Kanskje på tide å løfte blikket mot himmelen? 15 okt 2018.

Her i norden har man i sommer og høst sett resultater av hva som skjer over hodene våre. Sterke vinder og tørke som må sies å være unormalt….noe metrologene ikke vil innrømme. De innrømmer at deres meldinger noen ganger har slått feil og ved henvendelse til NMI sier de at skyene disse flyene ettrlater seg er contrails dvs eksos fra fly. Til det er å si at eksos fra fly løser seg opp med luft og etterlater seg IKKE skyer som løser seg opp og går over til en tåkelignende sky. Disse “skyene” kan sees i et mønster rundt solen som man kan se på videoene som legges ut. Når du ser dette på himmelen…gå da inn på Flightradar24 og se om disse flyene er registrert på radaren. Jeg har i flere mndr gått inn for se om disse flyene er registrert på radaren. Er de ikke registrert på radaren har de slått av responderen eller at de er tatt ut av radarsystemet. I såfall burde myndighetene som kontrollerer dette uansett ha kontroll og ansvar. Mao våre myndigheter tillater dette. Dersom myndighetene påstår at dette er rutefly så passer det ikke inn i deres faste ruter. Dette kan dere selv se.

Disse flyene er spesiallaget for disse oppdrag som CIA har bedrevet siden 1948. Ser man videoer fra USA/Florida/Stillehavet har dette pågått i mange tiår. Man kan da spørre seg hvorfor disse stormene/orkanene til stadighet er i disse områdene? Og nå har de også i mye større skala kommet til Europa og Norge. Se bare på den høye temperaturen som har vært de siste dagene i oktober? Mengder med regn og oversvømmelser på Vestlandet og tilogmed i indre strøk. Her snakker man da om snøsmelting i fjellet??

Min påstand er at dette er ren og skjær løgn. Med mye regn så øker presset på jordsmonnet og som setter jordsmonnet i bevegelse og da med påfølgende ras. Dette har også påvirkning i fjellet. Når store vannmengder trekker inn i sprekker i fjellet øver det trykk på fjellet som igjen over tid vil gi etter(Veslemannen). Fortsetter dette vil man se at det på Vestlandet og enkelte steder i innlandet vil forekomme hyppige ras. Dersom denne varmen fortsetter også i N Norge vil flere steder der og tilkomme ras. Jeg tenker da spesielt på veier i Troms..fra Skibotn/ Lyngseidet og videre fjellet mot Alta. Vel det var nå mitt lille bidrag utfra hva jeg har lært av geoteknikk bla. Så derfor følg med på HVA som skjer over hodene våre(på himmelen) fremover da jeg er ganske så sikker på at dette er styrt og kan få katastrofale følger. Folk må nå i dette landet våkne..stille spørsmål…og sette myndighetene til ansvar for hva som skjer. Mitt neste innlegg skal omhandle HAARP som norske politikere har godkjent(og som av de betegnes som et forskningsprosjekt men som er noe helt annet.) Dette er farlige greier for alt liv på jorda. Avslutningsvis vil jeg sitere hva maktmennesker uttaler (og det skjedde for lenge siden).Sitat: Kontrollerer man været kan man kontrollere verden!

Legg igjen en kommentar