Erna ut mot Jonas: Corona-strategien er utilstrekkelig og uklar.

UTÅLMODIG: Fra sitt kontor på Stortinget, tar Erna Solberg nå sitt første oppgjør som opposisjonsleder, med etterfølgeren Jonas Gahr Støre’s corona-strategi. Støre bekrefter nå at han kommer til Stortinget med en redegjørelse, så snart det er praktisk mulig. Foto: Tore Kristiansen

Fortsatt noen sauer som IKKE har skjønt Agendaen til denne fysakken( Simone)? Sendt Børge Brende til Shwab og sier at NWO er konspirasjon og tøys!

Støre-regjeringen følger ikke opp faglige råd, og corona-strategien fremstår som uklar og utilstrekkelig, ifølge Høyre-leder Erna Solberg. Nå ber hun statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) komme til Stortinget og redegjøre.

Av ALF BJARNE JOHNSEN

 og TORE KRISTIANSEN (FOTO)Publisert:Oppdatert i dag 16:58

– Tallene er nå høyere enn noen gang. Vi var forberedt på høyere smittetall og flere innleggelser, men tallene er nå mye høyere enn det vi så for oss. Jeg savner at regjeringen kommer og redegjør i Stortinget, sier opposisjonslederen til VG.

Tirsdag formiddag har Høyre-lederen sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt ham komme til Stortinget.

«Regjeringens strategi i møte med utviklingen fremstår nå som uklar og utilstrekkelig», skriver Solberg i brevet.

OPPGJØR: Tirsdag formiddag har Høyre-lederen sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt ham komme til Stortinget.. Foto: Tore Kristiansen

Øyeblikkelig svar

Samtidig, et annet sted i Oslo sentrum, sitter hennes etterfølger som statsminister, Jonas Gahr Støre. Han skriver også et brev. Til Stortinget:

– Jeg kan berolige Solberg med at jeg allerede har tatt initiativ til å komme til Stortinget for å redegjøre om koronasituasjonen, og har sendt et brev om dette til Stortinget i dag. Vi følger situasjonen tett sammen med Helsedirektoratet og FHI, og har løpende kontakt med kommunene, skriver Støre i en e-post til VG.

Dette er de viktigste spørsmålene som Solberg ønsker svar på:

Åpnet grensene

Solberg mener også at de nye innreisereglene er en liberalisering uten særlig mye kontroll, selv om regjeringen nå innfører pliktig registrering før innreise.

– De åpner for innreise fra alle visumfrie land. Men de innfører ikke pålagt karantene, og det vil ikke bli fulgt opp. Det de gjør er veldig tillitsbasert. Jeg sier ikke at det er galt, men Stortinget må få høre begrunnelsen for de valgene de har gjort, men også hva slags strategi de har. Vi har noen erfaringer med tillitsbaserte tiltak på grensen fra tidligere, sier Solberg.

– Hva er Høyres alternativer?

– VI har ikke en alternativ oppskrift, men vi er litt forbauset over at de ikke følger rådene fra Helsedirektoratet, blant annet om munnbind.

– Men det gjorde heller ikke din regjering alltid?

– Men vi begrunnet de valgene vi tok. Vi må få vite hvorfor de har gjort de valgene, og vi må få vite mer om hvilke terskler de har for å vurdere dette. Presset er stort på helsetjenesten mange steder. Haukeland sykehus har gått i gul beredskap. Stortinget må få vite hva regjeringen mener om dagens press mot sykehusene, og om de mener at det kan man leve godt med, sier Solberg.https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/world/country-time-series/?iso=NO&category=confirmed&until=&timeUnit=weekly&initialWidth=690&childId=spesial-corona-embed-1614154894301&parentTitle=Erna%20ut%20mot%20Jonas%3A%20Corona-strategien%20er%20utilstrekkelig%20og%20uklar%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2Fz7VOq1%2Ferna-ut-mot-jonas-corona-strategien-er-utilstrekkelig-og-uklar%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row14_pos1

Hvorfor ikke håndhilse

Solberg sier at hun allerede i debatten om regjeringserklæringen for for en måned siden spurte om Støre kunne komme og redegjøre.

– Da svarte han at regjeringen ville orientere Stortinget ved behov. Siden har ikke Stortinget hørt noe, ut over at helseministeren har møtt i Helsekomiteen, sier hun.

Solberg stusser også over anbefalingen om at man ikke lengre skal håndhilse, men hilse med albuen.

– Den er ikke basert på faglige råd, sier hun.

– Men det var din regjering tok initiativet til å åpne opp samfunnet igjen?

– Det er riktig. Men Bent Høie pakket ikke bort metermålet. Han sa tvert om at man kunne få bruk for den igjen. Og han overrakte metermålet til sin etterfølger Ingvild Kjerkol, sier Solberg.

PÅ AHUS: Jonas Gahr Støre besøkte det hardt pressede sykehuset i Lørenskog mandag. Foto: Torstein Bøe

Måtte vente mer smitte

Støre svarer slik via VG:

«Det er under to måneder siden Solberg-regjeringen valgte å åpne samfunnet basert på faglige råd. Man måtte da forvente økende smitte. Vi er tjent med at håndteringen av corona ikke blir partipolitikk. Det tverrpolitiske samarbeidet om pandemien har vært avgjørende for at vi som land har lyktes med håndteringen», skriver statsministeren.

– På samme måte som forrige regjeringen, får vi faglige råd fra helsemyndighetene. Hovedstrategien er å håndtere pandemien lokalt, for det er kommunene som best kjenner utfordringene. Når det gjelder munnbind, var det uenighet mellom FHI og Helsedirektoratet. Vi har gitt vår støtte til at munnbind kan være et godt tiltak lokalt, der det er mye smitte. Hvis situasjonene endrer seg må vurdere dette på nytt. Det avgjørende er å følge med på innleggelser og belastningene på helsetjenesten, det gjør regjeringen, legger han til.

Om de nye reglene for innreise opplyser han:

«Endringene vi gjorde på innreise, der vi innførte en hovedregel om at alle over 16 år må registrere seg før innreise til Norge, bygger på faglige råd. I tillegg gjenåpnet vi kontrollsentre ved innreise for å bedre kontrollen. Nå må flere teste seg på grensen, og det er ingen endringer i karantenereglene», skriver Støre.Publisert:Publisert: 23.11.21 kl. 15:19Oppdatert: 23.11.21 kl. 16:58

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar