Thorbjørn Morstad….Superledere ble først presentert offisielt med navnet “MaGrav” kort for “Magnetiske felt” og “Gravitasjon felt” (av astrofysikeren Mehran Keshe)

Herr Keshes laboratorie demonstrerte også for følgere, hvordan å produsere Superledende stoffer via kjemiens (Nano-oksider og Nano-partikler) Kjemikalsk flytende stoffer han kalte for “GANS” kort for “Gass i Nano-tilstand” Presentasjonen skulle (den gangen) føre til “Fri Energi” til verden ved et verdensomspennende diplomat- møte i Roma.

Fire Norske Diplomater var tilstedet. Herr Keshes blueprint til energi-friheten viste seg å ha flere mangler. Energi-beholderne (kapasitorer) fungerte ikke som de skulle. Superlederne fungerte heller ikke som ment og “gans- oppsett” var satt i en underlig sammenheng. Nesten som om Herr Keshe “tippet” hvor nano- oksidene skulle være. Forskerens produkt var i realiteten “under utvikling” og hvor elever kunne være med på å videreutvikle hva som allerede lå på bordet. Denne informasjonen kom fra Mr Keshe ca 1 år etter hans “fri energi løfter” og den gangens Nyhetsspeilet dømte MaGrav- boksene som ikke- fungerende. Ikke at Nyhetsspeilet var særlig god referanse til høy- teknologiens superledere. MaGrav- boksenes installerte 3 sirkulære superledere, kunne gå varme med ca 7-8 grader over stue- temperatur og dette kunne skremme mange. Varme- spørsmålet løste jeg definitivt ved å koble av MaGravens kapasitorer !!!…men kjørte 220volt rett på superlederen i stedet.

En Amerikansk elektriker, fikk en av Mr Keshes oppsett til å fungere og vi trodde alle at gjennombruddet var gjort. Virkeligheten var at Superledernes kapasitorer var også koblet til Kjøleskap- kapasitorer, slik at “Infinity-loopen” var basert på Strøm og IKKE Plasma-energi. Amerikanerens MaGrav- kapasitorer sprengte omsider og hans induktive Fiske-tank motor ble ødelagt. Han klarte ikke å repetere dette eksperimentet (som hadde en varighet på ca 1 uke) Negativ og Positiv elektrisk kurs kan ikke samenliknes med “Magnetisk” og “Gravitasjons” prinsipper med mindre Gravitasjons- teorien er korrekt og Magnetiske frekvenser beviselig tiltrekker seg partikler. Likevel visste Herr Keshe at hans oppsett med Superledere, ville sette en føring ved fremtidelig teknologi samt forandre verdens Helse-sektor for godt. I dag viser det seg at Herr Keshe var “meget inspirert av flere fysikere” som han aldri nevnte for sine elever. Her var det heldig at vi alle hadde fra før andre referanser som feks Viktor Schauberger, Richard Buckminster, Wilhelm Reich og naturligvis Nikola Tesla. Flere “fløyte- blåsere” fra CERN nevner “Superledere” men ingen av dem har klar tale om hvordan de virkelig fungerer. Dette, mens HAARPs Superledere IKKE vises offentlig. Et hav av Antenner får vi se…samt små brakker som skal forestille disse anleggenes hoved-kontor 🤣 Jeg har sett bilder av rett-formet Superledere, men det er kun Herr Keshe som har vist de sirkulære.

Under en samtale jeg hadde (fra Dubai) med denne “oppfinneren”…stilte han meg et spørsmål “Morstad, hva mener du med Superledere ?” ??? MaGrav- blueprintets konstruksjon og resultat virker slik at Strøm-forbruket går betraktelig ned (med tiden til hjelp) men førte aldri til “Fri Energi” Begrepet “MaGrav” bør skiftes ut med “MagMag” fordi Gravitasjons- teorien ikke er annet enn en dårlig/ ubrukelig teori. “MagMag” fordi fysikken i Plasma- teknologien og Nano-teknoligien, viser 2 kompatible / samarbeidvillige Magnetiske frekvenser. 0-punkt Energi og Evighets- Sirkler er IKKE basert på polariserte Minus og Pluss eller Gravitasjon v.v Anti- Gravitasjon.

I de siste 10årene bruker folk uttrykket “Elektro- magnetisk energi” uten å ha innsikt om hva slik energi kan inneholde. “Elektro” skal forestille “energi” fra Strøm, mens INGEN vet i dag HVA STRØM ER. “Magnetisk” fra en tiltekknings-kraft…som tilltrekker HVA og energi fra HVOR ??? Vi vet i dag at Superledere fungerer selv når lederne ikke er “påskrudd” eller “tilkoblet” et vilket som helst nettverk…men da..med svak styrke. Teslas: “energi, frekvens og vibrasjon” passer fortreffelig med Superlederes Coil- teknologi. Takket være folk som Herr Keshe, stilles det nå fundamentale spørsmål mht fysikk og kjemi. Forskeren Edward Leedskalnin (med sitt korall-slott) er den eneste som “fanget” Fibonacci-siffre inn i en sirkel. Sett at en Spiral og en Sirkel ikke kan samenliknes i geometrien. Fibonacci-siffret rett under 2000…(1597), er hva forskeren Leedskalnin brukte som “Fri Energi” og “Lader” Sirkler og Spiraler ER hva Superledere bygges med. Spesielt Sirkulære!

Legg igjen en kommentar