Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven ! v/Sylvi Merete Henriksen.

Si NEI til vaksinepass – dette er et brudd på Grunnloven og snikinnføring av tyranni og fascisme. Blir du stoppet i dørene, referer til Grunnloven paragraf 98 og anmeld steder/personer som krever pass !Alle må følge Grunnloven, kommunene også! Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven !Sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt på sykehus med påvist influensa.

Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt uten at samfunnet stengte ned av den grunn. Det var heller ingen vaksinetvang (derimot ble mange alvorlig skadet av vaksinen), og ikke minst; det var ingen diskriminering/segregering/latterliggjøring/ekskludering og avhumanisering ved bruk av pass som under 2 verdenskrig.Intet hat, intet hån, ingen splid !Paragraf 4.2 Bakgrunn. En grunnlovfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet ble først vurdert av Diskrimineringslovutvalget i NOU 2009: 14.

Utvalgets flertall foreslo en ny grunnlovsbestemmelse om at ingen mennesker må utsettes for diskriminering fra statens myndigheter på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder eller «andre liknende vesentlige forhold ved en person», se NOU 2009:14 kapittel 25.7.2 side 321 flg.Sakens – og stridens – kjerne handler følgelig mest om:a) Hvorvidt de midlertidige vaksinefordelene oppveier de potensielt dødelige/livsfarlige/livsvarige ulempene/bivirkningene – redder coronavaksinene flere liv enn de skader?b) Hvorvidt samtlige innbyggere i realiteten skal tvinges til å måtte vaksinere seg (for å beholde jobb, hjem, økonomi, frihet, sosialt liv, livskvalitet etc.) gjennom innføring av fascistoide vaksinepass som sterkt begrenser uvaksinerte innbyggeres borgerrettigheter, eller om det fortsatt skal være en reell frivillighet i vaksineprogrammet, slik det så langt alltid har vært her i landet med normale/tradisjonelle vaksiner mot andre sykdommer.

Det finnes tross alt til enhver tid noen tusen mennesker her i landet som av ulike helsegrunner ikke KAN ta disse vaksinene (om de aldri så mye hadde ønsket det), og det blir følgelig et etisk dilemma (personlig nøler jeg ikke med å kalle det en moralsk/etisk/politisk skandale) å vaksinepass-utestenge disse fra sine selvsagte friheter i det offentlige rom – for å ‘beskytte’ den vaksinerte majoritet fra en mildt skadelig og lite dødelig luftveislidelse som de i utgangspunktet påstås å være ‘beskyttet’ mot !

For meg og et stort antall frihetselskendemedmennesker innebærer dette en helt klart uønsket fascistoid innretting av samfunnet vårt – på et særdeles tynt og vaklende grunnlag. Jeg mener følgelig at alle som går aktivt inn for bruk av vaksinepass i dagens situasjon enten må kunne kalles utilgivelig konsekvensblinde og korttenkte, eller i verste fall kunne beskyldes for å ha reelt fascistoide tendenser og preferanser.Jeg håper virkelig tilstrekkelig mange gode nordmenn – inkludert visse maktglade små ordførerkeisere rundt om i landet – kan unne seg å tenke over saken én gang til. Her står det nemlig langt mer enn kun prinsipper på spill.Passerseddel- og tvangsvaksineringssamfunnet er rett og slett IKKE det Norge jeg tenker våre barn er tjent med å vokse opp i.Adventstiden er vel offisielt i gang nå, håper d vil bli ei fin tid for alle 🙏🇧🇻🙏

Legg igjen en kommentar