LIKE FØR DET SMELLER! DE KRIMINELLE INNFØRER MARTIAL LAW LIGHT!

Sterk advarsel i brev

I et nytt brev advarer Helsedirektoratet kommunene om at FHIs analyser viser at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten kan overskrides innen få uker. DENNE MANNEN MINNER MEG OM 1940-1945!

SPØRSMÅLET ER OM DE FÅR MED SEG HV/ MILITÆRE. JEG HAR SAGT DET FOR ETT ÅR SIDEN OG SIER IGJEN: DE FØLGER PLANEN…UK OG AUSTRALIA.

ADVARER: Helsedirektoratet, her ved helsedirektør Bjørn Guldvog, advarer kommunene. Foto: Torstein Bøe / NTB
ADVARER: Helsedirektoratet, her ved helsedirektør Bjørn Guldvog, advarer kommunene. Foto: Torstein Bøe / NTB

Frode AndresenPublisert torsdag 11. november 2021 – 10:57
Sist oppdatert torsdag 11. november 2021 – 11:07https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https://www.facebook.com/dagbladet/&tabs&small_header=true&width=360&height=70&adapt_container_width=true&hide_cover=false&lazy=true&show_facepile=false&appId=116676921744431Fullvaksinerte:70.09%Første dose:78.52%VaksinekalenderHit kan du reise

Torsdag sendte Helsedirektoratet ut et brev til landets kommuner og statsforvaltere hvor de kommer med presiseringer om testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene.

I brevet presenterer Helsedirektoratet en sterk advarsel:

«De siste ukene har det vært raskt økende smittespredning i Norge. Flere kommuner og helseforetak er allerede i en presset situasjon. FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke snus raskt med effektive tiltak», skriver de og fortsetter:

«Det er viktig at tiltakspakkene som innføres nå er tilstrekkelige, slik at vi kan unngå enda mer inngripende tiltak om kort tid».Derfor øker smitten0 seconds of 7 minutes, 27 secondsVolume 10%ØKNING: Avdelingsleder i FHI, Line Vold svarer på spørsmål om den økte coronasmitten. Reporter: Frode Andresen. Video: Anton Lier.

Samordning

Deretter skriver Helsedirektoratet at råd og forskrifter bør samordnes regionalt.

«Kommuner med stigende smittetall bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak. Råd og forskrifter bør samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det. Statsforvalter kan bidra til dette».

Advarselen kommer etter at flere kommuner har henvendt seg til Helsedirektoratet med spørsmål om forskriftsfesting av tiltak.Gjeninnfører tiltak0 seconds of 2 minutes, 41 secondsVolume 10%STRAMMER INN: Smitten øker i Danmark og regjeringen vil innføre bruk av coronapass i samfunnet igjen, etter anbefaling fra helsemyndighetene i landet.

Forvirring om selvtester

Helsedirektoratet innleder brevet med å opplyse om at de har registrert forvirring blant befolkningen om selvtester.

«Helsedirektoratets befolkningsundersøkelser viser at det er uklarhet i befolkningen om når selvtester kan benyttes og hvor man kan få tak i disse», skriver de.

Deretter kommer de med en anbefaling:

«Ved søk på hjemmesidene til et tilfeldig utvalg kommuner ser vi at informasjonen som gis til befolkningen om selvtester er varierende. Vi henstiller derfor alle landets kommuner om å gjøre informasjon på flere språk lett tilgjengelig om kriterier for når selvtesting kan benyttes og hvor man kan få utdelt tester. Informasjon kan for eksempel gis på kommunens nettsider».Dette sier han om julebordsesongen0 seconds of 33 secondsVolume 10%SMITTEREKORD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om smitterekorden i Norge og den kommende julebordsesongen. Reporter: Signe Elise Morthen Stenersen / Dagbladet

Antall tester på lager

Helsedirektoratet opplyser at de på nåværende tidspunkt har omkring 3 millioner selvtester og 650 000 hurtigtester på nasjonalt beredskapslager. I tillegg har de iverksatt arbeidet med å kjøpe ytterligere 10 millioner selvtester.

«Ved behov for flere selvtester i kommunene ber vi om at dette meldes til statsforvalter, som kan bidra til å omfordele tester mellom kommunene i sin region».

«Dersom lokal omfordeling ikke er mulig eller tilstrekkelig, kan statsforvalter melde om behov for ytterligere selvtester til Helsedirektoratet. Det er altså ikke mulig for kommunene å bestille selvtester direkte fra Helsedirektoratet», forklarer de i brevet.Vurderer corona­pass i NorgeSTATUS VAKSINASJONFULL OVERSIKT4 214 782 (78.5%)i Norge har fått dose nr 13 762 326 (70.1%)i Norge er fullvaksinertKilde: FHI (FHI oppdaterer tallene sine ca kl 13 hverdager, og viser da gårsdagens tall).

Mer om

Legg igjen en kommentar