A STORM IS COMING»Den som ser ulykken komme og ikke varsler……..» 2018.

Vi lever i en helt spesiell tid kjære venner. Vi ser hva som skjer i USA, innen EU, med FN, (NWO), og i nyhetene som aldri forteller oss sannheten, men maler om og om igjen på den den sannhet (løgn) og det bildet de vil vi skal se.Klokken er kanskje ikke fem på tolv, men høyst sannsynlig tre på tolv!Dette er ikke en skrullete dommedags-konspirasjon fra min side, men vi må etterhvert lære oss til å se bak kulissene, bak nyhetene, bak grusomhetene som utfolder seg i verden, og prøve å forstå at det vi ser ikke er hele bildet, men heller et symptom på, eller en flik av det bildet som fortsatt ikke er avdekket, men som vil bli avdekket i all sin grufulle virkelighet så snart verden er mottakelig for det…..Islam er ikke vår hovedfiende, men et symptom og et verktøy i malerens hånd for å kunne fullføre bildet.Voldtekter, ran, opptøyer, drap, undertrykkelse, ufrihet, frykt, hat og umenneskelige handlinger – er alt villet, og forutsett av kunstneren.Løgnen er blitt sannhet, medmenneskelig, human, snill, klok og lett å svelge som flesk og søte kaker – den bare glir ned i halsen etter at du har suttet og smattet på den en liten stund..Sannheten er blitt rasisitisk, hatefull, u’utdannet, bakstrebersk, rasistisk, og så taggete og besk og bitter at den ikke lar seg svelge for mange.Når bildet nærmer seg ferdigstilt for avduking, vil det være så store trengsler, så mye uro, frykt, opptøyer, kriminalitet, løgn, hat og vanskeligheter, at folket vil trygle om en løsning. Folket vil kreve at noen tar ansvar, at noen viser lederskap, at noen kommer å utfrir de fra den trengsel de befinner seg i, og gir de løgner og søte kaker tilbake å svelge.Den dagen vil maleren dra sitt siste penselstrøk, og annonsere for hele verden at det store bildet er klart for å bli avduket.Folket vil juble og tilbe det.Avdukningen vil bli annonsert og vist på alle skjermer, omtalt i alle medier, lyttet til på alle radioer over hele verden. Politikerne og de høye herrer innenfor verdens såkalte elite, vil stå samlet og danne ring rundt bildet, og de vil si «se, der er løsningen, der er frelseren og der er redningen».Folket vil juble og føle, at endelig skal de bli frelst ut at den elendighet de har levd under. Endelig kommer svaret vi har ventet på og bedt om. La oss henge dette bildet opp i våre hjem, på skolene, på veggene, i stortinget. La oss bytte ut vårt flagg og riksvåpen med dette bildet og erstatte det med flagget som representerer dette vakre og forløsende bildet. La oss omskrive våre lover, avvikle grunnloven, og implementere de lover og påbud som bilder krever av oss, slik at vi igjen kan nyte våre søte kaker og svelge det glatte flesk under lov, orden og trygghet under bildets og kunstnerens beskytelse…..,Jeg vet dette er mange ord, og kanskje også mye symbolikk og metaforer…..men jeg skal forsøke å avslutte med noe mer håndgripelig.Dette bildet kjære venner, det er det virkelige bedraget. Det er den store løgnen som lover deg «ordo ab chao» i bytte med din frihet. Som krever din tilbedelse og underkastelse, og at du underlegger deg full kontroll og gir din fulle og hele støtte som forutsetning for å handle, kjøpe og selge. Som forutsetning for å kunne reise.Som fratar deg retten til å eie din egen eiendom. Som fratar nasjonene sine nasjonale rettigheter, sin eiendomsrett og nasjonale styringsrett over landets ressurser. Som selger deg trygghet i bytte med din frihet.Den som tilber dette bildet, som underkaster seg denne nye tyrannens vilje, som er villig til å bli slave under tyrannens falske trygghet, den fortjener hverken trygghet eller frihet.Så hvem er vår, sannheten og frihetens virkelige fiende i dag?I mine øyne, er det venstresiden i Norsk og internasjonal politikk. Den liberale og sosialistiske venstresiden, både på borgerlig og sosialistsisk side. Det er EU og FN forkjemperne, som selv ikke evner eller ønsker å lede, styre og forvalte nasjonens humane og materielle ressurser, men er villig til å ofre alt vårt nasjonale selvstyre for egen posisjon og stilling i det «nye bildet», den nye verdensorden, ledet av en falsk messias i regi av FN, EU, WHO, IMF (Verdensbanken, IBRD og IDA) og alle FN-styrte internasjonale organisasjoner.Vi ser denne «venstresiden» fra begge politiske fløyer omfavne Barack Obama, Hillary Clinton, Juncher, EU og FN. Vi ser de bruker hundretalls millioner og milliarder av våre penger for å sikre seg en plass ved disses bord. Vi ser den ene politiker etter den andre gi seg hen til udemokratiske krefter