Tempelskatten er gjenfunnet på Oak Island utenfor Canada.

Den ble gravd opp i aug.2013 uten at noe massemedia fikk filme, Og heller ikke han som fant skatten fikk se fordi han ikke holder kjeft, fordi han mener at det er en global menneskerett å få innsyn i store historiske begivenheter. Pussig nok var finneren en nordmann, organist og frimurer Petter Amundsen, som fant skatten via tilgang på frimurersk kryptologi og jødisk kabbala ved å løse Shakspeare-koden. Jødene klager som aldri før foran klagemuren med ønske om å ta fra palestinerne tempelhøyden. Verdensfaderen er klar. I agendaen “de zionistiske vises protokoller” står det at; “når verdensfaderen inntrer på tronen i det nye hellige tempel, kan gojim (oss, et nedsettende ord på geitene-gudefolket), ta med seg murerskjeen å gå hjem”. Det betyr at frimurerordenen har gjort sin misjon, og blir nedlagt. Muslimene er vel vitende om dette, som er mer ukjent blant oss. Og kampen om verdensherredømmet handler hovedsaklig om dagens kriger og terror. Olje, våpen og narkotika er midlene til å oppnå dette. Det er påfallende at vesten vet lite om dette, og blir derfor overlatt til forvirring og handlingslammelse. Vedrørende de zionistiske vises protokoller står det i leksikon at det var et falsum utgitt av russisk etterretningspoliti. Dette er da grunnen til at få gidder å lese protokollen, liksom mange kristne ser på all annen litteratur enn bibelen som verdslig, farlig og nifs med frykt for å komme til helvete. Jeg leste protokollen for mange år siden og opplever at den zionistiske agenda stemmer på en prikk med det som har skjedd i verden, og det som står for døren. Psykologisk sett virker all profeti slik, at tro kan flytte fjell. Derfor er mitt motto, “Du skal ikke tro, du skal vite”. Når det gjelder himmel og helvete, hvilke mennesker kan vitenskapelig dokumentere at dette finnes, og i det hele tatt hva som skjer etter døden? Er det å selge skinnet før bjørnen er skutt?? De som skrev bibelen skriver at geitene, oss, skal til helvete og de, sauene skal til himmelen og dette ofrer vi oss for fordi vi tror på det? Det begynte her for 1000 år siden da vi ble tvangskristnet, og våre lærde og visfolk ble brent som hekser og trollmenn på torget, halshugget dryknet og torturert hvis de ikke trodde på Gud. Våre konger lot seg kjøpe av Vatikanet for å få bistand med soldater og beskyttelse, mot å kristne sine land. En av pavene sa; Når vi er en majoritet er vi rasende løver, og når vi er en minoritet er vi fromme som lam. Det er Vatikanet som er moder for både religioner og politikk som krangler utad og samarbeider innad. Vatikanet er Skjøgen, som ikke er noen kvinnelig hore, men et falskt religionsystem. I bibelen står det at Skjøgen har mange døtre ved mange vann. Oversatt betyr det at det falske religionssystemet har mange ulike sekter ved mange åndelige kilder, som menneskene drikker av. Og kilden er horlevnedes vin, oversatt urene og falske kilder. Etter at jeg ble interessert i arkeologi og arkeologien i språket kom mange beviser for dagen for min del, hva som egentlig skjedde. Jeg har alltid synes at “kirke” var et veldig rart ord som jeg ikke forstd meg på annet å se dette bygget foran meg. Men hva betydde ordet kirke? Det fant jeg i gresk mytologi hva betydde. Kirke var navnet på en trollkvinne som forhekset Odyssevs og hans menn til svin. Odyssevs deltok i Trojakrigen, som er kjent i historien om den trojanske hest. Grunnen til at mange tar lett på myter og eventyr er at man tar dem bokstavlig fremfor å forstå den kryptologiske innpakningen, og forstår derfor ikke hva man leser. Eddaen er likeså. Gullveig i eddaen, var ingen kvinne, men begjæret etter gull og makt. Hun ble drept 3 ganger men gjenoppsto. Hun står for fall igjen, Skjøgens fall, er oversatt at økonomien krakker sammen. Så vet vi hva vi står ovenfor. Det er bare de som forbereder seg som vil overleve dette skrekkveldet, når festen er over, og det er bønder og slike som Lars Monsen.. som skal arve jorden…

Legg igjen en kommentar