0.04% av luften vi puster inn styrer klodens temperatur…..

Ja, det er det faktiske forholdet. 400ppm (parts pr million). Så samler du en million luftpartikler i et lukket kammer så vil ca. 400 av de være CO2. Og de 400 partiklene vil «forskerne» og verdens politikere ha oss til å tro styrer klodens temperatur.

Denne livgivende gassen som alt planteliv lever av. Ja plantene og vi er avhengig av CO2 for å leve. Plantene benytter CO2 til fotosyntesen og lager oksygen.  Og uten oksygen kan ikke vi mennesker leve. Og historiske fakta beviser at kloden har hatt mye høyere CO2 nivåer enn den har i dag. Joda det var en varmere klode og kloden var frodig, ja grønn og det vokste korn på Grønland. Ja selv blåskjell er å finne i sedimentene fra 6 – 8000 år tilbake på breddegrader der de knapt kan overleve i dag.

Et uomtvistelig bevis på at kloden har vært varmere og grønnere. Men i dag hugger vi ned trær for å dyrke frem biodrivstoff av palmeolje. Fordi det skal være så mye bedre for kloden. Hvem i helvete kom på den ideen?
«Hva er biodrivstoff? Biodrivstoff er flytende eller gassformig brensel som er fremstilt av biologisk materiale, ofte kalt biomasse.»

Og hva er da oljen vi pumper opp av jorden? Jo, den er biomasse som har ligget der i tusenvis av år.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB som tidligere fremsto som en nøytral nyhetsformidler har slengt seg på bølgen av de som spår dommedagsprofetier.
«2021 kan bli året da de verste spådommer blir til sannhet….  Tvilen rundt menneskeskapte klimaendringer og falske forestillinger om at klimakrisen er morgendagens problem, har forsvunnet i brannrøyken og flomvannet. Ekstremværet i sommer danner et dramatisk bakteppe for FN-møtet.»

Har ikke NTB skjønt forskjellene på vær og klima? Disse flommene og brannene har vi hatt siden tidenes morgen. Men neida. Her skal det males fanden på veggen med feite bokstaver.

Klart vi mennesker forurenser. Og det MÅ vi redusere. Verden må bli mer fornybar. Vi må kunne gjenvinne mer av vårt overforbruk. Og utslippene av CO2 må og ned. Nevnte jeg disse influenserne som skifter klær 4 ganger for dagen? Ja de har klær i skapet der merkelappen fremdeles sitter på.

Klesindustrien er en av de som forurenser mest. Uomtvistelig faktum.
Men tenk om vi hadde brukt tilsvarende mengde penger på resirkulering av avfall som vi nå bruker på CO2-fangst, vindkraft og CO2-avgifter. Renset havene for plast og avfall. Ja sørget for at det ble offentlig renovasjon i alle byer på kloden? Pr i dag er det mange storbyer som ikke har dette. Og avfallet går rett i havet. Det hadde gjort utrolig mye mer for vår klode og klimaet samt klodens dyremangfold enn å forsøke å redusere CO2 utslipp med avgifter. FNs bærekraftsmål der Norge er den 5. største bidragsyteren burde satt dette på toppen av listen over tiltak vi må gjøre.

Først rette opp forsøplingen av vår planet. At kloden blir 2 grader varmere kan vi leve med. Det er beviselig fakta. Men å forsøple kloden og våre hav kan vi ikke leve med. Vi tar livet av dyrene med vår forurensning og med våre vindturbiner til havs og til land. Et levende hav kan om noen hundre år være noe man kun leser i historiebøkene om vi fortsetter i samme tempo.

Tonga i Stillehavet. Foto: Karen Setten / NTB

Til dags dato er det ikke en eneste forsker som kan tallfeste hvor stor del av den temperaturøkningen/klimaendringen som er menneskeskapt. Er det 0,1% eller 5%? Det finnes ingen som kan tallfeste vår påvirkning på klodens oppvarming. Alle kalkyler og diagrammer de anslår, ja de tror at det kan… Jeg synes tro skal høre hjemme i kirken og ikke i politiske avgjørelser.

