AR6 Climate Change 2021:The Physical Science Basis

Arbeidsgruppe I-bidraget til den sjette vurderingsrapporten tar for seg den mest oppdaterte fysiske forståelsen av klimasystemet og klimaendringer, og samler de siste fremskrittene innen klimavitenskap, og kombinerer flere bevislinjer fra paleoklima, observasjoner, prosessforståelse , og globale og regionale klimasimuleringer.

Det tekniske sammendraget (TS), de fullstendige rapportkapitlene, vedleggene og tilleggsmaterialet er de endelige offentlige distribusjonsversjonene, og forblir gjenstand for revisjoner etter SPM-godkjenning, rettelser, kopiredigering og layout. Selv om disse dokumentene fortsatt har notatet fra den endelige regjeringsdistribusjonen “Ikke siter, siter eller distribuer”, kan de publiseres fritt, ettersom rapporten nå er godkjent og akseptert.SAMMENDRAG FOR POLITIKERE (SPM)TEKNISK SAMMENDRAG (TS)FULL RAPPORTERRATAINTERAKTIVT ATLASOFTE STILTE SPØRSMÅL (VANLIGE SPØRSMÅL )REGIONALE FAKTAARKDATATILGANGOPPSØKENDE MATERIELL

CHANGING av Alisa Singer

Endring av Alisa Singer
“Når vi ser at planeten vår forandrer seg rundt oss, ser vi, lytter, måler … reagerer.”
www.environmentalgraphiti.org – 2021 Alisa Singer.
 
IPCC har eksklusive rettigheter til “Changing”. Kunstverket kan bare reproduseres som en del av omslaget til WGI Summary for Policymakers. Du kan fritt laste ned og kopiere forsiden for personlig, ikke-kommersiell bruk, uten rett til å videreselge eller redistribuere det og forutsatt at IPCC vil bli anerkjent som kilden til materialet som brukes. For all annen bruk kreves tillatelse. For å få tillatelse, vennligst send forespørselen din til IPCC-sekretariatet på ipcc-sec@wmo.int.


Sammendrag for politikere

Sammendraget for politiske beslutningstakere (SPM) gir en oppsummering på høyt nivå av forståelsen av klimaets nåværende tilstand, inkludert hvordan den endrer seg og rollen til menneskelig påvirkning, og kunnskapstilstanden om mulige klimafremtider, klimainformasjon relevant for regioner og sektorer, og begrense menneskeskapte klimaendringer. (39 sider)LAST NED SPMLAST NED OVERSKRIFTERLAST NED SITATGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Teknisk sammendrag

Det tekniske sammendraget (TS) er utformet for å bygge bro mellom den omfattende vurderingen av arbeidsgruppe I-kapitlene og sammendraget for beslutningstakere (SPM). Det er primært bygget fra Executive Summaries av de enkelte kapitlene og atlaset og gir en syntese av nøkkelfunn basert på flere bevislinjer. (150 sider)LAST NED TEKNISK SAMMENDRAGLAST NED SITATGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Full rapport

De tretten kapitlene i Working Group I-rapporten gir en vurdering av dagens bevis på den fysiske vitenskapen om klimaendringer, kunnskapsevaluering oppnådd fra observasjoner, reanalyser, paleoklimaarkiver og klimamodellsimuleringer, samt fysiske, kjemiske og biologiske klimaprosesser. (1300 sider?)LAST NED HELE RAPPORTENLAST NED HELE RAPPORTEN (MINDRE FIL)LAST NED RETTELSERLAST NED TRICKLE BACKSLAST NED SITAT

Kapitler

Tilleggsmateriale

Vedlegg

GÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Errata

IPCC besluttet i mai 2011 å vedta en IPCC-protokoll for å adressere mulige feil i IPCC-vurderingsrapporter, synteserapporter, spesialrapporter eller metodikkrapporter.

Les protokollen her: ipcc_error_protocol_en.pdf

Ved mistanke om feil i en IPCC-rapport, vennligst send en e-post til ipccerrorprotocol@wmo.int som inneholder følgende informasjon:

 • Fullstendig navn
 • Telefon
 • Organisasjon
 • Land
 • Utgivelse
 • Kapittel
 • Side
 • Linje
 • Kommentarer

LAST NED ERRATAGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Interaktivt atlas

Den nye AR6 Working Group I Interactive Atlas gir mulighet for en fleksibel romlig og tidsmessig analyse av både datadrevet informasjon om klimaendringer og vurderingsfunn i rapporten. Den inkluderer to komponenter:

 • Komponenten Regional informasjon gir tilgang til informasjon om klimaendringer (variabler og avledede indekser) fra hoveddatasettene som brukes i rapporten.
 • Regional syntese-komponenten gjør det mulig å utforske sentrale syntetiserte vurderinger som bygger på flere bevislinjer på tvers av arbeidsgruppe I-referanseregionene. Denne komponenten støtter SPM og blir oppdatert for å samsvare med den endelige godkjenningsversjonen (skal presenteres i slutten av september).

Link til det interaktive atlaset: https://interactive-atlas.ipcc.ch/https://player.vimeo.com/video/583366403?title=0&byline=0&portrait=0GÅ TILBAKE TIL TOPPEN


ofte stilte spørsmål

Frequently Asked Questions (FAQs) forklarer viktige prosesser og aspekter som er relevante for hele rapporten for et bredt publikum og hjelper til med å tolke rapporten. De er relatert til kapittelet de er tildelt, men kan være relevante for flere kapitler. (34 vanlige spørsmål)LAST NED VANLIGE SPØRSMÅLGÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Regionale faktaark

Regionale faktaark er et oppsøkende produkt som er fullt sporbart til kapitlene, det tekniske sammendraget og det interaktive atlaset. De utgjør et inngangspunkt for regionalisert informasjon i AR6 Working Group I-rapporten. (11 faktaark)

Last ned regionale faktaark


Datatilgang

Data for SPM-tall er tilgjengelig fra følgende nettlenke:
CEDA Catalog

Klikk på ‘Datasets’ under Related Records for å se katalogpostene for hver SPM-figur og for å få tilgang til de tilsvarende dataene. Det abstrakte feltet i disse katalogpostene inneholder detaljert informasjon om dataene, inkludert hvordan de skal siteres. Dataene er gjort tilgjengelig under en Creative Commons Attribution 4.0 International License ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).GÅ TILBAKE TIL TOPPEN


Oppsøkende materiell

Bruk lenkene nedenfor for å få tilgang til lysbildene som ble presentert på pressebriefingen 9. august 2021 og en lysbildeserie som inneholder overskriftsuttalelsene og tallene fra sammendraget for politiske beslutningstakere.

IPCC-pressemelding om arbeidsgruppe I-bidrag til den sjette vurderingsrapporten.

Legg igjen en kommentar