Faseforholdet mellom atmosfærisk karbondioksid og global temperatur

DOI: 10.1016/j.gloplacha.2012.08.008Forfattere:

Ole Humlum ved Universitetet i Oslo

Ole Humlum

Kjell Stordahl

Kjell Stordahl

J.-E.  Solheim ved UiT Norges arktiske universitet

J.-E. Solheim

Last ned fulltekst PDFLes hele tekstenLast ned fulltekst PDFLes hele tekstenLast ned sitatKopier linkSitater (59)Referanser (50)Figurer (9)

Abstrakt og figurer

Ved hjelp av dataserier om atmosfærisk karbondioksid og globale temperaturer undersøker vi faseforholdet (avledninger/etterslep) mellom disse for perioden januar 1980 til desember 2011. Iskjerner viser atmosfæriske CO2-variasjoner som ligger bak atmosfæriske temperaturendringer på et århundre til tusenårsskala, men moderne temperatur forventes å ligge etter endringer i atmosfærisk CO2, da den atmosfæriske temperaturøkningen siden ca. 1975 generelt antas å være forårsaket av den moderne økningen i CO2. I vår analyse bruker vi åtte velkjente datasett: 1) globalt gjennomsnittlig godt blandet CO2-data fra marine grenselag, 2) HadCRUT3 data for overflatelufttemperatur, 3) GISS data for overflatelufttemperatur, 4) NCDC data for overflatelufttemperatur, 5) HadSST2 havoverflatedata, 6) UAH lavere troposfære temperatur dataserie, 7) CDIAC data om frigjøring av antropogen CO2, og 8) GWP-data om vulkanutbrudd. Årssykluser er tilstede i alle datasett unntatt 7) og 8), og for å fjerne påvirkningen fra disse analyserer vi 12-måneders gjennomsnittsdata. Vi finner en høy grad av samvariasjon mellom alle dataserier unntatt 7) og 8), men med endringer i CO2 henger alltid endringer i temperatur. Den maksimale positive korrelasjonen mellom CO2 og temperatur er funnet for CO2 som ligger etter 11–12 måneder i forhold til global havoverflatetemperatur, 9,5–10 måneder til global overflatelufttemperatur og omtrent 9 måneder til global lavere troposfæretemperatur. Korrelasjonen mellom endringer i havtemperaturer og atmosfærisk CO2 er høy, men forklarer ikke alle observerte endringer. Vi finner en høy grad av samvariasjon mellom alle dataserier unntatt 7) og 8), men med endringer i CO2 henger alltid endringer i temperatur. Den maksimale positive korrelasjonen mellom CO2 og temperatur er funnet for CO2 som ligger etter 11–12 måneder i forhold til global havoverflatetemperatur, 9,5–10 måneder til global overflatelufttemperatur og omtrent 9 måneder til global lavere troposfæretemperatur. Korrelasjonen mellom endringer i havtemperaturer og atmosfærisk CO2 er høy, men forklarer ikke alle observerte endringer. Vi finner en høy grad av samvariasjon mellom alle dataserier unntatt 7) og 8), men med endringer i CO2 henger alltid endringer i temperatur. Den maksimale positive korrelasjonen mellom CO2 og temperatur er funnet for CO2 som ligger etter 11–12 måneder i forhold til global havoverflatetemperatur, 9,5–10 måneder til global overflatelufttemperatur og omtrent 9 måneder til global lavere troposfæretemperatur. Korrelasjonen mellom endringer i havtemperaturer og atmosfærisk CO2 er høy, men forklarer ikke alle observerte endringer. og ca. 9 måneder til global lavere troposfæretemperatur. Korrelasjonen mellom endringer i havtemperaturer og atmosfærisk CO2 er høy, men forklarer ikke alle observerte endringer. og ca. 9 måneder til global lavere troposfæretemperatur. Korrelasjonen mellom endringer i havtemperaturer og atmosfærisk CO2 er høy, men forklarer ikke alle observerte endringer.Korrelasjonskoeffisienter mellom DIFF12 månedlige overflatelufttemperaturer (a: GISS; b: HadCRUT3), havoverflatetemperatur (c: HadSST2) og global atmosfærisk CO 2 , for forskjellige månedlige etterslep av CO 2 . Den maksimale positive korrelasjonen er funnet for CO 2 som ligger 9,5 måneder bak GISS, 10 måneder bak HadCRUT3 og 11 måneder bak HadSST2.… Korrelasjonskoeffisienter mellom DIFF12 månedlige NCDC overflatelufttemperaturer (a: land; b: hav; c: global) og global atmosfærisk CO 2 , for forskjellige månedlige etterslep av CO 2 . Den maksimale positive korrelasjonen er funnet for CO 2 som ligger 9,5 måneder etter jordoverflatetemperaturen, 12 måneder bak havoverflatens lufttemperatur og 10 måneder bak den globale overflatetemperaturen. Tall i parentes viser den maksimale positive korrelasjonskoeffisienten og den tilhørende tidsforsinkelsen til CO 2 i måneder. De grå vertikale pilene indikerer ingen etterslep.… 12-måneders endring av global atmosfærisk CO 2 -konsentrasjon (NOAA; grønn), endring i lavere troposfæretemperatur over hav på den nordlige halvkule (UAH; blå), på den sørlige halvkule (UAH; gul) og i tropene (UAH; rød) prikket). Alle grafene viser månedlige verdier av DIFF12, forskjellen mellom gjennomsnittet for de siste 12 månedene og gjennomsnittet for de foregående 12 månedene for hver dataserie. (For tolkning av referansene til farger i denne figurforklaringen henvises leseren til nettversjonen av artikkelen.)… Korrelasjonskoeffisienter mellom DIFF12 månedlige lavere troposfæretemperaturer (UAH) og global atmosfærisk CO 2 , for ulike månedlige etterslep av CO 2 i forhold til temperatur. Den maksimale positive korrelasjonen er funnet for CO 2 som ligger etter 9 måneder etter lavere globale troposfæretemperaturer, 10 måneder etter lavere troposfæretemperaturer over hav, og 8 måneder etter lavere troposfæretemperaturer over land. Tall i parentes viser den maksimale positive korrelasjonskoeffisienten og den tilhørende tidsforsinkelsen til CO 2 i måneder. De grå vertikale pilene indikerer ingen etterslep.… +412-måneders endring av global atmosfærisk CO 2 -konsentrasjon (NOAA; grønn), endring i overflatetemperatur på den nordlige halvkule (NCDC; rød stiplet) og lufttemperatur på den sørlige halvkule (NCDC; blå). Alle grafene viser månedlige verdier av DIFF12, forskjellen mellom gjennomsnittet for de siste 12 månedene og gjennomsnittet for de foregående 12 månedene for hver dataserie. (For tolkning av referansene til farger i denne figurforklaringen henvises leseren til nettversjonen av artikkelen.)… Figurer – lastet opp av J.-E. Solheim

Legg igjen en kommentar