FNs generalsekretærs rapport fra 1969 om kjemiske og bakteriologiske (biologiske) våpen og virkningene av deres mulige bruk

1. juli 1969 | FN. Generalsekretær  | Kilde

«VIDERE AV GENERALSEKRETAREN

I løpet av de siste årene har jeg blitt stadig mer bekymret for utviklingen innen kjemiske og bakteriologiske (biologiske) våpen og har gitt uttrykk for denne bekymringen ved flere anledninger. For et år siden uttalte jeg offentlig at «det internasjonale samfunnet ikke var tilstrekkelig bevisst på farene som ligger i denne nye typen massemordsvåpen», og at «tilbørlig oppmerksomhet ikke hadde blitt fokusert på dette svært alvorlige problemet». 

«135. Figur 1 (c) viser sonen dekket av en lineær luftkilde, som for spredning av et ikke-flyktig middel fra og fly.

136. Den utsendte skyen bæres av vinden og berører ikke bakken før den har reist et stykke unna flylinjen til det spredende flyet;»     -s. 42

Link til fullstendig dokument_ 1969 FN-rapport fra generalsekretæren om kjemiske og bakteriologiske (biologiske) våpen og effekten av deres mulige bruk

Legg igjen en kommentar