Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Tempelridderne til Vatikanstaten, The Knights of Malta Mange tenker på Norge som nasjonalstaten langt mot nord, med demokrati og rettstat som fundamentet for en fredelig og samstemt kultur, basert på sunne tradisjoner med hardingfele og samisk joik, og skjønn forening. De fl este vet faktisk ikke at Norge for lengst er in fi ltrert av fremmede makter, som styrer Norge fra kulissene, og at demokratiet i Norge er fallitt siden rettstaten vår er korrupt. I dag styres Norge av en Jesuittisk konspirasjon direkte fra Vatikanet i Roma, som ødelegger denne nasjonen innenfra, dag for dag. Dette er en del av en større plan internasjonalt, hvor Vatikanet har planer om å ta kontroll på hele verdens befolkning, og innføre New World Order – NWO, og innstifte og verdensregjering, hvor alle mennesker skal tvinges til å underkaste seg den katolske kirke og den satanistiske pavemakten. De som ikke er underkaster seg, skal fjernes fra denne jord, det er Vatikanets onde plan. Det er ingen hemmelighet lengre at Jonas Gahr Støre tilhører Vatikanets Jesuitt orden, og denne øverste maktinstitusjonen Jesuittordenen, er Pavens og Kardinalenes øverste generaler i krig mot menneskeheten, på vegne av den katolske kirken, som har som målsetning å utrydde alle som ikke er katolikker. Jesuitt ordenen i Vatikanet står over Vatikanets Malteserordenen i ringte. Malteser ordenen eller deres gamle navn Tempelridderordenen, er de som styrer NATO og all etterretning i de vestlige land og i midtøsten. Jesuittene som står over Malteserordenen, har full kontroll på alle sentrale etterretningsorganisasjoner i verden, gjennom Malteserordenen, spesielt gjennom CIA, MI5, MI6, russiske FSB, israelske Mossad og også vår egen etterretningstjeneste (Forsvarets etterretning), som igjen styrer PST, som er politiets etterretning. Jesuittene opprettet EU, FN og CFR – Counsil of Foreign Relation, som er det nye FN. De har opprettet sionismen (falske jøder) som politisk organisasjon, og de opprettet også Det Muslimske Brorskapet og islam, for å føre krig mot menneskeheten. Det er bare å se hva som skjer i midtøsten, hvor Jesuittene gjennom sin politiske datterorganisasjon sionismen, står hardt mot islam og Det Muslimske Brorskap sine avdelinger Hamas, Fatah og Hezbollah. Alt dette er bare et spill, og kontrolleres fra Jesuittene i Vatikanet. Men spillet med menneskeliv og hele vår sivilisasjon, er så farlig og så brutalt,

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Jesuittene har også opprettet det hemmelige selskapet illuminati, frimurerorganisasjonen og bilderberger organisasjonen, for å ta kontroll på politiske partier og kommersielle selskaper i verden. Jeg har også forbindelse med en amerikansk statistikkbank som kan brukes i verden i dag, og de kontrollerer Rotchild fi nanskonglomeratet, som igjen kontrollerer den amerikanske “statsbanken” FED og storbanken BIS – Bank of International Settlement. BIS er “alle sentralbankers mor” og som Norges Bank får sine penger fra som regel, ved innlån av frisk kapital. Med andre ord, Jesuittene og Vatikanet kontrollerer også vår pengebeholdning i Norge. IMF og Verdensbanken er også under Jesuittisk kontroll, og disse “monsterpengemaskinene” brukte av jesuittene til å føre økonomisk krig mot stater, for å underlegge dem Vatikanets kontroll. Libya var under Gada stat en stat som ikke ville legge seg under kontroll av IMF, og det var sannsynligvis angrepet av EU og NATO, som Jesuittene og Vatikanet kontroller. Libya var Afrika sin mest moderne stat og stod i mot Jesuittenes forsøk på å kontrollere landet. Krigen handlet ikke om menneskerettigheter, men om å drepe Gada ffi, som riktignok var en diktator, men likefullt hadde bygget opp Libya som den mest vellykkede staten i Afrika. NRK sin nylige dokumentar viser tydelig, hva Libya måtte bøte med for denne motstanden som riktignok var en diktator, men likefullt hadde bygget opp Libya som den mest vellykkede staten i Afrika. NRK sin nylige dokumentar viser tydelig, hva Libya måtte bøte med for denne motstanden som riktignok var en diktator, men likefullt hadde bygget opp Libya som den mest vellykkede staten i Afrika. NRK sin nylige dokumentar viser tydelig, hva Libya måtte bøte med for denne motstanden

