VELFERD ER KOMMUNISME SATT I SYSTEM.

Norge er et Diktatur der Kommunismen er kamuflert som Velferd. Velferdssystemet er problemet. Norge er IKKE et Demokrati fordi vi IKKE har EIENDOMSRETT. Eiendomsretten er som tidligere sagt helt sentral i et Demokrati. Har vi ikke eiendomsrett har vi IKKE demokrati. At Norge IKKE er et Demokrati, er fordi vi er frastjålet Eiendomsretten. La oss nå belyse denne galskapen steg for steg. VI MÅ HA EIENDOMSRETT FOR Å FÅ DEMOKRATI. Vi Folket er fratatt eiendomsretten til landet vårt fordi vi IKKE har eiendomsrett. Den eiendomsretten må vi ta tilbake. Vi har ikke eiendomsrett fordi vi er kongens eiendom. Kongen eier oss med hud og hår. For å kamuflere at vi ikke har eiendomsrett har Kongen prakket på oss det som kalles velferd. Det har Kongen og hans bakmenn gjort på en slik slu og sleip måte at vi tror at velferd er rettigheter. VELFERD ER INGENTING ANNET ENN PRIVILEGIER. Når vi ikke har Eiendomsrett eier vi INGENTING. For vi må ha eiendomsrett for overhode å eie noe som helst. Vi må ha RETTEN til å eie, og når vi ikke har retten til å eie, ja da eier vi INGENTING. VI EIER IKKE VÅR EGEN EIENDOM MED HUS OG TOMT. For skjøte sier at vi kun har bruksrett. Ta frem skjøte og se selv. Vi eier heller ikke klærne og skoa vi går i. VI EIER INGENTING – fordi vi IKKE har eiendomsrett. Vi er frastjålet eiendomsretten helt inn til skinnet. Og eier derfor heller ikke oss selv. Og når vi ikke eier oss selv eier vi heller ikke våre barn. Derfor stjeler staten barn med hjelp av barnevernet og politiet. VI FOLKET ER SLAVER. Og slaver har IKKE rettigheter og eier ingenting. Slaver får kun goder altså privilegier slik at slavene er i stand til å jobbe og produsere verdier for den som eier de. Og når vi ikke eier oss selv er det fordi noen andre eier oss. Vi er fullt ut kongens eiendom. Og her går vi som slaver for Kongen og TROR at vi har rettigheter. Uten eiendomsrett har vi INGEN rettigheter. Det er DEN BRUTALE SANNHETEN som er uhyre vanskelig å svelge. VI EIER IKKE VÅRE EGNE PENGER. Vi får penger, men de er ikke vår penger. Vi eier ikke disse pengene fordi vi ikke har eiendomsrett. Derfor kommer Kongen og tar tilbake disse pengene og kaller det skatt. På den måten har Kongen full kontroll på oss, og sørger for at vi ikke har mere enn at vi akkurat klarer oss. Vi er så til de grader svindlet og bedratt av et samfunnssystem som går under navnet Kommunisme, populært kalt for velferd. Det underlige er at ingen tidligere har sett denne svindelen og slått FULL ALARM. KOMMUNISME GJENNOM GENERASJONER. Nå har vi stått midt oppe i denne Kommunismen i generasjoner. Og dette Kommunist Diktaturet må vi fortest mulig komme oss ut av. Kommunismen vi lever under har de klart å kamuflere gjennom å kalle det for velferd som ikke er noe annet enn privilegier. Samtidig er denne såkalte velferden et kamuflasjetrekk som også skjuler at vi IKKE har Eiendomsrett. Og disse privilegiene de kaller velferd – er IKKE rettigheter. Derfor har vi ikke eiendomsrett. Hadde vi ikke fått disse privilegiene slik at vi kunne skaffe oss klær, ville vi gått rundt i FANGEDRAKT. FOR VI ER ALLE KONGENS SLAVER. VI FOLKET MÅ BYGGE DET NORSKE HUS. Dersom du som nå leser dette, reagerer og tar initiativ til å videreformidle denne informasjonen, samt går til Juridisk Bindende Folkeavstemming for Direktedemokrati og Eiendomsrett, kan vi elegant komme oss ut av dette slaveriet. Da først kan vi bygge Det Norske Hus som kommunismen aldri har tillatt oss å gjøre. Da først er vi «herrer» i eget hus – Det Norske Hus.

Legg igjen en kommentar