Fersk analyse: Verden går mot 2,4 graders oppvarming

Med dagens løfter og mål styres verden mot en oppvarming på 2,4 grader, ifølge ny analyse. Professor tror klimatoppmøtet i Glasgow har et troverdighetsproblem.

FORHANDLINGSUKE: På klimatoppmøtet i Glasgow er klimatoppene nå inne i den siste forhandlingsuken. Bildet viser en person som går gjennom et av møtelokalene.FOTO: YVES HERMAN / REUTERS

Tiril Mettesdatter SolvangJournalist

Kristine Ramberg AasenJournalistPublisert i går kl. 15:02 Oppdatert i går kl. 17:17Del på FacebookDel på TwitterDel på epostOPPVARMINGVERDEN+ 1°CCO₂ I ATMOSFÆRENVERDEN+ 0,6 %Les mer om klima

Hvis alle land oppfyller sine mål for 2030, vil verden være 2,4 grader varmere i 2100.

Dette viser en fersk analyse fra analysebyrået Climate Action Tracker (CAT) som ble lagt frem på klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag.

– Én ting er helt klart. Alle land er nødt å revurdere målene sine, slik at vi kan holde 1,5-målet levende, sier Claire Stockwell fra Climate Analytics  et av forskningsbyråene bak analysen.

Vedtakene som er fattet på klimatoppmøte er tatt med i analysen.

Samtidig understreker CAT, at med klimapolitikken som har vært i verden til nå, er vi på vei mot 2,7 graders oppvarming innen 2100.

– Det er veldig fint at verdenslederne og myndighetene legger frem at de har mål. Men uten konkrete, kortsiktige planer, er det heller ingen reell klimahandling. Dette er hovedgrunnen til at vi tror Glasgow har et stort troverdighetsproblem, sier professor Bill Hare fra Climate Analytics.

Climate Action Tracker (CAT). følger myndighetene sine klimahandlinger, og måler dem mot målene i Parisavtalen – som ønsker å holde oppvarmingen godt under 2 grader, helst ned mot 1,5 grader.

Bildet er hentet fra Twitterkontoen til Climate Action Tracker.FOTO: CLIMATE ACTION TRACKER

Nesten samme beskjed i vår

CAT analyserer landene som til sammen står for omtrent 80 prosent av verdens totale utslipp.

Den forrige analysen fra byrået kom i mai 2021.

Den viste at dersom 2030-målene for utslippsreduksjon oppfylles, ville verden også gå mot 2,4 graders oppvarming. Denne analysen så derimot litt bredere på mål og løfter, enn kun 2030-målene.

CATs analyser tar utgangspunkt i at alle landene overholder klimaløftene som de kommer med. Det er nå siste forhandlingsuken på klimatoppmøtet i Glasgow.

Roser noen land

Klimaanalytiker Claire Stockwell, som ledet fremleggelsen av analysen, roste flere land som har forsterket sine mål under det pågående toppmøtet.

– Flesteparten av landene har kommet til Glasgow med oppdaterte klimamål. Noen har styrket målene sine, som Sør-Afrika og Marokko, sier Stockwell.

Hun understreket også at målene er på linje med å nå 1,5 gradersmålet.

– Andre har likevel ikke økt målene sine, som Australia. Og noen har til og med meldt inn lavere mål, som ser ut til å være tilfellet med Brasil, sier Stockwell.

BLIR VARMERE: En delegat ser på en illustrasjon over verdens oppvarming i Glasgow.FOTO: YVES HERMAN / REUTERS

IEA: Kan begrense global oppvarming til 1,8 grader

Forrige uke kom det Det internasjonale energibyrået (IEA) med et hakket mer optimistisk estimat.

De rapporterte at verdens oppvarming kan begrenses til 1,8 grader dersom klimaløftene i Glasgow overholdes.

IEA har gjort sine modellberegninger ut ifra løftene fra klimatoppmøtet om såkalte nettoutslipp og løfter om utslippskutt av den sterke klimagassen metan.

Med nettoutslipp menes balansen mellom klimautslipp og opptaket av klimagasser, og at det må fjernes minst like mye CO₂ fra atmosfæren som det slippes ut.

– Vi har også sett at nullutslippsmålene alene kan føre til 1,8 graders oppvarming. Men dette er langt fra positive nyheter når vi ser flere uambisiøse mål mange land har for 2030, som ikke henger sammen med nullutslippsmålene, sier Bill Hare.

Tirsdag konkluderte også FNs miljøprogram (Unep) med at de nye løftene om utslippskutt vil ha lite å si for den globale temperaturøkningen.

– Målet med Glasgow er å holde 1,5 levende. Men med den store mangelen på ambisjoner mot 2030, ser vi rett og slett ikke at dette er mulig, sier Hare.

Unep advarer også om at landene må kutte utslipp mer enn sju ganger så raskt for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.Publisert i går kl. 15:02 Oppdatert i går kl. 17:17

Legg igjen en kommentar