5 nov er deadline for høringen ang bruk av Martial Law i Norge.

us på Lørenskog i Viken i slutten av september. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nakstad: − Tydelig at trenden er økende igjen

Det har vært et hopp i smittetall og innleggelser i nord.

Av ODA LERAAN SKJETNEPublisert:For mindre enn 2 timer siden

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

FHI påpekte onsdag at antall nye pasienter innlagt på sykehus har vært relativt stabilt de siste fire ukene. Det er hele Norge sett som ett. Universitetssykehuset Nord-Norge har på sin side sett en stor økning i antall pasienter de siste to ukene.

Samtidig har flere kommuner i nord, deriblant Tromsø og Alta, fått et hopp i smittetallene. Torsdag ble det registrert 748 smittetilfeller i Norge, noe som er 301 flere enn gjennomsnittet for de syv foregående dagene.

– Vi er usikre på hva svingningene i smittetallene betyr, men sammenholdt med innleggelsestallene, særlig i Nord-Norge, er det tydelig at trenden er økende igjen, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Vanskelig å tolke smittetallene

Per torsdag denne uken var det registrert flere smittetilfeller enn det var i forrige uke til sammen:https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/world/country-time-series/?iso=NO&category=confirmed&until=&timeUnit=weekly&initialWidth=690&childId=spesial-corona-embed-1614154894301&parentTitle=Nakstad%3A%20%E2%80%93%20Tydelig%20at%20trenden%20er%20%C3%B8kende%20igjen%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F1OREWJ%2Fnakstad-tydelig-at-trenden-er-oekende-igjen%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

Men FHI påpeker at det nå kan være vanskelig å sammenligne smittetall over tid, fordi testsystemene har endret seg.

– Fordi mange nå tester seg hjemme, og ikke nødvendigvis tar en ekstra PCR-test hvis hurtigtesten er positiv, er mørketallene større nå enn tidligere, sier også Nakstad.

Antallet tester har gått kraftig ned de siste ukene. For når folk kun tester seg hjemme, blir det naturligvis ikke registrert i FHIs smitteregister.

– Det gjør at vi har vanskeligere for å se smittetrendene og må stole mer på innleggelsestallene – som erfaringsmessig endrer seg 1–2 uker etter at smittetallene gjør det, påpeker Nakstad.

Hvis vi kun ser på smittetallene, har Norge nå en flat smittetrend, ifølge VGs talloversikt. Og Troms og Finnmark er på vei opp mot å bli det fylket i Norge med høyest smittetrykk:https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/timeseries/counties/?initialWidth=690&childId=spesial-2020-corona-norway-timeseries-counties&parentTitle=Nakstad%3A%20%E2%80%93%20Tydelig%20at%20trenden%20er%20%C3%B8kende%20igjen%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F1OREWJ%2Fnakstad-tydelig-at-trenden-er-oekende-igjen%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

Innlagte på sykehus

Samtidig var antallet coronapasienter på sykehus oppe på 121 fredag:https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/hospitalized-timeseries/?interventions=false&notes=false&title=true&initialWidth=690&childId=spesial-2020-corona-norway-hospitalized-timeseries&parentTitle=Nakstad%3A%20%E2%80%93%20Tydelig%20at%20trenden%20er%20%C3%B8kende%20igjen%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F1OREWJ%2Fnakstad-tydelig-at-trenden-er-oekende-igjen%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

20 av disse er innlagte ved UNN i nord.

For 249 som har vært innlagt med corona som hovedårsak så langt, var medianalderen 77 år. Og 77 prosent tilhørte risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp.

– Blant de fullvaksinerte som blir innlagt, er det flere eldre og personer med risikofaktorer. Blant de uvaksinerte er det flere yngre, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB fredag.

FHI skriver i siste ukesrapport at «andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning». De påpeker også at sykehusenes kapasitet ikke har vært truet i løpet av høsten.

– Det er flere fullvaksinerte som blir smittet i Norge nå, akkurat som i andre land, men for de fleste medfører det heldigvis et mildt sykdomsforløp. Likevel bekymrer det oss litt at flere fullvaksinerte også blir innlagt på sykehus. Det er en trend som har vært økende siden i sommer, sier Nakstad.

Legg igjen en kommentar