ENDA ET LOVVEDTAK FRA SLAVENE SOM FORER EU MED GRØNNE PENGER FRA NORSKE SKATTEBETALERE!

Nye EU-regler om bærekraft er viktig å sette seg inn i. Rett før jul vedtok Stortinget Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven trer i kraft når den formelt er innlemmet i EØS-avtalen, etter alt å dømme i løpet av våren 2022.Denne loven – og hva den innebærer- er et av hovedtemaene i Klimastiftelsens nye rapport EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans: Hva bør finansansatte, investorer og forbrukere vite?

Du kan laste ned rapporten herI mai 2021 ga Det internasjonale energibyrået (IEA) ut rapporten Net Zero by 2050. Der kommer det frem at de årlige investeringene i utslippsfri energi innen 2030 må øke til 5000 milliarder dollar årlig hvis verden skal være på kurs mot netto null i 2050. Det offentlige kan ikke klare denne jobben alene.EU har derfor lansert vekststrategien Green Deal. Den skal transformere EU til en konkurransedyktig økonomi med null utslipp og null uttak av ikke-fornybare naturressurser – innen 2050.For å sette strategien ut i livet har EU blant mye annet utarbeidet en handlingsplan for bærekraftig finans. Den skal gjelder for alle EØS-medlemmer – og dermed også Norge. Som en oppfølging av dette vedtok Stortinget 17. desember 2021 Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Det siste er det som kalles taksonomien, den innebærer at økonomisk aktivitet skal klassifiseres slik at for eksempel investorer og långivere vet om en eiendel i praksis er miljømessig bærekraftig eller ikke.– Systemet vil gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringer og kan redusere risikoen for grønnvasking, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han argumenterte for den nye loven under behandlingen i Stortinget.Taksonomien og kravet om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon får stor betydning ikke minst for finansnæringen, men også på sikt for forbrukerne. For å bidra med saklig informasjon om dette komplekse temaet startet Norsk klimastiftelse og Finansforbundet i januar 2021 prosjektet EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet støttes økonomisk av Finansmarkedsfondet.Rapporten vi lanserer i dag er del av dette informasjonsprosjektet. Mange av artiklene har i 2021 blitt publisert under vignetten #Klimaogfinans på Energi og Klima, som er Norsk klimastiftelses nettavis. Norsk klimastiftelse takker alle bidragsyterne som har stilt opp for å dele kunnskap og vurderinger. Vi vil også takke Finansforbundet for det gode samarbeidet og Finansmarkedsfondet som har gjort det mulig for oss å utføre journalistisk arbeid om et stadig viktigere tema.Her kan du lese Klimastiftelsens «selvangivelse» for 2021Riktig god nytt år! Beste hilsen
Anne Jortveit
Nestleder i Norsk klimastiftelse og redaktør for rapporten

Legg igjen en kommentar