Pave Ratzinger og Malteserordenens høyeste posisjoner Jesuittene og Vatikanet står bak og definansierte og kontrollerte Hitler og Nazistene. Før de gjorde dette, så konstruerte de motpolen kommunismen, hvor Lenin som var kontrollert av Jesuittene, stod bak den russiske revolusjon. Revlusjonen førte til at den kristne Tsar familien og inntil 66 millioner kristne og intellektuelle russiske statsborgere ble drept av kommunistene. Dette er veldig godt dokumentert gjennom Juri Lina sin dokumentar fi lm i skyggen av Hermes, om hvordan illuminati (det Jesuitt kontrollerte hemmelige selskap) stod bak nedlaktingen av Russland sin kristne og intellektuelle befolkning. Når begge motpolene var konstruert, slik Islam og Sionismen også er, så mye Jesuittene disse partene gå til krig mot forskjellige, for å skape kaos,

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

 Den ortodokse kirke i Russland (søsterkirke til Vatikanet) har nå full kontroll i Russland etter at de kristne ble drept. Stalin og Hitler kom begge fra Rotschild blodslinjen, som er den sentrale onde blodslinjen til Vatikanet og Jesuittene. Det er i tillegg 12 onde blodslinjer til Vatikanet som går igjen i verdenshistorien. Det er det familienavn som Bush, Clinton, Rockefeller, Onassis og Kennedy, kjente illuminati familier som jobber som marionetter for Jesuittene på verdensbasis. John F. Kennedy forstod etterhvert hvilken satanistisk organisasjon Vatikanet og Illuminati er, og ble belønnet med fl ere kuler i kroppen da han ble drept i Dallas, bare få dager etter at han avslørte dem gjennom verdens mest berømte tale som han holdt om denne satanistiske verdenskonspirasjonen, som undergraver vår sivilisasjon. Man ser derfor her hvordan staten Vatikanet, har in fi ltrert alle nasjoner i verden omtrent, via sin Jesuitt orden og Malteser ordenen, og forsøkt og faktisk lyktes veldig ofte med å ødelegge nasjonalstatene de får og fi k innpass hos. Jesuittene hadde ikke tilgang til Norge inntil 1956, og det er faktisk en grunn til. Jesuitten Jonas Gahr Støre og russisk kontrollerte Jens Stoltenberg, er derfor i følge vår kjære Grunnlov og frihetsbrev, høyest lovlig å betrakte som spioner og landsforrædere av Norge. Dette fordi stilles klare spørsmål om også Jens Stoltenberg faktisk er russisk agent, som også har in fi ltrert den norske nasjonalstaten, med det formål å legge Norge under fremmed makt, på vegne av sin oppdragsgiver. Norges kanskje aller dyktigste journalist, Alf R. Jakobsen fra NRK Brennpunkt redaksjonen, i oppslag fra Dagbladet, avslørte Jens Stoltenberg som den russiske/sovjetiske spionen “Steklov” basert på materiale fra den avhoppede KGB arkivaren Mitrokhin, som skrev boken “KGB in the vest – The Mitrokhin Archive” hvor Jens Stoltenberg og fl ere AP ledere skal bli avslørt som russiske/sovjetiske spioner , eller med svært nær tilknytning til russisk etterretning. Alt til syvende og sist, styrt av Jesuittene i Vatikanet, siden disse også kontrollerte russiske FSB etterretningen, til Putin. En kjent Tempelridder (Malteser ordenen) i Norge, er Janne Haaland Matlary som er aktivt medlem av Malteserordenen, og hun har nå in fi ltrert partiet Høyre for å fullføre Vatikanets imperialisme også i Norge, med å gjøre Norge til et katolsk land. Haaland Matlary er professor i statsvitenskap og en meget slu person, som jobber hardt for Pavemakten i Norge.

