Professor Astrid Stuckelberger: En pandemi av løgner.

Portrett av Astrid Stuckelberger

– Jeg er ingen varsler, jeg bare forklarer, med vitenskap. Om løgnene, korrupsjonen, propagandaen… Og om skadene av vaksinene.

AvJulia Schreiner Benito18. november 2021 Oppdatert: 3 timer siden

For jeg er ekspert innen folkehelse, medisin og vitenskap.
Astrid Stuckelberger er professor, lege, hun har 30 år bak seg som forsker. I årene 2009 -13 var hun ansatt i WHO med pandemi som spesialområde. Hun har utgitt 180 publikasjoner og 12 bøker. Til hemali sier Astrid:

  • Ingen pandemi
  • Korrupsjon, juks med forskning
  • Rekordmange dødsfall av vaksinene
  • WHO opererer som et foretak med medlemsland som datterselskap

– Hva er du mest bekymret for nå?
– For vaksinen. Som ikke er en vaksine, men et bioteknologisk, syntetisk eksperiment. Med genetiske modifikasjoner, som GMO. (Genetic modified organism). De burde ha opplyst om innholdet i vaksinen. Det farlige ved vaksinen er at den trigger infeksjon. Jeg tror ikke det er spikeproteinet som er problemet, men at vaksinen inneholder grafén. Det er dødelig, og nå har vi statistikk. Vi vet.

WHO er ikke som før

Astrid Stuckelberger snakker med hemali på norsk. Hun bor i Genéve, hennes mor er fra Ålesund. Hun ler ofte, krisen til tross.
– Jeg er glad for å kunne dele dette med det norske folk. WHO er ikke den samme organisasjonen som før. WHO har forandret seg siden jeg var der. Jeg har ikke sett det før nå, men nå når jeg studerer dette politisk, hva som skjedde, så ser jeg det.

Det skjedde en forandring i 2016, forklarer Astrid.
– Den var spesiell: Organisasjoner som er NGO, – non govermental organization – slik som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – ledet av Bill Gates – de kom til WHO i 2006 med et fond. Siden da utviklet WHO seg til en ny type internasjonal organisasjon. GAVI fikk mer og mer innflytelse, og total immunitet, mer enn diplomatene i FN. GAVI kan gjøre akkurat som de vil, politiet kan ikke gjøre noe.

Bill Gates tok over, han håndterte alt innen vaksinering.

– WHO gjennomgikk en revisjon 2014. Etter det ble vel WHO mer som et selskap med land som datterselskap enn en åpen organisasjon. Stemmer det?
– Ja. Da jeg jobbet med internasjonale relasjoner i WHO i 2013, så jeg at GAVI kom mer og mer inn. I presenterte GAVI en global handlingsplan for vaksinering 2012-2020. Altså åtte år hvor GAVI hadde alt i sine hender. Bill Gates håndterte vaksinering, han tok over.

Som et slaveri

– Hvilken makt har WHO over de ulike land?
– Det er spørsmålet. Før var alle land frie. Men nå, når jeg gjør intervjuer over hele verden, ser jeg at hvert land er en del av et «selskapet WHO». WHO er ikke lenger en demokratisk medlemsorganisasjon, som FN. De ulike regjeringer danner grunnlaget for «foretaket». Det stemmer logisk med hva som nå skjer, «foretakene» ønsker penger, business, og å kontrollere folk. Det er som et slaveri. Skattene vi betaler, de går til regjeringer som er underlagt «selskapet». Under de multinasjonale organisasjonene, som GAVI.

Kontrakt mellom GAVI, Verdensbanken og WHO

– GAVI, Verdensbanken og WHO inngikk en kontrakt, den heter IFFM: International Facility Finance for Immunization. Våre land, vårt folk, betaler til WHO, Verdensbanken og GAVI for å utføre sine programmer for immunitet. Som betyr å vaksinere hele befolkningen. Når du ser planen fra GAVI, ser du at de fra 2012 til 2020 har hatt dette som mål. Men så gikk det ikke, de måtte skape en pandemi.
– Du sier at pandemien var planlagt?
– Ja, absolutt. Det kan du se av alle dokumenter. Alle kan analysere dem, de ligger åpent foran nesene våre.

Jeg er i rettssak, de angriper meg.

De vil frata meg min medisinske lisens, de prøver å si at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver.


– Professor John Ioannidis ved Stamford University har med tre artikler vist at dødeligheten i 2020 ikke var høyere sammenlignet med andre år. Det er en løgn, og ingen pandemi. WHO aksepterer at dødeligheten ikke er høyere, likevel har de ikke erklært «pandemien» å være over.

