Kontraildannelse i fly med brenselcellefremdrift

13. september 2021

De siste sammenstillingene av lufttrafikkens klimaeffekter viser at ikke-CO 2 -effekter er ansvarlige for om lag to tredeler av den totale strålingspåvirkningen, og at strålingseffekten av langlivede kontrailer gir det største bidraget til ikke-CO 2 -effektene . Fremtidig utvikling mot mer miljøvennlig flytrafikk må derfor også ta hensyn til dannelsen av kontringslinjer i nye drivkonsepter.Et drivkonsept, spesielt for korte avstander, er generering av energi med brenselceller. Disse har den fordelen at det kun produseres vanndamp som avgass. All miljø- og klimapåvirkning på grunn av CO 2 , nitrogenoksider, sot og andre aerosoler er eliminert. Kontrastdannelse er imidlertid fortsatt mulig og virkningen på klimaet må derfor undersøkes.Teorien om spiraldannelse for brenselcellefremdrift utviklet ved PA viser nå at, på grunn av det relativt høye utslippet av vanndamp samtidig med den moderate avgasstemperaturen, øker dannelsen av kondensspor betydelig i forhold til parafinfremdrift; Om vinteren utetemperaturer kan det til og med være bunnkanter på bakken, og dannelsen av bunnstriper er uunngåelig selv i moderate høyder, hvor det ikke en gang er mulig med parafinfremdrift.Dette høres skremmende ut til å begynne med, men utgjør faktisk ikke noe problem i det hele tatt. De ekstra kontrailene i brenselcelledrift er kortvarige og har derfor ingen innvirkning på klimaet. Bare der det lages langvarige, klimaeffektive kontrailer med parafinfremdrift, er slike kondensspor også mulige med brenselcellefremdrift. Klimapåvirkningen av en enkelt kontrail er imidlertid mindre ved ren hydrogendrift enn med parafin, siden det bare slippes ut vanndamp og ingen sot. Soten som kondensasjonskjerne feller ut. Dette reduserer strålingseffektiviteten og levetiden til kontrailene.Fra et klimasynspunkt er det derfor ønskelig å fly med brenselceller. Contrails over Nordsjøøya Juist (CC BY-NC-ND 3.0 Klaus Gierens (DLR)) Referanse: Gierens, K., 2021: Theory of Contrail Formation for Fuel Cells. Aerospace, 8, 164. doi: 10.3390 / aerospace8060164.

Kontakt

Dr.rer.nat. Klaus Gierens German Aerospace Center (DLR) Institute for Atmospheric Physics , Earth System Modeling Oberpfaffenhofen-Wessling Tlf.: +49 8153 28-2541

Legg igjen en kommentar