Se DET! Nå har de startet “ballet”

https://www.vg.no/spesial/widgets/2020/corona-viruset/toppstripe/?initialWidth=980&childId=integration-enrichment-0

UTBRUDD: Seks personer er døde etter to smitteutbudd på Ahus. Foto: Helge Mikalsen, VG

Seks døde etter coronautbrudd på Ahus. Dødd av et virus som IKKE er isolert! det kommer fler…mange flere. November blir en skrekkens scenarie måned og Martial Law vil bli innført med den nye TVANGSLOVEN og SMITTEVERNLOVEN!

På hematologisk sengeområde var det så fullt at flere av pasientene måtte ligge i korridoren. Etter to utbrudd nylig, er seks pasienter døde.

Av JENNY-LINN LOHNE

ODA ORDING

 og SINDRE CAMILO LODEPublisert:I dag 20:32

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Siden august har det vært to utbrudd med coronaviruset på hematologisk sengeområde på Ahus Nordbyhagen. Der behandles pasienter med blodsykdommer som forskjellige typer kreft. Til sammen ble 18 pasienter og 15 ansatte smittet i utbruddene.

Nå er seks av pasientene døde. Pasientene var coronasmittet, men dødsårsaken er ikke klar.

Det skriver Ahus i en pressemelding sendt ut fredag.

Det siste dødsfallet fant sted på sykehuset 13. oktober.

Hematologisk sengeområde har i høst vært så fullt at flere av pasientene måtte flyttes ut i korridoren. Det kalles overbelegg.

Det første utbruddet startet da en pasient de ikke visste var smittet, ble lagt inn i slutten av august. Ifølge Ahus hadde personen smitte i husstanden, noe sykehuset ikke var klar over.

– På det tidspunktet var det heller ikke anbefalt fra FHI at slike pasienter skulle isoleres, men det er senere blitt endret i anbefalingene fra FHI, påpeker sykehuset.

I dette utbruddet ble tre pasienter og en ansatt smittet.

14. september døde en av pasientene, men dette ble først meldt til Statens helsetilsyn 11. oktober – tre dager etter at VG først tok kontakt med Ahus.

– Analyser 20. september viste at det var sannsynlig at pasienten var smittet på sykehuset. Det burde ført til at dødsfallet da ble meldt til Statens helsetilsyn. Intern kommunikasjonssvikt førte til at det først ble gjort 11. oktober, sier direktør Erik Borge Skei i Medisinsk divisjon på Ahus.

I fredagens pressemelding kommer det frem at samtlige av dødsfallene nå er meldt til Helsetilsynet.

– Slik at informasjonen kan vurderes i sin helhet, skriver sykehuset.

Senere i september oppsto nok et utbrudd på den samme avdelingen.

15 pasienter og 14 ansatte ble smittet. En av pasientene døde på sykehjem i slutten av september, mens tre nye pasienter døde på Ahus og en utenfor sykehuset i oktober.

Det siste dødsfallet, som fant sted 13. oktober, ble meldt inn til Helsetilsynet 15. oktober.

Nye analyser viser at de to utbruddene «mest sannsynlig» har hatt samme smittekilde, ifølge pressemeldingen.

– I utbruddet har det vært smitte både mellom medpasienter som har delt rom, og mellom pasienter og ansatte, forklarer sykehuset.

Direktør Skei opplyser at det pleier å bli økt pågang på høsten og vinteren, og at denne pågangen kom tidligere enn ventet i år.

– Det har blitt benyttet pasientovernatting på korridor for å sikre tilstrekkelig antall sengeplasser. Det inkluderer Hematologisk avdeling, som hadde overnattinger på korridor tre av nettene uken forut for det siste utbruddet.

– Sov de som døde på korridor? Og sov de som døde, men ikke sov på korridor, på fellesrom med andre?

– Enkelte av pasientene har i perioder før utbruddet, og før de hadde symptomer, ligget i korridor eller på dobbeltrom. Ingen pasienter med erkjent smitte har ligget på korridor, sier Skei.

DIREKTØR: For Medisinsk divisjon, Erik Borge Skei ved Ahus. Foto: Ola Vatn / VG

Ved utbruddene ble det iverksatt smitteverntiltak. Antall senger på hematologisk sengeområde ble redusert fra 28 til 21.

– I dette utbruddet fikk også noen pasienter som ble ansett som særlig utsatt for alvorlig sykdom ved eventuell smitte, en ny behandling med antistoffer – som helt nylig er blitt tilgjengelig.

Det er nå innført stopp for korridorpasienter, selv om smitteutbrudd ble erklært over 6. oktober.

– Det er ønskelig med færrest mulig pasientovernattinger på korridor, av hensyn til både smittevern, personvern, pasienter og ansatte, sier direktøren, og legger til:

– Vi beklager og er lei oss for de konsekvenser utbruddene har hatt for pasienter, pårørende og ansatte.

Sykehuset skriver i pressemeldingen at de har gjort en «grundig gjennomgang» av hendelsen for blant annet å sjekke om det har vært en eventuell systemsvikt.

– Kunne dødsfallene og utbruddet ha vært unngått hvis dere hadde fulgt rutinene deres?

– Gjennomgangen til nå viser at rutinene for smittevern og håndtering av utbrudd har vært fulgt.

– Vi avventer Helsetilsynets tilbakemelding, men vil samtidig fortsette den interne gjennomgangen og fortløpende vurdere om det er noe som bør gjøres annerledes fremover.Publisert:Publisert: 16.10.21 kl. 20:32

Legg igjen en kommentar