte menneskerettigheter.

Universal Postal Union er den øverste verdensomspennende militære myndigheten, og dermed også den viktigste beskytter av våre skapergitte menneskerettigheter. Lederen av UPU er verdens øverste befalshaver og er derfor øverste militære befalsmyndighet -stående over alle andre myndigheter, enten de er kommersielle, offentlige eller privatpersonlige. UPU står over alle staters næringslivspolitiske og privateide regjeringer, over hele verden.

Hva du trenger å vite for å kunne benytte UPU som et våpen mot offentlige etater, kontorer, representanter med mer helt opp til statsminister og kongehus, nasjonalt og internasjonalt, er følgende:

Du som levende menneske står øverst på rangstigen i skaperverket på jorden (trinn 1). Deretter kommer alt annet tenkende, sansende, følende liv som føder levende unge (trinn 2).

På trinn tre kommer alle ekte skapergitte menneskebeskyttende rettigheter.

På trinn fire kommer alle menneskeskapte ekte menneskerettsbeskyttende rettigheter.

På trinn fem finner vi mennesker i arbeid, mennesker med titler. Eksempel: konge, statsminister, direktør, disponent, politiker, dommer, politimester, advokat, banksjef, reporter, bussjåfør, postbud, vaskekone inkludert PERSON.

Alle disse titlene er likeverdige. Det spiller ingen rolle hvilken tittel din person bærer, da alle titler kun betraktes som en fiksjon, en stråmann som ikke bærer identitet av et levende menneske. Kun levende menneske har ekte menneskerettigheter. Og selv om næringslivspolitiske frimurerglobalister med kongehus, paver, bankmilliardærer og andre med høye “viktige” titler i samfunnet har påtvunget deg som levende menneske et personnummer med ditt navn skrevet med BLOKKBOKSTAVER, fratar dette deg ikke dine ekte skapergitte, militærbeskyttende menneskerettigheter!

Du trykker i egne menneskerettigheter men vet det ikke, fordi dagens styrende næringslivspolitiske kjeltringer har hjernevasket deg til å tro at de bestemmer over deg. I virkeligheten har dagens politiske systemer utøvet ingen makt over andre enn seg selv som det levende menneske den enkelte er. Dette betyr at du som levende menneske ikke skal betale skatt, avgifter, moms, toll, egenandeler eller noe som helst for reise med offentlige transportmidler. Du skal heller aldri behøve å ta opp et lån for å kjøpe bolig, betale utdanning, kjøpe bil eller mat for den saks skyld, fordi du allerede er en likeverdig eier av hele jordens verdiressurser inkludert disse ressursenes inntekter. Din andel sitter i noe som heter din kollateralkonto. Mer om det lenger ned, men viktig å poengtere her er at i dag betaler vi dobbelt for alt. De stjeler direkte fra vår kollateralkonto, og i tillegg stjeler de fra vår lønn, ved å fakturere oss! Og hvis vi ikke betaler deres fakturaer, sender de oss trusler om inkasso med skyhøye gebyrer eller rettssak! Dette har de ikke lov til, men gjør det likevel. Og det er HER du kan ta dem med UPU!

UPU, verdens øverste militære myndighet, eksisterer som en balanserende maktfaktor i menneskerettighetens favør. Forsvaret og militæret i alle land skal egentlig være folkets beskytter mot enhver indre og ytre fiende, men under Bilderberggruppens næringslivspolitiske samfunnsstyring er alt blitt privatisert, og derfor følger militæret politiske ordrer, og ikke det mandat militæret egentlig skal ha, folkets beskytter! Og det er her UPU kommer inn.   

UPU er øverst ledet i et styringssystem som både er militært og kommersielt basert på det internasjonale postsystemets “post” og “ordre.” Ordet post er både militært, kommersielt (en postordre) eller har med posttjeneste å gjøre f. eks. et postkontor, postboks eller postkasse. Ditt navn og din adresse hvor du bor der hvor din post i systemet er, hvor du er postmester.

Når du sender et brev med en bestilling til det offentlige eller det private næringsliv, sender du en ordre som mottaker må svare på og eventuelt utføre. Med andre ord, fungerer systemet militært. Der du bor er du på post, og det er derfra du sender ut dine ordrer via det eksisterende postsystemet. Dette gjelder også selv om du må kjøre til et lokalt postkontor for å sende ordren i henhold til gjeldende bestemmelser for frimerkeporto med riktig UPU-godkjent datostempel.