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Men den mest kjente Tempelridderen er ikke henne, det er faktisk Anders Bering Breivik, som stod bak Utøya og Oslo terrorhandlingene. ABB er også Tempelridder og faktisk langt høyere plassert i Norge i frimurersystemet, og tidligere fremkommet. Frimurersystemet er den hierarkiske graderingen av alle personer som er inne i Vatikanets maktpyramid, med ordener/organisasjoner og selskap. På tross av sin unge alder, så er ABB en mer sentral Tempelridder, en det media og Stoltenberg regimet vil innrømme han. Men Anders Bering Breivik er ikke alene i verden, som man kanskje skulle tro. Siden Jesuittene og Tempelridderne til Vatikanet kontrollerer all vestlig etterretning, så kontrollerer de også den norske etterretningen (Forsvares Etterretning, som igjen kontrollerer PST til politiet). Anders Bering Breivik sin førero ffi ser er ingen ringere enn den tidligere etterretningssjefen i Norge, Torgeir Hagen, som er en av de øverste Tempelridderne i Norge, direkte underlagt Jesuitten Gahr Støre. Dette kommer frem fra Norulv Øvrebotten, som satt som statsekretær i Forsvarsdepartementet under Arbeiderpartiets egen Johan Jørgen Holst. Øvrebotten sin avhandling om Anders Bering Breivik og Torgeir Hagen, kan leses her (det er en serie artikler, så trykk nederst på les mer knappen for alle artiklene). Tempelridderne i Norge er tungt in fi ltrert i det norske samfunnet. Mer om tempelridderne finnes på deres egen webside her om Tempelridderordenen i Norge Jonas Gahr Støre og tohodet troll? Jonas Gahr Støre som agent for Jesuittordenen, er derfor en veldig farlig mann for Norge, og det må settes fokus på hva han, Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, Grethe Faremo, som alle er medlem av Vatikanets onde verdensorganisasjon i ulike ordener, gjør med denne nasjonen Norge. Alle bør lese denne artikkelen som Synnøve Fjellbakk Taftø, den tidligere toppjuristen under EØS delegasjonen som skulle forhandle med EU (Vatikanets organ), skrev om EØS avtalen og Gahr Støre. Hun skrev artikkelen Globalistenes fremste agent for Jonas Gahr Støre, og hvordan Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland lurte Norge inn i EU gjennom den grunnlovstridige EØS -avtalen. Få dager etter at hun skrev artikkelen på Nyhetspeilet, ble hun pågrepet i sitt eget hjem av korrupt politi, dratt ut av sin bolig, og tvangsinnlagt på Bodø Mentale Sykehus, neddopet med medisiner og behandlet på den ikeligste måten som mennesker,

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Her forteller Synnøve om sin egen behandling og hvordan Gahr Støre behandlet henne Jeg forteller disse videoene også Taftø Fjellbakk om Gahr Støre som Jesuitt. Denne fryktelige handlingen med å gripe Synnøve Fjellbakk Taftø, må se i lys av hvilken rolle Jonas Gahr Støre har som medlem av Jesuitt ordenen til Vatikanstaten, siden nasjonalstatene etter deres plan skal ødelegge og samle i en stor suppe, hvor alle skal til Vatikanstaten eller falle i unåde og bøte for det, på verst tenkelig måte. Synnøve fi kk Jesuitten Gahr Støre sin vrede, for at han ble avslørt. Derfor må disse menneskene må stoppe nå, de er meget farlige mennesker! Per-Vidar Nikolaisønn Grunnlovsaktivist, freelancejournalist og webredaktør Makta midt i mot!

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Legg igjen en kommentar