Litt info om spraying osv.

Kort fortalt:Nærmest jorda er troposfæren. Den strekker seg opp til 10 000 meter, altså over de høyeste fjelltoppene. Halvparten av all luft i atmosfæren befinner seg i de nederste 5 000 meterne. Alt av vær på jorda oppstår i troposfæren. Det er i denne høyden sivil flytrafikk befinner seg. Lufta i atmosfæren består av ulike gasser. Det er 78 % nitrogen og 21 % oksygen, mens den siste prosenten er en blanding av gassene argon, karbondioksid, metan og vanndamp. Flybrennstoffet har i de fleste fly idag et brennstoff JetA-1. Det militære brennstoffet heter JP8 og er nå tillatt i sivil luftfar noe regjeringen har hatt ute til høring der teksten går på at det skal tillates biostoffer i blandingen. Disse stoffene blander seg med gassene som finnes i stratosfæren. Kan også nevne at svovel er med i denne blandingen noe som gjør at de partiklene som faller til jorda blir til gift og kalles nanopartikler. Når de da kjører HAARP dvs radiobølger dannes farger og de fargene sees spesielt når solpartikler treffer disse partiklene. Her kommer og jetstrømmer inn i denne sammenhengen. Det som fremover nå vil skje er en økende flytrafikk og som resultat kan det styres slik at været blir påvirket. de kan nå med disse “verktøyene lage rein, orkaner, snø samt vulkanutbrudd. DET har man allerede sett resultater av. Lyndon B Johnsen bla sa at kan vi styre været kan vi styre en HEL verden. Søk opp JP8 her i gruppa for å se innholdet i brennstoffene.Neste lag, fra 10 til 50 km, heter stratosfæren. Der er det viktige ozonlaget som beskytter livet på jorda fra skadelig ultrafiolett stråling. I Stratosfæren går de småflyene jeg har skrevet om. De flyr opp mot 15.000m. I

I tilegg til disse nevnte stoffene sprayer man sot,,kreosot og grafhen. Dette ser man vet korte utslipp som er sort.

Legg igjen en kommentar