innenfor og utenfor landet vårt, og legger både Norges lover og ressurser i hendene til globale interesser uten å spørre folket.Det er disse som er våre fiender!Det er disse som vil bytte vekk vår grunnlov, vår frihet, vårt demokrati og våre ressurser mot internasjonale toppjobber og posisjoner i den Nye Verdensorden!Det er disse som elsker å hate Donald Trump, Israel og alle frie og uavhengige statsledere i Europa som motsetter seg overnasjonal styring. Det er disse som forsvarer drapsmenn, voltektsmenn, terrorister, teroorstater og Islam med all sin gru, undertrykkelse, hat, død og ufrihet.Det er disse som vil forråde deg og meg den dagen vi ikke vil bøye oss for deres store bedrag, og som vil hindre oss i å leve som frie, uavhengige menn og kvinner ut i fra vår egen overbevisning, tro og samvittighet.Tro meg, det vil bli mange angivere, godhetsapostler og rabiate venstreaktivister som hyler og freser – «Ta han, arrester henne, drep de, ta fra de eiendommene deres, ikke la de slippe unna – for så å fordele privat eiendom til de som ikke er villige til å arbeide for det og ikke evner å skaffe seg eiendeler og den friheten privat eiendomsrett og grunnloven gir oss.Flokken vil komme i horder, og bli beskyttet av de krefter de har underlagt seg og solgt sin sjel til. De vil utføre sitt angiveri, sine ugjerninger og utøse sitt hat overfor alle som ikke er villige til å følge flokken. De vil utstøte oss, og forfølge oss under dekke av , «godheten til det store «VI», rettferdig fordeling og for å redde klimaet, kloden og sitt eget miserable skinn».Vær uhorvelig kritisk til alt som fremsettes som «vi må, hvis ikke»! Til all tvang og overvåkning, til alle forordninger, tilsyn og maktbruk som fratar deg din selvråderett. Som underkjenner din Gudegitte rett til å oppdra og gi omsorg til dine barn uten innblanding fra staten eller ulike tilsyn.Ver sterk og uhorvelig kritisk til alle maktpersoner innen politikk. byråkratiet, organisasjoner, stat og kommune, som tvinger deg til å avgi suverenitet som en fri og selvstendig borger, og krever din og dine barn’s underkastelse overfor lover og direktiver som ikke er rotfestet i grunnloven eller de evige lover gitt oss av Gud.Vi går tøffere tider i møte.. Stormen kommer.. Men husk at i stormens øye er det stillhet og fred, på tross kaoset og infernoet rundt oss…De som er våkne, som leser,med sannhetens briller på, som ser og tror – vi vet at dette kommer, og kan forberede oss etter beste evne, både åndelig, poltisk, materielt, familiært og personlig.Vi vet også, at vi er lovet en ny himmel og en ny jord, og at etter antikrists tid når satan er bundet og bastet, vil den sanne rettferdighet, frihet og fred råde. Vi vet også at det kommer en rettferdig dommer, som skal dømme rettferdig mellom fattig og rik, Jøde og Greker – og at all lov skal utgå fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem.Så vi har ingenting å frykte!Men, vi må sette vakter i porten, og holde lampene tent.Jeg kan ikke annet enn i min enfoldighet anbefale alle som kan, å flytte ut av byene. Det er der trengselen vil bli størst, og det er dit fienden vil ha oss til å flytte. Jeg anbefaler alle som kan, å skaffe seg egen mark (jord) de kan dyrke, og aller helst holde seg med ved, olje, diesel, parafin, og all nødvendig husgeråd, mat, drikke osv. som tåler lang lagring, og som ikke blir ødelagt av temperatur eller fuktighet.Mur piper, sett inn ovner, få tilgang til ved, og skaff deg gammel dieselbil, helst 4×4 eldre enn 1990, og en så stor gårdstank som mulig til å lagre ren diesel uten palmeolej eller såkalt «biodiesel». Den tåler å lagres i mange år uten å bli harsk eller forringes..Har du en hytte langt i fra folk, så sørg for at denne er utstyrt slik at du og din familie kan overleve der ved behov for å komme vekk.Ha varme klær, solide ting, våpen, ammunisjon, fiskeredskap og enkle hjelpemidler til fangst og overlevelse ute i det fri, og hold dine sjulesteder hemmelig for de flest unntatt dine aller nærmeste.Om jeg er en «prepper» ? Ja, det har jeg vært hele mitt liv. Med prepper, menes at du er forberedt (prepared), enten det er mot vær, vind, fiender, åndsmakter, skrullete og gale mennesker eller klimaforhold som krever dine evner, forberedelser og egenskaper for å overleve, og skape trygghet for deg selv og alle de du har rundt deg.Vær en kriger i det godes tjeneste, søk sannheten, og lær deg å avsløre løgnen og løgnerne!Lykke til, ha en fin dag og en god helg! Nå skal jeg i gang med å gjøre opp ca 40-50 favner tørr bjørkeved 🙂

Legg igjen en kommentar