Nye tall: Så mye større er risikoen for uvaksinerte. FHI fremmer massepsykosen sin i norsk media for hva det er verdt!

FHI ser betydelige forskjeller i hvem som rammes av innleggelser og dødsfall i Norge, etter om de er uvaksinert eller fullvaksinert.

Publisert:Oppdatert i dag 12:45

https://acdn.adnxs-simple.com/ast/safeframe/static/0.44.0/html/safeframe-v2.html

Nå ligger også grafer på dette i VGs talloversikt.

Grafene gir en indikasjon på hvor stor risikoen for alvorlig sykdom er for fullvaksinerte og uvaksinerte.

Her kan du se hvor mange som er rammet av alvorlig forløp (innleggelse og død) per 100.000 uvaksinerte og per 100.000 fullvaksinerte over 18 år:

https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/severe-vax-rates/?only=total&captions=minimal&controls=true&initialWidth=690&childId=spesial-corona-norway-vaccinations-severe-vax-rates-total&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

– ​Grafene viser at en mye større andel av uvaksinerte får alvorlig sykdom sammenlignet med vaksinerte, sier seniorrådgiver Gunnar Rø i FHI til VG.

– Dette ser vi både fordi en lavere andel vaksinerte blir smittet i det hele tatt og fordi hvis man først blir smittet, så er det færre vaksinerte som blir alvorlig syke, fortsetter han.

Hvis vi kun ser på de to siste ukene, ser forskjellen i risiko slik ut:

https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/severe-vax-rates/?only=latest&captions=minimal&controls=false&initialWidth=690&childId=spesial-corona-norway-vaccinations-severe-vax-rates-latest&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

​Det du ser her, er altså at 5,9 personer per 100.000 uvaksinerte har fått alvorlig forløp i gjennomsnitt per dag de siste to ukene, mot 0,3 per 100.000 fullvaksinerte.

Her kan du se forskjellen mellom ulike aldersgrupper:

https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/severe-vax-rates/?only=ages&captions=minimal&controls=false&initialWidth=690&childId=spesial-corona-norway-vaccinations-severe-vax-rates-ages&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

Disse grafene gir en indikasjon på vaksine-effekten, men ikke det fulle og hele bildet.

For det kan være andre grunner enn vaksinasjon til at tallene er ulike for disse gruppene, for eksempel om uvaksinerte og vaksinerte oppfører seg forskjellig og da har ulik risiko for å bli smittet.

https://acdn.adnxs-simple.com/ast/safeframe/static/0.44.0/html/safeframe-v2.html

– For eksempel så gir sannsynligvis grafen som er justert for alder et bedre bilde av effekten av vaksiner enn den som ikke er justert for alder, siden det er forskjell i vaksinedekning blant ulike aldersgrupper, påpeker Rø.

Derfor gjorde de i fjor også en større analyse, som viste kortere liggetid og lavere risiko for intensiv-innleggelse for fullvaksinerte.

– I tiden mellom januar og september 2021 fant man at å være fullvaksinert gir en 93 prosent beskyttelse mot å bli lagt inn på sykehus for covid-19, påpeker Rø.

Uvaksinerte: Yngre og færre i risikogruppene

FHI har gjentatte ganger i vinter påpekt at alvorlig covid-19 i hovedsak nå rammer svært gamle fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte personer.

De siste fire ukene er medianalderen for uvaksinerte innlagte 54 år, mens det er 63 år for fullvaksinerte med to doser og 69 år for fullvaksinerte med tre doser.

– Vi ser tydelig at alder er en av de viktigste faktorene for økt risiko for alvorlig sykdom. Dette ser man på risiko for innleggelser og for dødsfall, påpeker Rø i FHI.

De innlagte fullvaksinerte har i tillegg til en høyere medianalder, oftere risikofaktorer som gir dem moderat/høy risiko for å bli alvorlig syke.

Her kan du se forskjellen i hvor stor andel av de innlagte de siste fire ukene som hadde risikofaktorer:

https://www.vg.no/spesial/2018/datawrapper/?id=41d8a3&initialWidth=690&childId=spesial-2018-datawrapper-41d8a3&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

De siste ukene har det også skjedd et skifte, fordi de uvaksinerte har blitt den største gruppen innlagt på sykehus.

Flest uvaksinerte på sykehus

Grafene over viser hvor mange som er innlagt per 100.000 uvaksinerte i samfunnet og per 100.000 fullvaksinerte. Men vi ser på hvor mange som faktisk har vært innlagt totalt, var det gjennom høsten faktisk flere fullvaksinerte innlagt enn det var uvaksinerte.

FHI har ment det er naturlig, da det er mange fullvaksinerte i Norge og relativt få folk som er uvaksinert:

https://www.vg.no/spesial/2018/datawrapper/?id=bde7c2&initialWidth=690&childId=spesial-2018-datawrapper-bde7c2&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

De forventet de at andelen fullvaksinerte innlagt på sykehus ville stige under vaksineringen, for i et samfunn med 100 prosent fullvaksinerte, vil jo 100 prosent av de innlagte også være fullvaksinerte.

Men de siste ukene har det snudd – og nå er det likevel flere uvaksinerte enn fullvaksinerte på sykehus:

I uke 52 hadde FHI vaksinestatus for 168 av de innlagte:

https://www.vg.no/spesial/2018/datawrapper/?id=4b7ea0&initialWidth=690&childId=spesial-2018-datawrapper-4b7ea0&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

– ​Grunnen til dette er at vaksinen beskytter godt mot å bli lagt inn på sykehus. Dette ser vi enda tydeligere nå når store deler av den eldste befolkningen har fått 3. dose. Den gode beskyttelsen veier opp for at det er mange flere vaksinerte enn uvaksinerte i Norge, sier Rø.

Slik forklarer de fallet for uvaksinerte

Dataene fra FHI viser også et fall for uvaksinerte de siste ukene, altså at færre per 100.000 uvaksinerte har fått alvorlig forløp:

https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/severe-vax-rates/?only=total&captions=minimal&controls=true&initialWidth=690&childId=spesial-corona-norway-vaccinations-severe-vax-rates-total-controls&parentTitle=Nye%20tall%3A%20S%C3%A5%20mye%20st%C3%B8rre%20er%20risikoen%20for%20uvaksinerte%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2FEaqL0A%2Fnye-tall-saa-mye-stoerre-er-risikoen-for-uvaksinerte%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row10_pos2

– Reduksjonen i insidens for uvaksinerte (altså alvorlig forløp per 100.000 uvaksinerte) er mest sannsynlig fordi smittepresset i samfunnet har gått noe ned etter tiltakene som blir innført i desember, sier seniorrådgiveren i FHI, og påpeker at det delvis også kan skyldes tilfeldigheter.Vaksine-motstandere stormer inn0 seconds of 49 secondsVolume 90% Publisert:Publisert: 08.01.22 kl. 12:01Oppdatert: 08.01.22 kl. 12:45

Legg igjen en kommentar