Dette systemet baserer seg på hvert enkelt lands postnummersystem, og gjelder over hele verden. Verdenspostunionen følger en fastsatt verdensstandard for hvordan post/brev skal avgiftssettes basert på vekt, størrelse og innhold. I dag er det veldig sjelden at slike brev er påsatt et gyldig frimerke med riktig vektverdi og et UPU-godkjent datostempel på. De aller fleste frankere brev med frankeringsmaskiner og dermed ikke betale avgift til UPU. Dette betyr at i dag er nesten 100 % av alt som sendes over postsystemet ren postsvindel.  

Du har sikkert lagt merke til at ingen lenger vil stå ansvarlig for det som står i brev fra korporasjoner lenger (inkludert staten, STATEN AS NORGE, herunder AS POLITIET, AS BARNEVERNET, AS HØYESTERETT, AS NORSK SKOLE osv) ved å skrive under med leselig fullt navn. De vil ikke ta ansvar for ulovlige pålegg og skattetyveri og derfor går det kun i maskinskrevne titler eller navn. Det samme gjelder dokumenter i rettssystem- eller politikerfattet dokumenter. Årsaken til det er at hele det New World Orders frimurerpyramidespill er basert på at alle levende mennesker på jorden i utgangspunktet bare skal være fiksjoner, som samhandler med hverandre som fiksjoner, utenfor menneskerettighetslovverkene. Dette har de gjort helt siden personnummerets innføring i 1954 – for å unngå å ta ansvar for noe som helst. Dette alene er en kjempeforbrytelse mot menneskeheten fordi alle mennesker, som nevnt over, har ekte beskyttede menneskerettigheter som New World Order systematisk forbigår i stillhet ved å personifisere oss til PERSONER.  

Alle regninger, kravbrev, trusselbrev (inkasso eller tyveri av barn) osv. er utilgivelige forbrytelser mot våre liv og ekte skapergitte menneskerettigheter som vi kan gjøre noe med via UPU. Når du får et brev fra en såkalt (selvoppnevnt) “myndighet”, som for eksempel AS REGJERINGEN, AS STATSMINISTERENS KONTOR, AS STORTINGET, AS RÅDHUSET, AS SLOTTET, AS HØYESTERETT, AS XXX KOMMUNE, ORDFØREREN, AS BARNEVERNET, AS NORSK SKOLE fra andre systemer i det private “offentlige” næringslivet hørende innunder the New World Order Bilderberg Groups falske samfunnssystem, er UPU din beste venn. Alt disse forbryterne pålegger deg og fysisk gjør mot deg både økonomisk og kroppslig i brevform kan du sende til UPU, da deres mandat, som verdens øverste militære myndighet,

Så får du en regning i posten som krever deg for penger for noe du allerede eier, uten gyldig frimerke, dvs. frankert, er det postsvindel. Husk, det gjelder absolutt alt du får fra staten, inkludert fra Statens Lånekasse og bøter fra politiet mm. Disse brevene kan videresendes UPU mistenkt for postsvindel. Det samme gjelder alle mistanke om kontraktsvindel eller brudd på dine eller familiens menneskerettigheter. Da sjekker UPU om de riktige forhold ligger til rette for å sende ut digre bøter til de(n) som sendte deg postsvindelbrevet, og slik hjelper du UPU å gjøre disse globalistiske, korporative landsforræderrotter konkurs!

Hvis det brevet du sender videre til UPU inneholder en regning i ditt navn, begår de som sendte deg brevet enda en forbrytelse, fordi ingen private selskaper eller interesserte har lov til å sende en regning til en levende mann eller kvinne, fordi pengene skal egentlig tas. fra din kollateralkonto. På din kollaterale konto står det minst en milliard dollar fordi disse pengene tilsvarer din andel av hele verdens felleseide naturressurser beregnet verdier. Vi skal kunne kjøre til en bensinstasjon og fylle tanken vår gratis, for eksempel. Råstoffene og sluttproduktet tilhører oss alle sammen, den eneste grunnen til at vi må betale for dette i dag er at våre næringslivspolitiske frimurermyndigheter har privatisert landet vårt som nå heter AS NORGE slik at alle aksjeeierne i AS NORGE tjener penger på landets verdiressurser.