– Hva har det kostet deg å varsle?
– Jeg ser ikke meg selv som en varsler, jeg bare forklarer vitenskapelig. Som ekspert innen folkehelse, medisin og vitenskap. Universitetene i Genève og Lausanne har stoppet alle kursene mine. Jeg er i rettssak, de angriper meg.
De vil frata meg min medisinske lisens, de prøver å si at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver. Det gjelder for alle forskere som sier dette, vi er nå flere leger som advarer om dødsfall etter vaksinering. Det er farlig for fagfolk å snakke om det.

– Media er betalt


– Media er betalt av de multinasjonale «selskapene». Jeg kaller dem internasjonale pirater, smiler hun.
– Og media kontrollerer regjeringene. Media må bli uavhengig, de må hjelpe befolkningen til fri opplysning.
– En rekke studier og leger viser til at det finnes behandling for Covid-19.
– Ja, jeg jobber mye med Frankrike, leger der har skapt en NGO (ikke statlig organisasjon). En forening for legene som har mistet posisjon og lisens etter å ha behandlet med eksisterende medisiner. Vi må organisere et parallelt sosialt system. Vi må tilbake til «vikingtid», ler hun.
– Det har kommet til Sveits, mye her nå har røtter i vikingtid. Jeg tenker mye på det, og dere i Norge kan gå tilbake til jordbruk.

Astrid mener at vaksineringen må stoppes umiddelbart.
– Med begrunnelse i vaksinenes innhold. Etter 30 års forskning vet jeg at når du har en, to eller tre kasusstudier og du observerer i mikroskop, for konseptbevis, da trenger du ikke å gjøre mer forskning. Det du ser i mikroskop er bevis nok. Når opptil ti eksperter verden rundt ser det samme i mikroskopet, så er det nok.
I vaksinene ser de grafén, parasitter, metaller … Derfor bør vi stoppe vaksineringen, og forby alle injeksjoner. De som fortsetter, bør tiltales.

De som fortsetter å vaksinere bør tiltales.

Om bivirkninger etter vaksinering sier Astrid:
– Dødstallene og bivirkningene som rapporteres utgjør kun 1-10% av virkeligheten. I slutten av oktober viste europeiske EudraVigilance 29 000 døde, men med antatte mørketall kan det være 290 000. Dette er ikke lett å vite, for det utføres ikke obduksjoner. Det er mye løgn og svindel i vitenskap, og i systemene. PCR-testen er ett eksempel, legen kan ikke bruke den diagnostisk. Leger blir betalt for å hevde at dødsfall skyldes Covid, utfra PCR som ikke fungerer. Veldig ofte skjer dette uten obduksjon. De sier at dødsfallet skyldes Covid, selv når det ikke er tilfelle.

Leger blir betalt for å hevde at dødsfall skyldes Covid, utfra PCR som ikke fungerer.– Av data fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ser vi nå mer og mer korrelasjon mellom dødsfall og vaksinering. Det er forferdelig at en ikke gjør klinisk forskning, en henter bare informasjon fra sykehusene. Det er unikt i pandemisk historie at dataene ikke er åpne. I USA rapporteres det om 17 000 døde av vaksinering, også barn og babyer. Det er ikke etisk å fortsette. Hittil i USA er dødstallet tre ganger høyere enn totalen av alle vaksiner siste 35 år. Det er offisielle tall, uten klinisk forskning eller validering. Forskningen er ikke ferdig, men vaksineringen fortsetter. Det er forferdelig, virkelig kriminelt.

Hittil i USA er dødstallet tre ganger høyere enn totalen av alle vaksiner siste 35 år.

– Hvor mange doser ønsker de å gi, totalt?
– Åtte doser, de har kjøpt åtte. Men det var ingen pandemi. Det var en pandemi av PCR, propaganda, fryktpropaganda… Det er massiv korrupsjon og interessekonflikter. Vitenskapen og media er også korrupt, hele systemet er korrupt. Fagfolk blir kjøpt med eierandeler i vaksineselskap. De har tenkt det ut de siste 20 år. Industrien styrer media, legene … Løgnene kommer fra universiteter som sier «vi kjenner vitenskapen». Det er unikt. Universitetene i Sveits selger Pfizer og Moderna.

– Folk har blitt lurt. De har ikke sett at det var propaganda. Og at politikk og definisjoner er endret.

Følg med på hemali.no – snart legger vi ut hele intervjuet med Astrid som video.


Legg igjen en kommentar