De såkalte klimagassene som forskerne snakker om. Ja selv metan rap og promp fra kyrene er visstnok blitt en styggedom. De eter gress, driter gjødsel og gir oss melk og kjøtt. Et dyr mer i samspill med naturen skal man se langt etter. De spiller en viktig rolle i vårt økosystem. Men MDG skal påføre oss kjøttskam for å spise biff. Er det mulig å være så i utakt med naturen?

95% av all verdens klimagass er faktisk vanndamp. Ja helt vanlig vann i fordampet form som vi ikke klarer oss uten. Uten fordampning av vann fra havene hadde ikke dagens liv kunne eksistert. Så av de resterende 5% av klimagassene er det CO2 som er den store stygge ulven vi skal bekjempe med avgifter og rasering av vår natur og havområder. Om det er noen som tror at det å betale en flyavgift på 70 ekstra kr pr. sete vil redusere CO2 utslippene. Ja da kan de like gjerne be til julenissen. Men det er det noen noen av våre politikere vil ha oss til å tro.

Den siste IEA-rapporten som tidligere var oljenæringens «bibel» er blitt «de grønnes» nye bevis for hvorfor man må stoppe all oljeutvinning.

Men la oss først bruke 50 milliarder på å elektrifisere oljefeltene……
Det er så en ikke helt tror det en leser enkelte partier står for.
Det gale vanvidd er vel noe av det nærmeste man kan komme til et slik politisk ståsted. Men for å føye Brussel og FNs klimapanel samt Parisavtalen så går man over bekken for å hente vann. Ja man destruerer vannet i samme slengen.

Illustrasjonsbilde: Gerd Altmann/Pixabay

Leser man FNs bærekraftsmål, står det tydelig at man skal ta vare på dyremangfoldet og naturen. Om ikke man gjør dette så vil kloden gå under. Det skjønner de fleste. Selv idiotene som vil bruke biodrivstoff fra palmeolje.
Men de grønnes løsning er å sette opp vindturbiner til land og til havs for å forsyne verden med elektrisk kraft. Og dermed drepe et stort mangfold av klodens fugle- og insektsliv. Ja bare i Tyskland regner man med at vindturbinene årlig dreper 1200 tonn med insekter. Ja rensing av vindturbinene har blitt en egen industri der de bruker helikopter på flydrivstoff for å spyle ren turbinbladene. I Skottland har de registrert en enorm nedgang i antall sjøfugl etter det har bygd ut enorme områder med vindturbiner. På verdensbasis er det ingen som har brydd seg med å lage en oversikt over hva disse vindturbinene gjør av skade på vår natur, vårt insekt-, fugle- og dyremangfold. Så lenge det er statene som betaler milliarder med subsidier til denne bransjen vil galskapen bare fortsette.

Leser man IEA-rapporten nøye og regner på verdens energibehov så vil det tilsi at man bygger ut arealer som tilsvarer hele Norges areal til vindturbiner hver eneste dag i all fremtid.

Og selv den største vindturbintilhengeren må jo skjønne at dét er noe som ikke går. Vi kan ikke teppebombe kloden med vindturbiner som har en max levetid på ca. 20 år for å elektrifisere kloden.
Det står i kravene for å sette opp vindturbiner at det er utbyggers/eiers ansvar å rive disse ned igjen og destruere dem samt sette naturen tilbake til det den var før utbygging i den grad dette er mulig etter endt levetid. Etter at de fleste vinturbinindustriområdene er solgt til profitører i utlandet og det ikke er stilt noen krav fra regjeringen om et låst fond for å gjøre denne jobben. Så kommer vel den regningen til å tilfalle oss forbrukere i form av høyere strømpriser og nettleie. Og det er vel like sikkert som banken at den dagen disse monstrene skal ned, så er eierne og firmaene forduftet for lenge siden. Med norske subsidier i lommen.

Hvem stakk av med våre politikeres fornuft? Er denne galskapen så vanskelig å se for våre folkevalgte? Dere er valgt av folket for å tjene folket.

Ikke for å mele deres egen kake…

Legg igjen en kommentar