Norulv Oevrebotten.Den magiske forklaringen på hvordan Kremls mafiaadvokater tryllet bort hva som skjedde i terrorangrepet i Oslo og på Utøya og lurte hele verden.

Siden jeg er analytikeren som avslørte de hemmeligste kommunistiske bedragmetodene som har vært selve motoren for utviklingen i Norge og ellers i Vesten, etter at de har vært brukt mot meg i koordinasjon med gift, gassing og injeksjoner en rekke ganger siden 1995, kan jeg også fortelle hvordan advokat Johan Fredrik Remmen og de andre mafiaadvokatene for Kreml tryllet bort rettslig søkelys på alt som skjedde i Oslo og på Utøya, da de begynte å spinne bedrag på likene og de skadde unge etter angrepet 22. juli 2011. Noe de holder på med ennå snart ti år etterpå.I en normal drapssak blir alle som opplevde drapet ført som vitner. Det er da selvsagt. Men ikke når staten begår massedrap på egne innbyggere for indirekte politiske formål. Slik som 22. juli 2011.Kremls mafiaadvokater og mafiadommere i Oslo fra Moskvas kjernefamilier i hovedstaden etablerte tre parallelle prosedyrer for håndteringen av massedrapet.Den ene var behandlingen i Oslo tingrett med dommerne Wenche Eliszabeth Arntzen og Arne Lyng –et narrespill som foregikk i to måneder våren 2012. Med tingrettsdommer Kim Heger som tilrettelegger for narrespillet på vegne av Johan Fredrik Remmen, den høyre hånden til Jens Christian Hauge og etter hans død i 2006, Kremls viktigste mann i Norge.Den andre samtidige prosedyren var en illusjon av en kommisjon som statsminister Jens Stoltenberg nedsatte og som ble ledet av regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs’ niese, Alexandra Bech Gjørv. Denne såkalte kommisjonen fra Stoltenberg ble til og med unntatt fra statens reglement for granskingskommisjoner og fikk et mandat som heller ikke påla medlemmene noen etterforskning av terroren.Noen gransking ble da heller ikke gjort. Kommisjonen undersøkte ikke noe som helst.Den tredje samtidige prosedyren var den såkalte 22. juli-komiteen i Stortinget med Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide som leder for å befeste villfarelsen om gundig saksbehandling enda mer om hva som var hendt. Heller ikke denne gruppen undersøkte noe som helst om hva som var skjedd da regjeringsbygningen ble blåst i luften i Oslo, eller da 69 barn og ungdommer ble drept og nesten like mange ble skadet i løpet av en time på Utøya.Jeg kjenner godt Kremls mafiaadvokater i Oslo generelt og advokat Johan Fredrik Remmen spesielt. Han benytter så ofte som han kan fiksjonene om oppfunnet og medfødte sykdommer fra psykiatrien og psykiatere for cover-up og hvitvasking av sine forbrytelser med KGBs nå avslørte teknikker innen bedrag. Rettssaken om 22. juli var intet unntakDet meste handlet om psykiatri i to måneder. Forvirring og bedrag ble skapt og befestet ved å legge en kontradiksjon, en motsigelse, inn i denne delen av rettssaken også.Å skape villfarelse, befeste villfarelse og utnytte villfarelse er en gammel og god definisjon av bedrag innen strafferetten. Kontradiksjoner generelt skaper illusjoner med bedrag og svik til følge i narrespill over kommunistisk lest. De er faste byggeklosser i slike operasjoner.Johan Fredrik Remmen og de andre mafiajuristene brukte altså samtidige og overlappende prosedyrer som gjør det mulig å dobbeltkrysse mellom dem og slik trylle bort enhver rettslig eller annen nærgående behandling av hva som egentlig skjedde –for eksempel i dette tilfellet i særlig grad på Utøya mens skytingen pågikk. Noe som skulle ha vært belyst med de mange vitnene i en normal rettssak i en rettsstat.Alle de mange hundre overlevende skulle ha vitnet i stedet for psykiatere. En slik prosedyre hadde vært relevant. Den hadde vært normal i en så alvorlig straffesak.Dette lureriet var mulig å gjennomføre fordi de tre prosedyrene ble avsluttet til forskjellige tider, så i realtid var det lettere å bedra folk dag ut og dag inn.Når noen advokater kom inn på hva som hadde funnet sted da 69 barn ble brutalt drept med jaktammunisjon (en av dem druknet) og 63 ble stygt skadet, stanset tingrettsdommer og administrator Wenche Arntzen alle slike forsøk på å opplyse forholdet. Det mest relevante i hele angrepet.Dommer Wenche Arntzen sa at dette forholdet skulle granskingskommisjonen undersøke. Dermed lurte hun alle. Hva hun sa var en stor løgn!Først etter at dom var falt la denne kommisjonen fram sin innstilling som viste at den slett ikke hadde undersøkt noe som helst, men likevel “trukket lærdommer for fremtiden”, et godt gammelt mafiaknep som mandatet fra regjeringen Jens Stoltenberg gikk ut på. Kjøreplanen fra advokat Remmen ble fulgt. Den var som vanlig laget i god tid før terrorangrepet.Heller ikke i den tredje prosedyren i Hareides komite på Stortinget ble noe av det som var skjedd i Oslo og på Utøya terrordagen sommeren 2011 belyst.Utad ble det således skapt en massiv illusjon av solid etterforskning, mens det i virkeligheten ikke var skjedd noen som helst belysning av kjernen i saken.Politiet forfalsket og fjernet beviser til og med. Den eneste som forklarte seg om hva som var hendt var det falske flagget og den prefabrikkerte høyreekstremisten Anders Behring Breivik, og da først og fremst for å styrke en forestilling om at han var en gal mann. Alt var usant.I likhet med tilsvarende terrorangrep i Vesten med samme indirekte virkelige mål, var det operative prinsippet i den norske falske flaggoperasjonen også en kontradiksjon, nemlig å drepe dine venner for å styrke deg selv og dine venner.https://www.nrk.no/norge/disse-skal-domme-breivik-1.7927722

Disse skal dømme Breivik

NRK.NODisse skal dømme BreivikDisse skal dømme Breivik

Legg igjen en kommentar