Vær klar over at alle private eller lisensgitte private selskaper som sender ut krav om betaling for tjenester eller produkter som egentlig skal finansieres fra din kollateralkonto. Kollateral betyr midler. Din kollateralkonto skal til enhver tid inneholde et stort beløp som alle andre levende menneskers kollateralkonto. Ingen har mer eller mindre penger på sin konto fordi vår planet produserer og leverer nye verdiressurser hele døgnet og vil fortsette med det i mange millioner år fremover. Med andre ord, vi kommer aldri til å mangle penger

Har du beordret myndighetene om å trekke inntektsskatt fra lønnen din? Ikke? Men de gjør det likevel! Har du beordret betaling av moms, bøter, avgifter, bompenger, egenandeler, eller ytret ønsket om at barnevernet må komme og stjele barna dine? Ikke det heller? Likevel skjer dette over hele landet hver eneste dag – uten at du først har bestilt eller beordret noe av dette på forhånd – hvilket er forutsetningen for at STATEN AS NORGE skal kunne sende deg regninger eller skattelegge deg eller stjele barna dine. Skjønner du nå?

Det statsapparatene i verden har gjort er å lage sitt eget parallelle postsystem hvor de frankerer alt som sendes ut fra forvaltningen og det store private næringslivet over hele verden, noe som er en kjempeforbrytelse mot UPU. Og det er der du kan ta dem neste gang staten sender deg et brev uten ekte frimerke av riktig verdi med riktig UPU-poststempel. Når du får slike brev er det bare å videresende dem til UPU, med mistanke om postsvindel. UPU vil da undersøke brevet, ukke bare for postsvindel, men også for kontraktsvindel og krenkelse av dine menneskerettigheter. Så, brett opp armene og la oss komme i gang med å bistå UPU i å velte den nye verdensorden! Du skal ikke betale for ting du ikke har bestilt, altså ikke har beordret!

Husker du det gamle strategispillet Sjøslag hvor formålet for deg som medspiller på den ene siden var å unngå å bli senket, samtidig som du senket fienden? I dette spillet er du destroyerne, og når du blir angrepet overlater du til slagskipet, UPU, å senke fienden. Når du engasjerer deg på denne måten, og dele strategien med alle du kjenner, er det bare et tidsspørsmål før UPU har senket the New World Order.

Vår forståelse er at UPUs oversikt over bøter i dag er som vist under:

Brev 1 10.000 euro (eller tilsvarende)

Brev 2 fra samme avsender 100.000 euro

Brev 3 fra samme avsender 500.000 euro

Brev 4 fra samme avsender 1.000.000 euro

Brev 5 fra samme avsender 10.000.000 euro

Viktig å huske når du sender dine brev til UPU, er du ekte ekte frimerker. Dette er viktig, fordi slik vi forstår det, når du sender konvolutter til UPU og bruker frimerke(r), er det samme som at du gir UPU en ordre, dvs. skal utføre arbeidet på dine vegne = kontrollere det du sender dem feil. for postsvindel, kontraktsvindel eller krenkelser av menneskerettigheter!

Det kan være lurt å slette alle autotrekk til offentlige eller private næringslivsinteresser fra din bank. Tving alle til å sende deg brev slik at du kan videresende de til UPU. Og la deg aldri intimidere til å betale en bot fra en virksomhetstyv som kaller seg politi, men ber dem heller sende deg boten i posten, da kan du videresende den til UPU. Husk, politiet jobber for seg innad i AS POLITIET. Bøter går direkte inn i politimannens egen lomme!

Dette er en kort forklaring på hvordan vi erfarer at UPU kan arbeide til vår fordel, samt til fordel for alle gode krefter som arbeider for å senke globalistene. All informasjon her er basert på hva vi selv har gjort, og innhentet fra andre kilder. Så vidt vi vet hører man aldri tilbake fra UPU, men vi opplever å motta færre og færre offentlige brev og regninger.

Her er lenke til en nedlastbar bruksanvisning med nyttige eksempler på forskjellige typer postsvindel.

Legg igjen en kommentar